Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu Křivé obvinění.

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová postupuje podání NGO Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje podání NGO Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Ústavní stížnost

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu Křivé obvinění.

Podle pravidel řádného procesu stanovené ústavním zřízením ČR a mezinárodními úmluvami o lidských právech...NEJDŘÍVE SE DOKAZUJE ...A TEPRVE POTOM OBVIŇUJE... POKUD VYŠETŘOVATEL KPT. ING. MARIAN ROCHL A STÁTNÍ ZÁSTUPCE JUDR. ALEXANDR PUMPRLA PODSTUP ZAMĚNILI...JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PODEZŘENÍ ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ A LIKVIDACI ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV JAKO PRÁVO NA ŘÁDNÝ PROCES...

KPT. ING. MARIAN ROCHL VŠAK VYMYSLEL A DOKONAL, ŽE DNE 6. ČERVNA 2019 (čtvrtek) NÁSILNĚ V POUTECH A PÁSU NECHAL PŘEVÉST PŘEDSEDKYNI NGO NA PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ DNE 7. ČERVNA 2019 (pátek) a V PONDĚLÍ DNE 10 ČERVNA 2019 BYL VYDÁN DŮKAZ O ABSOLUTNÍ NEVINĚ.

Je zde právní otázkou, co nyní udělá kpt. Ing. Marian Rochl?
Zda bude dál trvat na protizákonném obvinění a svém tvrzení, že server NGO je výsledek duševní poruchy, opilosti...???
Nebo zda protizákonné obvinění zruší???

Dále je právní otázkou, co nyní bude dělat Policie ČR s kpt. Ing. Marianem Rochlem???

Zda Policie ČR dál ponechá kpt. Ing. Mariana Rochla rozvracet ústavní zřízení a porušovat zákonná pravidla řádného procesu(v trestním řízení se jedná o stadium podezření) a ještě k tomu vyplácet nadprůměrnou mzdu???

Nebo zda Policie ČR, na základě pravidla rovnosti, použije rovnocenný právní postup a do obydlí kpt. Ing. Mariana Rochla vtrhne komando 12 lidí s kuklami, helmami, štíty a střelnými zbraněmi, zabaví mu (resp. ukradne) notebook a v poutech a pásu ho převeze na psychiatrické vyšetření???

Jestliže krajský ředitel Policie ČR, má opovážlivost vyslovit právní stanovisko, že když neznámý policista přistoupí k nevinnému občanovi a sdělí mu, že když neuposlechne jeho protizákonný příkaz, tak ho i zastřelí (použití donucovacích prostředků znamená v praxi i zastřelení), tak podle krajského ředitele je toto jednání vstřícné, tolerantní, empatické, zdvořilé a především profesionální, tak je zde právní otázka, kdo je vlastně na psychiatrii???

Dále samotný kpt. Ing. Marian Rochl si zpracoval důkazní materiál proti sobě, který dokazuje, že je specializovaný právní expert na protizákonné obviňování a související úkony jako protizákonné únosy atd.

Vzhledem k tvrzení krajského ředitele Policie ČR, by bylo nejvhodnější, aby získal vlastní zkušenosti o empatii a vstřícnosti protizákonného obvinění, únosech a zadržování.

Bylo by nejlepší, aby specializovaný právní expert kpt. Ing. Marian Rochl z něčeho protizákonně obvinil krajského ředitele Policie ČR plk. JUDr. Davida Fulku, MBA, (pozn. Plk. JUDr. David Fulka, MBA rozhodně nesmí nahlížet do spisu a znát obvinění - pozn. V tomto by kpt. Ing. Marianu Rochlovi vypomohl JUDr. Alexandr Pumprla).

Následně potom by si kpt. Ing. Marian Rochl zajistil komando 12 lidí v helmách, kuklách, se štíty a zbraněmi a vtrhli by do obydlí plk. JUDr. Davida Fulky a spoutali by ho pouty, pro jistotu by mu přidali ještě pás a 2 dny by ho převáželi sem a tam a nakonec by ho v poutech převezli na psychiatrické vyšetření.

