Mgr. Marek Kaiser - právník SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové oznámení, že NGO bude jednat s Mgr. \markem Kaiserem z právního hlediska jako s duševně zdravou a tedy zodpovědnou k náhradě škody, ale bude mu merito věci vysvětlovat jako potencionálně psychicky narušené osobě, protože k vydání rozhodnutí mu nestačilo 12 trestních oznámení. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci vydání rozhodnutí.

NGO urguje vydání rozhodnutí.

Při zpracování doporučení bylo vycházeno i ze stanoviska předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského zveřejněného dne 13. července 2018 na serveru www.novinky.cz - Úředníci mají vrchnostenskou mentalitu.

JUDr. Pavel Rychetský uvádí, že jedním z negativním rysů současného Česka jsou vrchnostensky uvažující úředníci.

JUDr. Pavel Rychetský dále poukazuje na skutečnost, že řízení trvají roky a v této souvislosti přímo hovoří o katastrofě.

NGO ke stanovisku předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského konstatuje, že má vysokou odbornou právní hodnotu a že úředníci toto stanovisko nemohou nijak zpochybňovat a do budoucna ho úředníci budou muset dodržovat a úředníci se nebudou moci vymlouvat na své nediagnostikované psychické onemocnění.

K vydání půdy zatím pracovníkům SZIF zatím nestačilo celkem 40 trestních oznámení a Mgr. Marku Kaiserovi nestačilo 12 trestních oznámení a proto Odborné vedení NGO doporučilo, pokračovat v podávání trestních oznámení a v meritu věci s Mgr. Markem Kaiserem bude NGO jednat jako s potencionálně psychicky narušenou osobou.

Právník

Státního zemědělského intervenčního fondu
regionálního odboru Hradec Králové

Vyřizující pracovník kanceláře ředitele 

regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Aleše Sobela