Mimořádné opatření

NGO rozhodla o

DOČASNÉM ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ

případu Křivé obvinění

Aktuality 2020

Aktuality 2019

všech cizojazyčných verzích

Anglická jazyková verze

Ruská jazyková verze

Německá  jazyková verze

Francouzská jazyková verze

Ukrajinská jazyková verze

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 25. září 2020

s platností 28. září 2020

 1. NGO vyhodnotila vývoj případu Křivé obvinění.

2. Tajné služby prostřednictvím státního zastupitelství právně a fyzicky útočí na NGO.

3. Tajné služby sledují cíl, že se NGO musí bránit.

4. Tajné služby veřejné profesionální texty právní obrany NGO zneužívají pro své politické cíle.


5. NGO přijala následující opatření :


a) NGO se přestane bránit.

b) Předsedkyně NGO souhlasí s tvrzením státního zastupitelství, že je vážně duševně nemocná a že se bude léčit na psychiatrii ambulantně.

c) Předsedkyně NGO plně vyhovuje požadavkům státního zastupitelství, že úplně přestane pracovat a bude si doma sledovat filmy a číst časopisy.

d) NGO dočasně znepřístupňuje případ Křivé obvinění všech cizojazyčných verzích.

e) Státní zastupitelství souhlasí, že pokud bude případ znepřístupněn na internetu, tak státní zastupitelství nebude nutit předsedkyni NGO, aby jedla smrtelné dávky léků Rivotril a Gerodorm.

f) NGO vyhodnotila, že postupné znepřístupnění všech případů je nejlepším možným způsobem obrany.

g) Metodika právní obrany je duševním vlastnictvím NGO a nikoli tajných služeb.


NGO rozhodla o

DOČASNÉM ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ

záložek :

  • Křivé obvinění

  • Křivé obvinění - 2. část

  • Křivé obvinění - investigace

  • Odškodnění - Křivé obvinění

  • Aktuality III/2019 až IX/2020

METODIKA PRÁVNÍ OBRANY A KONEČNÉ ZÁVĚRY INVESTIGACE PŘÍPADU KŘIVÉ OBVINĚNÍ JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM NGO HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S., KTERÁ MÁ PLNOU SUVERENITU SE ROZHODNOUT ZDA A ZA JAKÝCH PODMÍNEK TYTO INFORMACE PRODÁ NEBO UVEDE NA VEŘEJNOST.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 16. září 2020

s platností 21. září 2020 11:30 SELČ

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze přehodnotila vývoj případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ a posoudila ve vzájemných souvislostech vývoj případu po přijetí MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ.

NGO vyhodnotila, že tajným službám vyhovuje funkční server NGO jak ve stavu profesionální právní obrany, tak ve stavu znehodnoceného serveru, který se stal právním bulvárem.

NGO vyhodnotila, že tajné služby zneužívají informace se serveru NGO pro své cíle.

NGO již několikráte sdělila tajným službám, že pokud budou odkládat právní ukončení případu Křivé obvinění ve prospěch NGO, tzn. bezpodmínečnou kapitulaci, tak že NGO zkoriguje svůj postoj k tajným službám.

Případ KŘIVÉ OBVINĚNÍ je v současné době prakticky ukončený, protože ani Policie ani Státní zastupitelství neprokázalo trestný čin ani vážnou duševní poruchu s bludy a případ je ve fázi řízení o odškodnění.

Dále JUDr. Alexandr Pumprla zahájil trestní stíhání předsedkyně NGO, že napadla hlídku Policie v Novém Bydžově dne 16. května 2016, ale chybí zásadní důkaz - rozsudek, který není po 4 letech a ani nebude.

Pozn. Ve skutečnosti byla napadena hlídkou Policie předsedkyně NGO a utrpěla těžké zranění, kdy ji lékaři předpovídali trvalou invaliditu na invalidním vozíku.

Dále je otázkou, jak by fyzicky slabší žena mohla potlouct 3 policejní vycvičené gorily???

