Mgr. Jan Ševčík

Human Rights Defense z.s. - NGO upozornila banky - Českou spořitelnu a Monetu Money Bank o situaci podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Podstatná informace spočívá v tom,

že člen představenstva

Královéhradecká provozní a.s.

pan Jakub Hanzl,

který má cca 20 000 000 Kč dluhů

u České spořitelny

udělil plnou moc k vymáhání

i neexistujících pohledávek

advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi,

který má 30 000 000 Kč dluhů

u Monety Money Bank.


Je podezření, že příčina

podezřelé až trestné činnosti

spočívá v problematickém splácení

nebo až nesplácení dluhů.

Výpis z katastru nemovitostí - člen představenstva pan Jakub Hanzl

Výpis z katastru nemovitostí -

advokát Mgr. Jan Ševčík

Podací lístek - Česká spořitelna

Podací lístek - Moneta Money Bank

Dodejka - Moneta Money Bank

Pro zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Královéhradecká provozní a.s. je informovánao podezřelé až trestné činnosti prostřednictvím člena představenstva Ing. Miroslava Uchytila, který je současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na dotaz České advokátní komoře.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dotaz od České advokátní komory.

Advokát Královéhradecké provozní a.s. Mgr. Jan Ševčík nepřijmul dopis od Human Rights Defense z.s. na adrese sídla advokátní kanceláře podle údajů České advokátní komory.

Text dopisu

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení na Ministerstvo spravedlnosti.

Pro NGO je po všech stránkách výhodnější prošetření věci v rámci mezinárodního řízení než v rámci vnitrostátního řízení, protože je NGO ve výhodnější pozici při řízení budoucích trestních oznámení pro podezření z trestného činu podle Hlavy IX dílu 1 Trestního zákona proti základům České republiky, § 310 odst. 1 - rozvracení republiky.

Úmysl je jednoznačně prokázán profesní erudicí.

Rozvrácení ústavního zřízení je jednoznačně prokázáno porušováním Ústavy ČR čl. 1 a násl., kdy Česká republika je demokratický právní stát, založený na úctě k právům člověka a občana.

Na vědomí dle rozdělovníku

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti odmítlo prošetřit případ Královéhradecká provozní a.s.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení Mgr. Janu Ševčíkovi, zda podával elektronický platební rozkaz a další právní úkony na Okresní soud v Hradci Králové ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Doručovací adresa Kodaňská 1441/46, Praha 10- Vršovice

Dle e-dodejky doručeno

Dodejka - Převzal zmocněnec paní Filová,

Mgr. Jan Ševčík nepřevzal

Human Rights Defense z.s. odeslala stanovisko k dopisu Mgr. Jana Ševčíka ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Vzhledem k tomu, že případ bude nadále vyšetřován, zasláno na vědomí dle rozdělovníku.

Dodejky z datových schránek

Doručenky z datových schránek


Dopis od Mgr. Jana Ševčíka

Výpis z katastru nemovitostí na sídlo advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka.

Důkaz o tom, že Mgr. Jan Ševčík si pořídil nepřiměřené úvěry a následně z toho plyne podezření, že páchá nekalou až trestnou činnost, protože je podezření, že život v režimu odnětí svobody by po něho mohl být důstojnější než na svobodě.

Žádost o prověrku spisu a úrovně soudního jednání a prověrku chodu soudní kanceláře

Human Rights Defense z.s. podala žádost podle § 123 odst. 2. zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích o prověrku spisu a úrovně soudního jednání.

Human Rights Defense z.s. podala žádost podle § 123 odst.1 písm. k) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích o prověrku chodu soudní kanceláře.

V řízení bylo již komunikováno se soudkyní Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétou Šubovou a advokátní kanceláří (zástupce žalobce) Mgr. Jana Ševčíka, ale oba dva vůbec nekomunikují.

Cílem je prověřit :

1. Kdo podal žalobu.

2. Zda vůbec existuje Mgr. Hana Cejnková, protože ji ČAK neeviduje ani nepracuje ani na jedné adrese. Žádost o zjištění její fyzické existence, čísla OP a průkazu ČAK a existence RUIANu.

3. Kdo se účastnila soudního jednání den 15. března 2017.

4. Zda soud doručil 81 stran odůvodnění odporu žalovaného žalobci.

5. Zjistit vyjádření Mgr. Jana Ševčíka k věci.

Údajná Mgr. Hana Cejnková

údajná advokátní koncipientka advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka, kterou neeviduje Česká advokátní komora, která podává elektronické platební rozkazy na Okresní soud v Hraci Králové nepracuje ani na jedné adrese.

Dopis se vrátil jako nedoručitelný z adresy : Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Dopis se vrátil jako nedoručitelný z adresy : Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

Human Rights Defense z.s. přijmula dodejky, kdy informovala advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka., že zveřejnila spisovou dokumentaci za účelem rozkrytí podezřelé činnosti.