A potom plk. JUDr. David Fulka mohl zodpovědně z vlastních zkušeností vyprávět o empatii a vstřícnosti konkrétních policistů, včetně kpt. Ing. Mariana Rochla.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vrací podání NGO.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla projevil právní sympatii s postupem kpt. Ing. Mariana Rochla, čímž se staví do právní pozice spolupachatele podezření na trestné činy podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

JUDr. Alexandr Pumprla na jedné straně tvrdí, že je nezpochybnitelná svéprávnost předsedkyně NGO, ale na druhé straně je neoblomně přesvědčen o tom, že server NGO je výsledek duševní poruchy a trvá na psychiatrickém vyšetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení - Právní neplatnost pokuty podle § 580 a § 586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v případu Křivé obvinění.

Upomínka je listinným kriminalistickým důkazem o manipulaci se spisovou dokumentací kpt. Ing. Marianem Rochlem, který pokutu původně udělil.

Byla podána žádost o obnovu řízení (viz. Příloha), která zastavuje běh lhůty.

Obnova řízení je právním důvodem neplatnosti pokuty.

Dále v mezidobí, bylo listinným kriminalistickým důkazem dokázána PROTIZÁKONNOST TRESTNÍHO STÍHÁNÍ (viz. Příloha - usnesení Úřadu pro ochranu osobních údajů), což je další důkaz o protizákonnosti pokuty.

Podle pravidel řádného procesu a trestního řádu...NEJPRVE SE DOKAZUJE...A TEPRVE POTOM SE OBVIŇUJE...VZHLEDEM K TOMU, ŽE KPT. ING. MARIAN ROCHL POSTUP ZAMĚNIL, JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ § 310 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB....ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ. Z hlediska trestního řízení se jedná o stadium podezření.

Co se týče poučení o exekučním vymáhání pokuty, tak NGO konstatuje, že NGO bude vymáhat za všechny poškozené odškodnění po Policii ČR a nikoli naopak.

Proto NGO doporučuje Ing. Aleně Pourové, jako vedoucí odboru rozpočtu, aby si připravila dostatek finančních prostředků pro poškozené a NGO a kdyby to náhodou nestačilo, tak, aby se rovnou domluvila s Ministerstvem spravedlnosti a státem, protože jinak může být Policie ČR exekuována, že nebude mít ani na mzdu pro Ing. Alenu Pourovou.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje upomínku pokuty PČR Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vrací podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla výše uvedeným č.j. projevil právní sympatii s protizákonným únosem předsedkyně nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

TÍMTO PRÁVNÍM POSTUPEM SE OKRESNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDR PUMPRLA STÁVÁ PODLE § 23 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB. AUTOMATICKY PODEZŘELÝM ZE SPOLUPACHATELSTVÍ S KPT. ING. MARIANEM ROCHLEM TRESTNÉHO ČINU PROTIZÁKONNÉHO ÚNOSU PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Pokud by výše uvedená věc byla přidělena k vyšetření kpt. Ing. Marianu Rochlovi, musel by postupovat podle právní zásady stejných a srovnatelných postupů a pravidla rovnosti a v souladu s postupem č.j. KRPH-108219-80/TČ-2018-050080 ze dne 13. března 2019 - opatření o přibrání psychiatra,

Podle tohoto precedentu, vytvořeným samotným kpt. Ing. Marianem Rochlem, by kpt. Ing. Marian Rochl musel bez kriminalistických důkazů prohlásit JUDr. Alexandra Pumprlu za opilého a požadovat umístění do protialkoholní léčebny, protože podle kpt. Ing. Mariana Rochla by byl JUDr. Alexandr Pumprla ve své pozici Okresního státního zástupce v Hradci Králové nebezpečný pro společnost.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci pro Vrchní státní zástupkyni v Praze v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl - Policie Hradec Králové, přes veškerá zákonná upozornění, opakovaně předvedl, z hlediska vojenské psychologie - unesl, předsedkyni nevládní organizace a zadržoval více než 24 hodin.

Předsedkyně NGO podala žádost o vydání předběžného opatření k Vrchní státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D. ze dne 3. června 2019.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl nedbal této žádosti a doslova se jí vysmíval, tak NGO tuto situaci vyhodnocuje jako pohrdání JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. jako osobou a Vrchní státní zástupkyní jako funkcí ze strany kpt. Ing. Mariana Rochla.

Na příkaz Okresního státního zástupce JUDR. Alexandra Pumprly, byl zabaven notebook předsedkyně NGO. Tímto právním krokem se JUDr. Alexandr. Pumprla dostal ( pozn. S pomocí IT technika) ke všem přístupovým údajům na server, e-mail i do datových schránek.

NGO proto upozorňuje, že pokud zjistí šíření podezřelé korespondence jménem NGO, kterou nezpracovala, bude automaticky podezřelým a zodpovědným pachatelem JUDr. Alexandr Pumprla.

JE NUTNO PROVĚŘIT PRÁVNÍ SKUTEČNOST, KDE KPT. ING. MARIAN ROCHL BERE SEBEVĚDOMÉ PŘESVĚDČENÍ, KDYŽ BEZ KRIMINALISTICKÝCH DŮKAZŮ VEŘEJNĚ PROHLAŠUJE, ŽE PŘEDSEDKYNĚ NGO JE OPILÁ, POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A TRPÍ ZÁVAŽNÝMI PSYCHICKÝMI POTÍŽEMI???

Dodnes nebyla zodpovězena otázka NGO, zda práce prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti...jak tvrdí kpt. Ing. Marian Rochl.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové stanovisko NGO podle čl. 5 odst. 6 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy proti postupu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.


Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání proti kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie ČR Hradec Králové a JUDr. Alexandru Pumprlovi - Okresní státní zastupitelství Hradec Králové k dalším opatřením Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala dostatečnou omluvu a žádost o vydání předběžného opatření podle zákona o obětech trestného činu.

NA ZÁKLADĚ SPISOVÉ DOKUMENTACE, JAKO LISTINNÝCH KRIMINALISTICKÝCH DŮKAZŮ, JE OFICIÁLNÍM ÚNOSCEM KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ( protože je podepsáno) A ZA SPOLUPACHATELSTVÍ OKRESNÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ (vyřízení trestního oznámení).

PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE I ING. LADISLAVA KRYŽOVÁ JAKO FYZICKÁ OSOBA, JAKO OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU POLICIE ČR, PODLE ZÁKONA Č. 45/2013 SB. § 2 a § 14 NEMÁ ZÁKONNOU POVINNOST DOSTAVOVAT SE NA MÍSTO ČINU, JEDNAT S ÚNOSCEM A UŽ VŮBEC NE SE NECHAT VYSLÝCHAT ÚNOSCEM, což je dostatečná omluva k termínu výslechu 

dne 6. června 2019.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla - PČR Hradec Králové k dalšímu výslechu.

Kpt. Ing. Marian Rochl, po opakovaných žádostech a trestním oznámení umožňuje nahlížení obviněné do spisu.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyřízení stížností a trestního oznámení protizákonného únosu předsedkyně NGO - JUDr. Alexandrem Pumprlou - okresním státním zástupcem v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.


Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala stanovisko PČR Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Ředitel Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje výše uvedeným č.j. projevil právní sympatii s protizákonným únosem předsedkyně nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

TÍMTO PRÁVNÍM POSTUPEM SE ŘEDITEL KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PLK. JUDR. DAVID FULKA, MBA STÁVÁ PODLE § 23 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB. AUTOMATICKY PODEZŘELÝM ZE SPOLUPACHATELSTVÍ S KPT. ING. MARIANEM ROCHLEM TRESTNÉHO ČINU PROTIZÁKONNÉHO ÚNOSU PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Pokud by výše uvedená věc byla přidělena k vyšetření kpt. Ing. Marianu Rochlovi, musel by postupovat podle právní zásady stejných a srovnatelných postupů a pravidla rovnosti a v souladu s postupem č.j. KRPH-108219-80/TČ-2018-050080 ze dne 13. března 2019 - opatření o přibrání psychiatra,

Podle tohoto precedentu, vytvořeným samotným kpt. Ing. Marianem Rochlem, by kpt. Ing. Marian Rochl musel bez kriminalistických důkazů prohlásit plk. JUDr. Davida Fulku, MBA za psychicky nemocného a požadovat umístění do psychiatrické léčebny, protože podle kpt. Ing. Mariana Rochla by byl plk. JUDr. David Fulka, MBA ve své pozici Krajského ředitele Policie ČR nebezpečný pro společnost.

Toto stanovisko bude sloužit jako důkazní materiál o navýšení počtu spolupachatelů a k navýšení výše finančního odškodnění při následné žádosti o materiální a nemateriální újmu s příslušenstvím podle zákona č. 82/98 Sb.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o obnovu řízení ve věci udělené pokuty v případu Křivé obvinění.

 Kpt. Ing. Marian Rochl přiznal protizákonnost pokuty, protože dnem 14. května 2019 přiznal, že obviněná má právo nahlížet do spisu -viz. příloha.

Tímto Kpt. Ing. Marian Rochl přiznal listinným kriminalistickým důkazem svoji protiprávní až trestnou činnost včetně protizákonnosti udělené pokuty.

TÍMTO VZNIKLY NOVÉ SKUTEČNOSTI, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH JE POVINNOST SOUDU ZAHÁJIT ŘÍZENÍ O OBNOVĚ ŘÍZENÍ A ZASTAVENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ PODLE § 269 O.S.Ř. NA TENTO NÁVRH I BEZ NÁVRHU Z MOCI ÚŘEDNÍ.

V případě, že soud této žádosti nevyhoví, tak bude následně na konkrétní soudce podáno adekvátní trestní oznámení s požadavkem precedentu, který stanovil sám kpt. Ing. Marian Rochl - požadavek psychiatrického vyšetření konkrétních soudců i bez kriminalistických důkazů, zda by podle kpt. Ing. Mariana Rochla náhodou nebyl jejich pobyt na svobodě nebezpečný pro společnost.

Human Rights Defense z.s. - NGO  přijmula vyřízení trestního oznámení na protizákonný ředitelem Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka, MBA..

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu Policie ČR Hradec Králové k zaplacení pokuty.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení Okresního soudu v Hradci Králové o zamítnutí stížnosti na placení pokuty. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Nevládní nezisková organizace vydává stanovisko, že kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové podle zákona č. 82/1998 Sb. § 1, § 6, § 6a, § 14 přiznal nezákonný únos předsedkyně NGO tím, že přiznal, že obviněná může nahlížet do spisu a seznámit se s obviněním v celém rozsahu jak požadovala ode dne 27. února 2019.

Kpt. Ing. Marian Rochl měl ihned po žádosti předsedkyně NGO ze dne 27. února 2019 dodržet zákonnou povinnost a ústavní právo předsedkyně NGO, práva na řádný proces a dovolit se seznámit s celou spisovou dokumentací a nikoli nařizovat protizákonný únos s celou sérií následných událostí.

Co se týče "upozornění" na předvedení, jedná se podle § 353 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. o závažné podezření na nebezpečné vyhrožování a vzhledem o opakovanosti protizákonných právních úkonů kpt. Ing. Marianem Rochlem se jedná také o následné závažné podezření na nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., když následně byla předsedkyně NGO poučena, že pokud nesplní protizákonný příkaz, tak budou vůči ní použity donucovací prostředky, což ve skutečnosti a praxi znamená vyhrožování i zastřelením.

Na základě výše uvedených skutečností podle zákona č. 82/1998 Sb. má NGO, předsedkyně NGO i Ing. Ladislava Kryžová jako fyzická osoba a ostatní poškození právo na uplatnění nároku na úhradu majetkové a nemajetkové újmy s příslušenstvím.

Plátcem odškodnění bude Policie ČR, jako zástupce státu, který má dostatek finančních prostředků na úhradu spravedlivého zadostiučinění podle § 41 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy a je věcí Policie ČR a státu, že si nedokázal poradit s jedním vyšetřovatelem a donutit ho k dodržování zákonnosti, ústavnosti a základních lidských práv podle mezinárodních úmluv, které jsou podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje omluvu k výslechu obviněné Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla - Okresní státní zástupce v Hradci Králové, ve výše uvedeném vyrozumění uvádí nepravdivé a křivé informace, které jsou v rozporu se spisovou dokumentací, zveřejněné na internetových stránkám nevládní neziskové organizace Human Rights Defense z.s. www.hrd-ngo.com jako kontrolním mechanizmu, aby se zabránilo manipulaci se spisovou dokumentací.  

Imaginární úvaha JUDr. Alexandra Pumprly, že policisté se k Ing. Ladislavě Kryžové chovali slušně a korektně, když si násilím vynucovali protizákonný příkaz, je skutečně pouze pouze jeho protiprávní úvaha, protože korektní poučení o následném použití donucovacích prostředků, v praxi a skutečnosti znamená - 

vyhrožování i zastřelením.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v případu Křivé obvinění.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje podání NGO Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitku neplatnosti trestního stíhání Ing. Ladislavy Kryžové - jako fyzické osoby.

 Ve spisové dokumentaci kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla sami uvádějí, že předmětná trestní oznámení byla vypracována nevládní neziskovou organizací Human Rights Defense z.s. a současně byla zaslána datovou schránkou této organizace.

Kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla neuvedli ani jeden případ, že by jen jediné trestní oznámení bylo odesláno a zpracováno Ing. Ladislavou Kryžovou jako fyzickou osobou.

Na základě výše uvedených skutečností Ing. Ladislava Kryžová jako fyzická osoba vznáší námitky neplatností trestního stíhání a následných právních úkonů trestního řízení proti Ing. Ladislavě Kryžové - jako fyzické osobě - jak je uvedeno v usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 586 Občanského zákoníku č. 82/2012 Sb.

Kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla udělali limitovanou chybu a právní přehmat v textu obvinění, protože je nutno postupovat podle zákona č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento zákon však nebyl ani jednou uveden.

Pokud by měl JUDr. Alexandr Pumprla v úmyslu napsat obžalobu k soudu, tak soud musí jednoznačně takovou obžalobu vrátit zpět a zamítnout, protože je obviněná úplně z právního hlediska jiná osoba.

Na základě výše uvedených skutečností je podezření, že kpt. Ing. Marian Rochl a JUDr. Alexandr Pumprla se chovají srovnatelně jako ve filmu - Jáchyme hoď ho do stroje - kdy trestně stíhají a požadují vyšetření psychiatrem úplně jiné osoby....

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko a návrh na vyšetření zdravotního a duševního stavu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce v Hradci Králové

Když JUDr. Alexandr Pumprla vypracuje text sám, tak jeho odborná hodnota svědčí o podezření skutečnosti, že JUDr. Alexandr Pumprla pod vlivem Alzheimerovi choroby a demence již zapomněl co se naučil na Právnické fakultě, když tvrdí, že mezinárodní úmluvy o lidských právech a postup podle nich považuje za výsledek duševní poruchy a opilosti...

NGO podává návrh podle § 26 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb. na vyšetření zdravotního a duševního stavu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce.

Konkrétně se jedná o návrh na vyšetření psychiatrem a vyšetření zda by JUDr. Alexandr Pumprla měl být umístěn do ústavní péče, protože v pozici Okresního stáního zástupce by mohl být nebezpečný pro společnost, když tvrdí, že mezinárodní úmluvy o lidských právech, které stanovují pravidla řádného procesu, jsou výsledkem duševní poruchy a opilosti...

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala omluvu k výslechu obviněné.

OBVINĚNÁ VYUŽÍVÁ SVÉHO PRÁVA NEVYPOVÍDAT A POTVRZUJE, ŽE KPT. ING. MARIAN ROCHL MŮŽE VE VYŠETŘOVÁNÍ POKRAČOVAT.

SOUČASNĚ PŘEDSEDKYNĚ NGO ODMÍTÁ VEŠKERÁ OBVINĚNÍ V CELÉM ROZSAHU.

TOTO STANOVISKO OBVINĚNÉ NAHRAZUJE ÚSTNÍ VÝSLECH A NENÍ MAŘENÍM TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.

Kpt. Ing. Marian Rochl podle zákona nemůže předvádět a ani udělovat pořádkovou pokutu, protože sama Policie ČR v korespondenci potvrzuje, že předsedkyně NGO se neskrývá, komunikuje a přebírá korespondenci jak v datové schránce, tak písemnou korespondenci prostřednictvím České pošty.

DALŠÍ NOVÉ ARGUMENTY

Kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové uvedl, že práce prezentovaná na serveru nevládní organizace Human Rights Defense z.s. www.hrd-ngp.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti ...podle stanov a jednacího řádu NGO za tento server zodpovídá předsedkyně NGO.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové tvrdí, že předsedkyně NGO je již od 6. listopadu 2017 (pozn. Datum na trestním oznámení na por. Bc. Pavla Orta) opilá, trpí duševní poruchou..., musí dle trestního zákoníku § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu § 105 a kriminalistiky předložit důkazy pro svá tvrzení.