Tvrzení JUDr. Alexandra Pumprla, že chtít smluvní pacht po firmě FytAgro s.r.o. je zločin je srovnatelné s tvrzením, že chtít mzdu po zaměstnavateli je zločin, tak to by byla ve věznicích celá aktivní část obyvatelstva a to je několik miliónů, což je v praxi neproveditelné, protože kdyby byli všichni vězněni, protože chtěli smluvní mzdu za svoji práci, tak by chyběli dozorci ve věznici.

Co se týče případu Zveřejňování, Úřad pro ochranu osobních údajů vyhověl NGO plně v jejich prospěch a tvrzení, že NGO případ vyhrála, ale je jí udělena pokuta, která slouží pouze k účelům, že se NGO musí bránit a profesionální veřejná obrana je tajnými službami zneužívána k jejich mediálním cílům.

JUDr. Alexandr Pumprla není schopen předsedkyni NGO zdravotně dokázat, že je vážně duševně nemocná s bludy již 4,5 roku, protože není schopen zajistit magnetickou rezonanci mozku, která by prokazovala změněný mozek ve smyslu zničeného nervového systému.

JUDr. Alexandr Pumprla není schopen oblbovat ani podvodnou magnetickou rezonancí, protože předsedkyně NGO skutečné důkazy má.

Případ KŘIVÉ OBVINĚNÍ je v současné době ve fázi KONEČNÉ INVESTIGACE a vzhledem k dosavadnímu postupu tajných služeb bude NGO poskytovat tyto informace zatím pouze jako PLACENOU SLUŽBU.

NGO je právnickou osobou s vlastní suverenitou s možností svobodného rozhodnutí s jakým jiným subjektem, českým nebo zahraničním, uzavře dohodu o spolupráci, kde budou přesně vymezeny přesné práva a povinnosti smluvních stran včetně ceny služeb, které NGO poskytne.

NGO rozhodně není a nikdy nebude otrokem tajných služeb, které by měly v úmyslu si s NGO manipulovat pro své cíle, bez ohledu na zájmy, ochotu a možnosti NGO i jejich členů.

Dle NGO si tajné služby dosud manipulovaly s NGO s výsledky, že tajné služby měli nefinanční zisky z prezentace politiky bezpráví.

Tajné svých cílů dosáhly velmi jednoduše, tak že jednoduše na NGO zaútočily právně i fyzicky a NGO byla v situaci kdy se musela bránit, a tímto způsobem NGO "zajistila veřejnou komedii" s politikou bezpráví, a to ještě zadarmo a na náklady NGO.

Ze spisové dokumentace vyplývá, že JUDr. Alexandr Pumprla i kpt. Ing. Marian Rochl nikdy neměli v úmyslu vyšetřovat a již od samého počátku měli v úmyslu předsedkyni NGO "prohnat" stalkingem k dobrovolnému souhlasu, že je vážně duševně nemocná s bludy.

Nejdřív si "chudáci", kteří podali trestní oznámení stěžovali, jak jim vadí, co se o nich píše a teď když předsedkyně NGO je oficiálně vážně duševně nemocná s bludy, není trestně odpovědná a může si dělat co chce a podle JUDr. Alexandra Pumprly nemusí dodržovat žádné právní ani morální normy, tak už nikomu nic nevadí.

Je zde otázkou, co by se stalo, kdyby ihned na začátku řízení v březnu2019 předsedkyně NGO řekla : "Ano souhlasím, jsem duševně nemocná, opilá atd. Zajdu na psychiatrii, vyzvednu léky z lékárny (pozn. které však nemusím jíst)...Případ je vyřešen."

...Předsedkyně NGO by se vyhnula rok a půl trvajícím právním a fyzickým útokům a tajné služby by asi měly po celé politice bezpráví...

Předsedkyně NGO se však bránila a tak "zajistila" tajným službám nefinanční zisk - veřejnou prezentaci politiky bezpráví.

