Mgr. Ĺubomír Vdovec

Advokát Mgr. Ĺubomír Vdovec nepřijmul dopis od Human Rights Defense z.s. na adrese trvalého pobytu v Brně.

Text dopisu

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o informaci Mgr. Ĺubomíru Vdovci, zda s ním Kontrolní Rada České advokátní komory zahájila disciplinární řízení.

Kancelář Brno

Dodejka

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o informaci Mgr. Ĺubomíru Vdovci, zda s ním Kontrolní Rada České advokátní komory zahájila disciplinární řízení.

Kancelář Praha

Dodejka

Mgr. Ĺubomír Vdovec nepřevzal

Převzala tzv. inkasní agentura Creditexpress Česká republika s.r.o.


Česká advokátní komora sdělila, že řízení ve věci stížnosti na advokáta Mgr.  Ĺubomíra Vdovce byla postoupena Kontrolní radě České advokátní komory k rozhodnutí.

Česká advokátní komora potvrdila příjem stížnosti a připustila možnost kárného řízení.

Poškozený obdržel od tzv. inkasní agentury e-mail, kdy věc neoprávněného vymáhání neexistujícího dluhu byla předána advokátovi Mgr.  Ĺubomíru Vdovcovi. Tento advokát však právní zástupkyni poškozeného nikdy nekontaktoval.

Právní zástupkyně požádala Českou advokátní komoru, aby prověřila, zda Mgr. Ĺubomír Vdovec převzal uvedenou věc od inkasní agentury, která nemá oprávnění k neoprávněným "exekucím", anebo zda došlo ke zneužití jména.

Pozn. Na webu ČAK již byly uvedeny případy zneužití jmen advokátů a advokátních kanceláří.

Příloha k dopisu ČAK - e-mail od tzv. inkasní agentury.