Sám kpt. Ing. Marian Rochl uvádí v předchozí korespondenci, že by obviněná nemusela chápat smysl trestní stíhání, a proto kpt. Ing. Marian Rochl nemůže v této situaci obviněnou podrobovat jakýmkoliv úkonům trestního řízení.

Do současné doby není právně stanovena právní pozice obviněné, a proto jakýkoliv úkon trestního řízení vůči obviněné je právně neplatný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO předvolání k výslechu obviněné - kpt. Ing. Marianem Rochlem - Policie ČR Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitku neplatnosti právních úkonů na Policii Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové tvrdí, že předsedkyně NGO je již od 6. listopadu 2017 (pozn. Datum na trestním oznámení na por. Bc. Pavla Orta) opilá, trpí duševní poruchou..., musí dle trestního zákoníku § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu § 105 a kriminalistiky předložit důkazy pro svá tvrzení.

Obviněná předsedkyně NGO žádá o :

1. předložení důkazního materiálu, že předsedkyně NGO je opilá, trpí duševní poruchou,... dle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu č. 140/1961 Sb. § 105 a zásad a pravidel kriminalistiky.

Pozn. Jako příklad předsedkyně NGO žádá, jaký důkazní materiál kriminalistického charakteru má kpt. Ing. Marian Rochl ve spisové dokumentaci Policie ČR, že dne 6. listopadu 2017 (datum trestního oznámení na por. Bc. Pavla Orta), pro svoje tvrzení opilosti, duševní poruchy,...???

2. pokud tyto důkazy existují, jsou padělané, o tomto následně proběhne vyšetřování a dokazování (jako podezření na padělání lékařských zpráv a evidence proplacených úkonů u zdravotní pojišťovny, spisové dokumentace trestních spisů a úkonů trestního řízení).

3. pokud tyto důkazy neexistují, jedná se minimálně o křivé obvinění ze strany vrchního komisaře kpt. Ing. Mariana Rochla a k tomu další související trestné činy.

Podle § 580 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb a podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 2 a čl. 10 a čl. 6 a 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv v kombinaci s § 581 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jsou v současné době veškeré právní úkony trestního řízení vůči předsedkyni NGO právně neplatné.

Z precedentu Ústavního soudu jednoznačně vyplývá, že právní úkony - předvolání k výslechu obviněné - jsou právně neplatné.

Sám kpt. Ing. Marian Rochl uvádí v předchozí korespondenci, že by obviněná nemusela chápat smysl trestní stíhání, a proto kpt. Ing. Marian Rochl nemůže v této situaci obviněnou podrobovat jakýmkoliv úkonům trestního řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. 

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vyhodnotilo omluvu a žádost o předložení kompletní spisové dokumentace jako stížnost na postup policejního orgánu a postupuje věc Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, které dozoruje zákonnost trestního řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo žádost o posouzení profesní erudice a duševního zdraví psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph. D. Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu.

NGO podává oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Okresního státního zástupce v Hradci Králové - 

JUDr. Alexandr Pumprla.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. ve smyslu změny podstatných náležitostí demokratického právního státu a odstraňování a ohrožování základů demokratického státu podle - porušení čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy ČR č. 1/1993

OKRESNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDR PUMPRLA NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování - NEVLÁDNÍ ORGANIZACE JEJÍŽ ČINNOST JE ZÁKONNĚ REGISTROVANÁ REJSTŘÍKOVÝM SOUDEM JAKO OBRANA LIDSKÝCH PRÁV... PODLE STANOV A PODLE JEDNACÍHO ŘÁDU - Obrana lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla a kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové si dokumentují podezření, na existenci zločinecké organizované skupiny v oblasti Hradce Králové a okolí, kde je podezření soustavného úmyslného porušování řádného procesu v trestním řízení s cílem odstranění demokratického právního státu a "provozování" srovnatelného postupu s čarodějnickými procesy v novodobé formě pohrdání mezinárodními institucemi, které garantují základní ochranu lidských práv a řádný proces.

Informace o zveřejnění podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ČR, čl. 1 odst. 2, čl. 10 Ústavy ČR a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy čl. 6.

Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně a to po celou dobu řízení i po skončení řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO  zveřejňuje zamítnutí stížnosti Okresním státním zástupcem JUDr. Alexandrem Pumprlou, s tím že pokračuje trestní stíhání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti uložení pořádkové pokuty.