Další otázkou je, když při současném pravomocném tvrzení JUDr. Alexandra Pumprly, že předsedkyně NGO není trestně odpovědná, jak by vlastně JUDr. Alexandr Pumprla reagoval, kdyby předsedkyně NGO přišla na státní zastupitelství, zmlátila by JUDr. Alexandra Pumprlu do trvalé invalidity nebo smrti, a protože není pravomocně trestně odpovědná a má oficiálně vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti, tak si to vlastně může dovolit, pokud by to však fyzicky zvládla???

NGO se v současné době, postupem tajných služeb, cítí značně poškozená, a proto rozhodla o korekci přístupu k tajným službám.

Na základě výše uvedených skutečností NGO rozhodla o DOČASNÉM ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ záložek :

  • Křivé obvinění

  • Křivé obvinění - 2. část

  • Křivé obvinění - investigace

  • Odškodnění - Křivé obvinění

  • Aktuality III/2019 až IX/2020

Předsedkyně NGO přijala předsednictví s tím, že se bude zabýval právní problematikou lidských práv na mezinárodní úrovni a nikoli, že bude předmětem stalkingu na objednávku tajných služeb a nadále nenechá zneužívat sebe ani NGO pro cíle tajných služeb, že mezinárodní úmluvy o lidských právech jsou výsledkem duševní poruchy, opilosti a návykových látek, kterým tato veřejná internetová přestřelka vyhovuje.

Předsedkyně NGO se rozhodně nadále nebude zabývat obranou proti banditizmu, kdy v postavení banditů jsou tajné služby.

NGO rozhodla, že nadále nebude diskreditovat mezinárodní úmluvy o lidských právech ani v rámci právní obrany.

Tajné služby musí nadále při svém postupu lépe vyhodnotit svoji potenciální oběť.

Tajné služby si nadále musí vybírat takové oběti, kterým nebude vadit, že se o nich veřejně v trestních spisech dlouhodobě mluví jako o vážně duševně nemocných pitomcích s bludy (tajné služby těchto obětí moc nenajdou).

Nebo si tajné služby musí vybírat takové oběti, které nejsou schopny rozpoznat a identifikovat posledního objednavatele v řadě a upnou se na variantu zkorumpovaného režimu (v tomto případě tajné služby mají potenciál najít vhodné oběti).

Kpt. Ing. Marian Rochl a JUDr. Alexandr Pumprla nejsou tak hloupí, aby neznali co je a co není s souladu s právním řádem a co je a co není trestné, ale pouze se z liknavosti (dnes mohou sami liknavost hodnotit jako vlastní hloupost) nechali zneužít Vrchní státní zástupkyní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D., která z nich na přání tajných služeb "vyrobila" levné mediální oběti, kterým hrozí trest odnětí svobody bez ohledu na, zda nadále bude případ veřejný či neveřejný.

Kpt. Ing. Marianu Rochlovi a JUDr. Alexandrovi Pumprlovi nezbude nic jiného než, že se stanou spolupracujícími osobami a začnou vypovídat a funkčnosti celého procesu fiktivního trestního stíhání na objednávku, protože pro řádnou investigaci pro účely tajných služeb nestačí pouze zpracování procesu ze strany NGO, ale je nutné zpracovat investigační proces ze strany zástupců Policie a Státního zastupitelství.

Kpt. Ing. Marian Rochl, JUDr. Alexandr Pumprla a ostatní včetně prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. jsou značně znevýhodněny, protože jejich současné způsoby jako právní a fyzický stalking, jehož součástí je i podávání smrtelných dávek léků, by toleroval možná pouze otrokářský řád ( a možná ani ne).

Kpt. Ing. Marian Rochl, JUDr. Alexandr Pumprla a ostatní včetně prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. se musí smířit s tím, že žijí v demokratické společnosti 21. století, ve které je právní i fyzický stalking protizákonný s následkem trestu odnětí svobody.

METODIKA PRÁVNÍ OBRANY A KONEČNÉ ZÁVĚRY INVESTIGACE PŘÍPADU KŘIVÉ OBVINĚNÍ JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM NGO HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S., KTERÁ MÁ PLNOU SUVERENITU SE ROZHODNOUT ZDA A ZA JAKÝCH PODMÍNEK TYTO INFORMACE PRODÁ NEBO UVEDE NA VEŘEJNOST.

Human Rights Defense z.s. odeslala informaci  v případu Křivé obvinění.

Sdělení podle čl. 1 a 2 Ústavy ČR a § 15 zákona č. 154/1994 Sb.

Podle čl. 1 a 2 Ústavy ČR a § 15 zákona č. 154/1994 Sb. předsedkyně NGO poskytuje následující informace :

Skutečnost, že JUDr. Alexandr Pumprla Okresní státní zástupce v Hradci Králové prohlásil bez důkazů, že server NGO www.hrd-ngo.com je výsledek vážné duševní poruchy s bludy, s tím, že předsedkyně NGO není trestně ani jinak odpovědná, protože má vymizelé ovládací a rozpoznávací schopnosti, nám dává neomezenou moc detailně veřejně popisovat a bez jakýchkoliv sankcí jak konkrétní zástupci české justice serou, chčijou, prdí a smrdí na kurtech, co si schovali do prdele, jak jim smrdí hovna atd.

Tvrdit bez důkazů, že předsedkyně NGO je vážně duševně nemocná s bludy s tím, že by se měla psychiatricky léčit, s tím, že důkazem je veřejný server www.hrd-ngo.com , může tak akorát notorický ožrala v hospodě před zavírací dobou v půlnoci, ale NE státní zástupce.


Detailní informace :

www.hrd-ngo.com

Konkrétní případy- Křivé obvinění a Křivé obvinění - 2. část

https://www.hrd-ngo.com/krive-obvineni2/

https://www.hrd-ngo.com/krive-obvineni-2-cast/


Podle čl. 1 a 2 Ústavy ČR by bylo řešením zastavit stalking na NGO a její předsedkyni - jednoznačným prohlášením, resp. změnou výroku usnesení o zastavení trestního stíhání, že se trestný čin nestal a že znalecký posudek neexistuje a že nejsou žádné kriminalistické ani zdravotní indikace k tvrzení, že předsedkyně NGO je vážně duševně nemocná s bludy již 4 roky.

Toto je velmi jednoduché, ale zároveň problematické, protože v okamžiku tohoto pravomocného usnesení by se automaticky museli trestně stíhat podezřelí viníci jako kpt. Ing. Marian Rochl, JUDr. Alexandr Pumprla, prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. a další

Zásadní problém je zatím v "hlavách" představitelů vrcholné české justice, kterým zatím v hlavě "běží program", že když je předsedkyně NGO (vysokoškolsky vzdělaná s jazykovými znalostmi a s veřejnou prezentací serveru NGO) prohlášena úředně za duševně nemocnou, tak je to v pořádku a když by měl být trestně stíhán kpt. Ing. Marian Rochl, který touto veřejnou prezentací již ohrožuje demokratický právní stát, tak je vrcholným představitelům české justice je kpt. Ing. Mariana Rochla tak strašně líto, že raději budou trpět jak se veřejně prezentuje jak konkrétní zástupci české justice serou, chčijou, prdí a smrdí na kurtech, co si schovali do prdele, jak jim smrdí hovna atd.

Zásadně žádáme, aby nám BIS neodepisovala a to ani standardním formulářem a sama se rozhodla, zda udělá pořádek s kpt. Ing. Marianem Rochlem, JUDr. Alexandrem Pumprlou a prof. MUDr. Ladislavem Hosákem, Ph.D. a ostatními.

V případě, že tento "pořádek" nebude proveden, zatím pokračujeme ve veřejném popisu jak konkrétní zástupci české justice serou, chčijou, prdí a smrdí na kurtech, co si schovali do prdele, jak jim smrdí hovna atd., s tím, že se zjistí, jak dlouho tento stav česká justice vydrží???

Mimořádné opatření

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. května 2020 s platností 9. května 2020

ROZHODNUTÍ 

O ZNEHODNOCENÍ KVALITY OBSAHU SERVERU NGO.

Mimořádné opatření

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 30. dubna 2020

SOUHRN

NGO získala vážné podezření, že je zneužívána tajnými službami prostřednictvím Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové pro veřejnou prezentaci udržování politiky bezpráví.

NGO situaci vyhodnotila a konstatuje, že nemá žádnou smluvní povinnost udržovat politiku bezpráví pro tajné služby ani JUDr. Lenku Bradáčovou, s tím, že NGO má plnou suverenitu i k výmazu NGO z veřejného rejstříku.

NGO dále konstatuje, že nebude nadále neustálou a zbytečnou právní obranou podporovat politiku bezpráví pro JUDr. Lenku Bradáčovou ani nikoho jiného.

NGO právě naopak, dle stanov, bude podporovat důvěru veřejnosti se spravedlnost, s tím, že každý se může domoci spravedlnosti za jakkoliv nevýhodných podmínek.

NGO proto rozhoduje změně taktických opatření :

1. Pozastavení veškeré činnosti zahraničních sekcí - anglické a ruské a podsekcí německé, francouzské a ukrajinské.

2. Omezení české sekce pouze na vymáhání odškodnění a zásadních doprovodných úkonů.

3. Omezení bude trvat do doby než se případy začnou řešit meritorně a nikoli stalkingem.


Odůvodnění

mimořádného opatření

NGO získala vážné podezření, že je zneužívána tajnými službami prostřednictvím Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové pro veřejnou prezentaci udržování politiky bezpráví.

JUDr. Lenka Bradáčová má bezpečnostní prověrku, má přístup k utajovaným informacím a může jednat s tajnými službám.

1. NGO několikráte žádala JUDr. Lenku Bradáčovou o vykonání dozoru a dohledu v případu Křivé obvinění, avšak JUDr. Lenka Bradáčová vůbec neodpověděla, kromě jednoho dopisu, že předsedkyně NGO patří do blázince.

2. Kpt. Ing. Marian Rochl by neměl právní sílu se chovat jako bandita bez pravidel, kdyby neměl podporu a krytí z vrchu.

3. Po znepřístupnění datových schránek pokračovala šikanózní korespondence bez změn. To znamená, že šikanózní korespondenci ovládala vyšší síla, než jen obyčejný skutečný viník z případu Nedobrovolná hospitalizace nebo SZIF, protože ten by dokázal maximálně ovlivňovat hackerskou metodou datovou schránku a nikoli písemnou korespondenci z různých geografických míst.

4. Dle obecné praxe se vedoucí státní zástupce obvykle nezabývá tak bezvýznamným trestným činem jako je křivé obvinění, což by svědčilo o trestním stíhání na objednávku z vrchu.

5. Kdyby nebyl JUDr. Alexandr Pumprla objednaný z vrchu, tak by neriskoval psát taková tvrzení, jako, že je absolutně nepřípustné, aby obviněný nahlížel do spisu (a řádně se dokazovalo), nebo, že server NGO musí prozkoumat psychiatři, jestli postup podle mezinárodních úmluv o lidských právech je duševní porucha či ne. JUDr. Alexandr Pumprla není tak hloupý, aby to nevěděl.

6. Případ Křivé obvinění není řešen meritorně a po celý rok se pouze mluvilo o blázinci. Občané se mohou na tento postup dívat, tak, že je snaha vyšší justice předsedkyni NGO ušikanovat, zdiskreditovat nebo jednoduše zničit.

7. NGO však tento postup vyšší justice vyhodnocuje tak, že tajné služby prostřednictvím JUDr. Lenky Bradáčové potřebují funkční server NGO tak, jak je, pro veřejnou prezentaci bezpráví, aby si občané řekli, že není možné se vůbec právně ubránit.

JUDr. Lenka Bradáčová by tak neriskovala, aby bez obav veřejně prezentovala bezpráví a proto je podezření, že jedná na pokyny z vrchu nebo tajných služeb .