Ing. Aleš Sobel - nadržování Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se Ing. Aleš Sobel dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování - p. Iloně Langrové pracovnici SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nadržuje pracovnici regionálního odboru Hradec Králové p. Iloně Langrové, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j.SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Podle Dílu 4 TZ § 2 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátor trestného činu, Ing. Aleš Sobel je nadřízený p. Iloně Langrové.

Organizátor trestného činu je osoba, které řídí trestnou činnost.

Podle § 24 odst. 1 písm. a) TZ účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je , kdo úmyslně spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o 

spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku.