Mgr. Hana Cejnková

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala žádost o prošetření fyzické existence

advokátní koncipientky

Mgr. Hany Cejnkové.

Smyslem je prověřit, kde vznikají příkazy k podávání neúplných až falešných elektronických platebních rozkazů na Okresní soud v Hradci Králové.

Je vhodné zvážit, že neúplné až falešné elektronické platební rozkazy nemusí nutně vznikat na úrovni advokacie, ale již v samotném představenstvu Královéhradecké provozní a.s.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je o podezřelé až trestné činnosti informován člen představenstva Ing. Miroslav Uchytil, který je současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek.

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala sdělení České advokátní komoře.

K dopisu ČAK, NGO sděluje, že zda je věc vyřízena či ne, rozhoduje NGO

a nikoli JUDr. Jaroslava Macková.

Pokud má v úmyslu JUDr. Jaroslava Macková tvrdit, že je vše v pořádku, tak si jenom proti sobě vyrábí důkazní materiál pro podezření § 23 TZ spolupachatel trestného činu a § 24 odst. 1 písm. c) TZ pomocník TČ.

Smyslem je prověřit, kdo podává neúplné až falešné elektronické platební příkazy

na Okresní soud v Hradci Králové.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je

o podezřelé až trestné činnosti

informován člen představenstva Ing. Miroslav Uchytil,

který je současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s.- NGO přijmula dopis České advokátní komory, že se de facto věcí údajné advokátní koncipientky Mgr. Hany Cejnkové nebude zabývat.

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala žádost o prošetření fyzické existence advokátní koncipientky Mgr. Hany Cejnkové.

Smyslem je prověřit, kdo podává neúplné až falešné elektronické platební příkazy na Okresní soud v Hradci Králové.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je o podezřelé až trestné činnosti

informován člen představenstva

Ing. Miroslav Uchytil, který současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - dokaldy o doručení do datových schránek

Výpisy České advokátní komory

ke dni 31. srpna 2017

ve věci advokátní koncipientky

Mgr. Hany Cejnkové


Mgr. Hana Cejnková je v evidenci České advokátní komory, ale není uvedeno pro kterou advokátní kancelář a nejsou uvedeny žádné kontaktní údaje.

Mgr. Hana Cejnková není advokátní koncipientkou advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na dotaz České advokátní komoře.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dotaz od České advokátní komory.

Údajná advokátní koncipientka Mgr. Hana Cejnková, která podává na Okresní soud v Hradci Králové elektronické platební příkazy a vede soudní spory vymáhání neexistujících dluhů, opětně nepřevzala dopisy na obou dvou uváděných adresách.

Text žádosti o podání vysvětlení : adresa Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

Vrácený dopis

Text žádosti o podání vysvětlení : adresa Na Královně 862, Praha Zbraslav

Vrácený dopis

Žádost o prověrku spisu a úrovně soudního jednání a prověrku chodu soudní kanceláře

Human Rights Defense z.s. podala žádost podle § 123 odst. 2. zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích o prověrku spisu a úrovně soudního jednání.

Human Rights Defense z.s. podala žádost podle § 123 odst.1 písm. k) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích o prověrku chodu soudní kanceláře.

V řízení bylo již komunikováno se soudkyní Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétou Šubovou a advokátní kanceláří (zástupce žalobce) Mgr. Jana Ševčíka, ale oba dva vůbec nekomunikují.

Cílem je prověřit :

1. Kdo podal žalobu.

2. Zda vůbec existuje Mgr. Hana Cejnková, protože ji ČAK neeviduje ani nepracuje ani na jedné adrese. Žádost o zjištění její fyzické existence, čísla OP a průkazu ČAK a existence RUIANu.

3. Kdo se účastnil soudního jednání den 15. března 2017.

4. Zda soud doručil 81 stran odůvodnění odporu žalovaného žalobci.

5. Zjistit vyjádření Mgr. Jana Ševčíka k věci.

Údajná Mgr. Hana Cejnková

údajná advokátní koncipientka advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka, kterou neeviduje Česká advokátní komora, která podává elektronické platební rozkazy na Okresní soud v Hraci Králové nepracuje ani na jedné adrese.

Dopis se vrátil jako nedoručitelný z adresy : Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Dopis se vrátil jako nedoručitelný z adresy : Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

Human Rights Defense z.s. přijmula dodejky, kdy informovala advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka., že zveřejnila spisovou dokumentaci za účelem rozkrytí podezřelé činnosti.

Ani na jedné z dodejek není razítko advokátní kanceláře.

Na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00 sídlí exekutorský úřad Praha 8 - soudní exekutor Mgr. Pavel Preus.

Dopisy odeslány na adresy :

Mgr. Hana Cejnková,

Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Mgr. Hana Cejnková,

Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétě Šubové.

JUDr. Markéta Šubová přiznala, že advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka vede větší množství sporů u tohoto soudu, ale ústních jednání se neúčastní.

Jednání se účastní vždy koncipient nebo zaměstnanec.

Proto byly podána žádost o podání vysvětlení, zda se ústních jednání soudu účastní Mgr. Hana Cejnková, která podala elektronický platební rozkaz a vede písemnou komunikaci se soudem.

Mgr. Hana Cejnková není advokátní koncipientkou předmětné advokátní kanceláře, podle evidence České advokátní komory.


Cílem je zjistit, kdo podal žalobu k soudu.

Žádost doručena : Okresní soud v Hradci Králové

JUDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Jana Vařeková - odbor zvláštních kontrol

JUDr. Robert Pelikán - ministr


Podezření z falešných až padělaných dokumentů předložených advokátní kanceláří Mgr. Jana Ševčíka

Dále dle výpisu České advokátní komory - Mgr. Hana Cejnková není advokátní koncipientkou této advokátní kanceláře.