Veřejný zájem

23.01.2017

Veřejným zájmen je především ochrana lidských práv.