Kpt. Ing. Marian Rochl nemůže uložit pořádkovou pokutu ve výši 2 000 Kč, protože pokud si Ing. Marian Rochl, na základě předchozí korespondence myslí, že práce prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti..., tak sám ing. Marian Rochl musí postupovat podle skutečnosti, že obviněná teoreticky této výzvě nemusí rozumět.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje uložení pořádkové pokuty předsedkyni NGO kpt. Ing. Marianem Rochlem - PČR Hradec Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stanovisko podle správního řádu k věci zajištění zbrojního průkazu.

 Doplňující odůvodnění :

Z výše uvedeného vyrozumění, zpracovaného plk. Mgr. Danielem Kubínem, je patrné, že plk. Mgr. Daniel Kubín má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy plk. Mgr. Daniel Kubín dokazuje, že není schopen se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by plk. Mgr. Daniel Kubín byl mentálně retardovaný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyrozumění PČR Hradec Králové.

č.j. : OML-KO-23-04042019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Právní analýza :

K výroku kpt. Ing. Mariana Rochla :

...žádost o předložení trestních oznámení a kompletní spisové dokumentace.....kladení podmínek ....v rámci trestního řízení nepřípustná...

Právní úprava - práva obviněné

Čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

Odst. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:

a( být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; COŽ ZNAMENÁ PODROBNOU ZNALOST SPISOVÉ DOKUMENTACE

b/ mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby, PŘIMĚŘENÝ ČAS LZE URČIT AŽ PODLE OBSAHU SPISOVÉ DOKUMENTACE

Právní analýza Odborného vedení NGO :

Česká republika je demokratický právní stát, která má za povinnost zajistit řádný proces v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv, jako členská země Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů.

V současné době je oficiálně mírový stav a je 21. století a Česká republika podle čl. 58 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv nemůže vypovědět dodržování této Úmluvy.

KPT. ING. MARIAN ROCHL - PČR HRADEC KRÁLOVÉ NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování.

Zdokumentováno ve filmu Kladivo na čarodějnice - režie Otakar Vávra na motivy románu Václava Kaplického a na základě soudních záznamů z čarodějnických procesů.

Texty soudních řízení jsou převzaty z autentických inkvizičních zápisů, procesů losinských a šumperských, které se konaly v letech 1678-1695.

Podle bodu 8 Jednacího řádu NGO - účel obrany lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

Jestliže kpt. Ing. Marian Rochl prohlásil, že obrana lidských práv prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti... a požaduje psychiatrické vyšetření předsedkyně NGO a "považuje" pobyt předsedkyně NGO na svobodě jako nebezpečný pro společnost a "požaduje" ochranou léčbu, protože kpt. Ing. Marian Rochl považuje obranu lidských práv za protispolečenské jednání, JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání k výslechu obviněné.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis GIBS o postoupení stížnosti proti zahájení trestního stíhání  okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové v případu - Křivé obvinění.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stanovisko podle § 36 správního řádu k zahájení správního řízení.

SOUČASNĚ PŘEDSEDKYNĚ NGO ŽÁDÁ O PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ, ZDA PLK. MGR. DANIEL KUBÍN A POR. ING. JIŘÍ JEŽEK JAKO POLICISTÉ VŮBEC CHÁPOU ROZDÍL MEZI POJMY " OBVINĚNÍ" A "PRAVOMOCNĚ UZNÁM VINNÝM" Z HLEDISKA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ?

Současně předsedkyně NGO symetricky poučuje plk. Mgr. Daniela Kubína a por. Ing. Jiřího Ježka, že se hodnověrným způsobem dozvěděla o věci a že se jedná o podezření zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 S. a rozvracení ústavního zřízení podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. s cílem vydírání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. , což podléhá povinnosti podání trestního oznámení, protože neoznámení trestného činu je také trestný čin podle § 368 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb..

Pokud by se zjistilo, že plk. Mgr. Daniel Kubín a por. Ing. Jiří Ježek porušují zákony z důvodu, že trpí nějakou duševní poruchou, tak podle vyhlášky 487/2004 Sb. se musí podrobit přehodnocení osobnostní charakteristiky psychologem.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje oznámení o zahájení správního řízení.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu  - Křivé obvinění.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje stížnost proti zahájení trestního stíhání Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

č.j. : NA-KO-16-27032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala - Posouzení profesní erudice a duševního zdraví soudního znalce a psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D.

