Křivé obvinění

č.j. : OML-KO-12-15032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné.

PŘEDSEDKYNĚ NGO POŽADUJE ODBORNOST VRCHNÍHO KOMISAŘE, což kpt. Ing. Marian Rochl nesplňuje, když ři své hodnosti KPT. a vysokoškolském titulu ING odeslal protizákonný text výzvy.

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně NGO žádá :

ZASLÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ A DALŠÍCH DŮVODŮ A DŮKAZŮ PODEZŘENÍ A ZASLÁNÍ KOMPLETNÍ SPISOVÉ DOKUMENTACE DATOVOU SCHRÁNKOU.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla - PČR Hradec Králové k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

č.j. : TO-KO-07-09032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu 

 Podezření na pachatele podle § 22 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Kpt. Ing. Marian Rochl - vrchní komisař Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení obecné kriminality SKPV Hradec Králové

Podezření na spolupachatelé podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Policisté č. : 325891, 327298, 321159

Podezření na pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c)

Neznámý pachatel - zaměstnanec Tesco Stores ČR a.s. - Hradec Králové - vylákání na místo

Neznámý pachatel - neznámý kolemjdoucí, který informoval rodinného příslušníka, že předsedkyni NGO odvedla PČR, protože mám nějaké spory s nějakým Agro (pozn. Jedná se o firmu FytAgro s.r.o.)

pozn. Neznámý kolemjdoucí mohl osobně znát předsedkyni NGO, ale podle fistio iuris nemohl vědět, proč PČR odvedla předsedkyni NGO, proto je zde odezření na pomocníka TČ - hlídání při činu - na zaměstnance PČR v civilu nebo na důvěrníka PČR

Neznámý pachatel - službu konající policista tísňové linky 158 - PČR Hradec Králové, který odmítl šetřit zmizení předsedkyně NGO a odmítl předat tel. č. Na OO PČR Chlumec nad Cidlinou - podezření na pomocníka TČ - hlídání při činu

Podezření na organizátora a návodce podle § 24 odst. 1 písm. a) a b)trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. resp. Objednavatel podle právního pravidla cui bono, cui, prodest - neznámý pachatel

Je podezření, že se dopustiltrestného činu rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Ve smyslu podle pravidel vojenské psychologie - ÚNOS A DRŽENÍ V ZAJETÍ PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY.


Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. března 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu a žádost na výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.

 Je podezření, že vrchní komisař při své hodnosti Kpt. a vysokoškolském titulu Ing. zneužívá svoji pravomoc podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb, když zaslal výzvu k podání vysvětlení předsedkyni nevládní organizace, která porušuje čl. 10 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 3 písm. a) a b) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která je součástí českého právního řádu.

V textu výzvy není uvedeno, v jaké pozici je předvolaná, z následujícího textu však vyplývá, že předvolaná je v pozici podezřelé (pozn. což je nižší intenzita obvinění).

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně nevládní organizace žádá, aby kpt. Ing. Marian Rochl :

1. PŘEDLOŽIL PODANÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA PŘEDSEDKYNI NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

2. PŘEDLOŽIL DŮVODY A DŮKAZY PODEZŘENÍ

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.