Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. května 2020 s platností 9. května 2020

ROZHODNUTÍ 

O ZNEHODNOCENÍ KVALITY OBSAHU SERVERU NGO.

Mimořádné opatření

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 30. dubna 2020

SOUHRN

NGO získala vážné podezření, že je zneužívána tajnými službami prostřednictvím Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové pro veřejnou prezentaci udržování politiky bezpráví.

NGO situaci vyhodnotila a konstatuje, že nemá žádnou smluvní povinnost udržovat politiku bezpráví pro tajné služby ani JUDr. Lenku Bradáčovou, s tím, že NGO má plnou suverenitu i k výmazu NGO z veřejného rejstříku.

NGO dále konstatuje, že nebude nadále neustálou a zbytečnou právní obranou podporovat politiku bezpráví pro JUDr. Lenku Bradáčovou ani nikoho jiného.

NGO právě naopak, dle stanov, bude podporovat důvěru veřejnosti se spravedlnost, s tím, že každý se může domoci spravedlnosti za jakkoliv nevýhodných podmínek.

NGO proto rozhoduje změně taktických opatření :

1. Pozastavení veškeré činnosti zahraničních sekcí - anglické a ruské a podsekcí německé, francouzské a ukrajinské.

2. Omezení české sekce pouze na vymáhání odškodnění a zásadních doprovodných úkonů.

3. Omezení bude trvat do doby než se případy začnou řešit meritorně a nikoli stalkingem.


Odůvodnění

mimořádného opatření

NGO získala vážné podezření, že je zneužívána tajnými službami prostřednictvím Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové pro veřejnou prezentaci udržování politiky bezpráví.

JUDr. Lenka Bradáčová má bezpečnostní prověrku, má přístup k utajovaným informacím a může jednat s tajnými službám.

1. NGO několikráte žádala JUDr. Lenku Bradáčovou o vykonání dozoru a dohledu v případu Křivé obvinění, avšak JUDr. Lenka Bradáčová vůbec neodpověděla, kromě jednoho dopisu, že předsedkyně NGO patří do blázince.

2. Kpt. Ing. Marian Rochl by neměl právní sílu se chovat jako bandita bez pravidel, kdyby neměl podporu a krytí z vrchu.

3. Po znepřístupnění datových schránek pokračovala šikanózní korespondence bez změn. To znamená, že šikanózní korespondenci ovládala vyšší síla, než jen obyčejný skutečný viník z případu Nedobrovolná hospitalizace nebo SZIF, protože ten by dokázal maximálně ovlivňovat hackerskou metodou datovou schránku a nikoli písemnou korespondenci z různých geografických míst.

4. Dle obecné praxe se vedoucí státní zástupce obvykle nezabývá tak bezvýznamným trestným činem jako je křivé obvinění, což by svědčilo o trestním stíhání na objednávku z vrchu.

5. Kdyby nebyl JUDr. Alexandr Pumprla objednaný z vrchu, tak by neriskoval psát taková tvrzení, jako, že je absolutně nepřípustné, aby obviněný nahlížel do spisu (a řádně se dokazovalo), nebo, že server NGO musí prozkoumat psychiatři, jestli postup podle mezinárodních úmluv o lidských právech je duševní porucha či ne. JUDr. Alexandr Pumprla není tak hloupý, aby to nevěděl.

6. Případ Křivé obvinění není řešen meritorně a po celý rok se pouze mluvilo o blázinci. Občané se mohou na tento postup dívat, tak, že je snaha vyšší justice předsedkyni NGO ušikanovat, zdiskreditovat nebo jednoduše zničit.

7. NGO však tento postup vyšší justice vyhodnocuje tak, že tajné služby prostřednictvím JUDr. Lenky Bradáčové potřebují funkční server NGO tak, jak je, pro veřejnou prezentaci bezpráví, aby si občané řekli, že není možné se vůbec právně ubránit.

JUDr. Lenka Bradáčová by tak neriskovala, aby bez obav veřejně prezentovala bezpráví a proto je podezření, že jedná na pokyny z vrchu nebo tajných služeb .