Městský úřad

Městský úřad Nové Město nad Metují

Odbor správní
Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Nové Město nad Metují

Odbor správní

Odbor vnitřních věcí