Mgr. Jiří Gregůrek

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o informaci Mgr. JIřímu Gregůrkovi, zda s ním Kontrolní Rada České advokátní komory zahájila disciplinární řízení.

Kancelář Beroun

Dle e-dodejky doručeno

Dodejka - převzato osobně

Česká advokátní komora sdělila, že řízení ve věci stížnosti na advokáta Mgr. Jiřího Gregůrka byla postoupena Kontrolní radě České advokátní komory k rozhodnutí.

Česká advokátní komora potvrdila příjem stížnosti a připustila možnost kárného řízení.

Poškozený, který uplatnil nárok o náhradu nemajetkové, škody, náhradu nákladů řízení, nákladů za vzniklou nemjaetkovou újmu obdržel dopis bez plné moci a elektronického podpisu do datové schránky právní zástupkyně.

Bylo požádáno, aby Česká advokátní komora nažídila advokátovi Mgr. Jiřímu Gregůrkovi zaktivnit příjem poštovních zpráv a aby zaslal plnou moc.