Ani na jedné z dodejek není razítko advokátní kanceláře.

Na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00 sídlí exekutorský úřad Praha 8 - soudní exekutor Mgr. Pavel Preus.

Dopisy odeslány na adresy :

Advokátní kancelář

Mgr. Jan Ševčík, Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Advokátní kancelář

Mgr. Jan Ševčík, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétě Šubové.

JUDr. Markéta Šubová přiznala, že advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka vede větší množství sporů u tohoto soudu, ale ústních jednání se neúčastní.

Jednání se účastní vždy koncipient nebo zaměstnanec.

Proto byly podána žádost o podání vysvětlení, zda se ústních jednání soudu účastní Mgr. Hana Cejnková, která podala elektronický platební rozkaz a vede písemnou komunikaci se soudem.

Mgr. Hana Cejnková není advokátní koncipientkou předmětné advokátní kanceláře, podle evidence České advokátní komory.

Cílem je zjistit, kdo podal žalobu k soudu.

Žádost doručena : Okresní soud v Hradci Králové

JUDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Jana Vařeková - odbor zvláštních kontrol

JUDr. Robert Pelikán - ministr

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markéty Šubové.

Advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka vede vetší množství sporů u tohoto soudu. Advokát Mgr. Jan Ševčík se osobně ústních jednání neúčastní a je zastupován advokátním koncipientem nebo zaměstnancem.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení, zda advokáta Mgr. Jana Ševčíka zná pouze fiktivně z písemné korespondence a zda se advokát ústních jednání u soudu vůbec účastní.

Human Rights Defense z.s položila otázku místopředsedkyni soudu JUDr. Markétě Šubové, zda soud advokátovi doručil 81 stran textu odůvodnění odporu.

Cílem je zjistit po kom bude vymáhána zodpovědnost.

Human Rights Defense z.s sdělila, že pokud se JUDr. Markéta Šubová obratem nevyjádří, bude věc předána České advokátní komoře k prošetření.

Žádost doručena : Okresní soud v Hradci Králové

místopředsedkyně soudu : JUDr. Markéta Šubová

předseda soudu : JUDr. Milan Plhal

pracovnice soudu : Renáta Demlová

Ministerstvo spavedlnosti

odbor zvláštních kontrol : JUDr. Jana Vařeková

ministr spravedlnosti : JUDr. Robert Pelikán

Human Rights Defense z.s.odeslala řádost o podání vysvětlení.

Ve vyjádření odporu žalovaného proti Královéhradecké provozní a.s., advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka uvádí...."žalovaný byl nadále pasivní"...

Human Rights Defense z.s. žádá podání vysvětlení, zda bylo advokátní kanceláři Mgr. Jana Ševčíka Okresním soudem v Hradci Králové doručeno celkem 81 stran odporu ze dne 28. listopadu 2016?

Cílem je zjistit po kom bude vymáhána zodpovědnost.

Žádost yla odeslána datovou schránkou :

Advokátní kancelář Mgr. Jan Ševčík, adresa : Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha - Vršovice

Okresní soud v Hradci Králové

k rukám : JUDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

Renáta Demlová - pracovnice soudu

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení zvláštních kontrol

K rukám : JUDr. Jana Vařeková

Právní zástupkyně podala žádost o prošetření podezření manipulace se spisovou dokumentací.

Vy vyjádření protistrany advokát Mgr. Jan Ševčík uvádí "naprosto nesmyslné vyjádření", jako že žalovaný byl naprosto pasivní adt.

Což by znamenalo, že Mgr Jan Ševčík, vzhledem ke své profesní erudici, páchá zcela úmyslně trestnou činnost, jak již bylo uvedeno v odůvodnění odporu, nebo advokátu protistrany nebylo doručení kompletní odůvodnění odporu.

Odůvodnění odporu ze dne 28. listopadu 2016 obsahuje celkem 81 stran (7 stran vlatního odůvodnění a 74 stran příloh).

V případě, že by advokát protistrany nedostal kompletní odůvodnění odporu, následuje fictio iuris, že advokát odpovídat na něci jiného.

Pro manipulaci se spisovou dokumentací svědčí takové důkazy, jako je chybějící identifikace žalovaného a jeho právní zástupkyně, změna čísla jednacího, a to bez vysvětlení změny č.j. a uvedení původního č.j., což brání i identifikaci korespondence. Také není uvedeno číslo za pomlčkou, což znamená, že nelze identifikovat počet stran spisu, což je další podezřelý fakt a svědčí o úmyslu ze strany soudu.

Žádosti o prošetření podezření manipulace se spisovou dokumentací byly adresovány a doručeny :

předsedovi Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milanu Plhalovi

místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétě Šubové

Vyšší soudní úřednici paní Renátě Demlové

Ministerstvu spravedlnosti, odboru dohledu a stížností

Případ vychází z případu Královéhradecká provozní a.s.

Mgr. Jan Ševčík je na základě plné moci advokátem Královéhradecké a.s.