Předsedkyně NGO nemá zákonnou povinnost se nechat vyšetřovat psychiatrem, který se chová, jako kdyby neuměl přečíst text opatření. Pokud by ho psychiatr uměl přečíst, tak se chová jako kdyby ho neuměl vyhodnotit jako duševně zdravý (podezření na afázii).

Pokud však psychiatr text umí přečíst a vyhodnotit jako duševně zdravý, tak se dobrovolně staví do pozice spolupachatele trestné činnosti podle § 23 trestního zákoníku č.40/2009 Sb. s kpt. Ing. Marianem Rochlem, porušováním zákonných práv obviněné.

Z postupu psychiatra jednoznačně vyplývá, že má závažnou poruchu v orientaci a vnímání reálného času.

 Způsob vysvětlování konkrétního místa je starý nejméně 50 let, což by bylo podezření na další poruchu v orientaci ve vnímání času a doby, což by svědčilo o podezření, že si psychiatr neuvědomuje současnou dobu informačních technologií.

Tyto projevy jsou neslučitelné s výkonem psychiatra v pozici soudního znalce, protože toto onemocnění je typické značně odlišným vyhodnocování skutečné situace.

Předsedkyně NGO nemá zákonnou povinnost se nechat vyšetřovat psychiatrem, který sám viditelně demonstruje příznaky psychického onemocnění.

K POSOUZENÍ PROFESNÍ ERUDICE A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ SOUDNÍHO ZNALCE PŘEDSEDKYNĚ NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

ZDA JE PSYCHIATR STEJNÉHO NÁZORU JAKO KPT. ING. MARIAN ROCHL A PSYCHIATR SI MYSLÍ, ŽE PRÁCE PREZENTOVANÁ NA SERVERU www.hrd-ngo.com JE VÝSLEDKEM DUŠEVNÍ PORUCHY A OPILOSTI?

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje dopis  od psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, PhD. adresovaný předsedkyni NGO.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje opatření kpt. Ing. Mariana Rochla - Policie Hradec Králové.

Kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové si myslí, že práce prezentovaná na tomto serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti...

č.j. : ST-KO-09-12032019

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala stížnost proti zahájení trestního stíhání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Podle § 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod kdy KAŽDÝ MÁ PRÁVO, ABY JEHO VĚC BYLA PROJEDNÁNA VEŘEJNĚ a to po celou dobu trvání řízení i po skončení.

 Zveřejnění kompletní spisové dokumentace je způsob realizace veřejného projednání věci.

 K FORMULACI KPT.ING. MARIANA ROCHLA NA STRANĚ 4 : "JEDNOTLIVÉ DÍLČÍ ÚTOKY VEDENÉ JEDNOTNÝM ZÁMĚREM"

K PŘÍPADU NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

"Jak podle kpt. Ing. Mariana Rochla měla dne 16. května 2016 reagovat dcera, jejíž matce se v nemocnici prudce zhoršoval zdravotní stav, při závažném podezření na podávání nesprávných léků (což se později i potvrdilo. )

Co by v podobné situaci udělal kpt. Ing. Marian Rochl ? Čekal by trpělivě až jeho matka zemře nebo by se pokusil o převoz do jiného zdravotnického zařízení ?

Další otázka, kdyby kpt. Ing. Marian Rochl po protizákonném zásahu PČR ( nebyly předloženy důkazy pro zajištění a zadržení) trpěl nesnesitelnými bolestmi, které netlumily ani opiáty (řádně předepsané), které omezovaly normální pohyb?

Jak by kpt. Ing. Marian Rochl postupoval?

Řekl by si, že zůstane doživotním invalidou a bude doživotně brát léky s vedlejšími účinky, nebo vy vyhledat zdravotnické zařízení, které stanovilo správnou diagnózu a správné léčení?

K PŘÍPADU SZIF :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

Jak by reagoval kpt. Ing. Marian Rochl, kdyby v jeho případě nebyla dodržována jeho pachtovní smlouva?

Možná, že žádnou pachtovní smlouvu nemá uzavřenou a tak pro přiblížení jde o srovnatelnou situaci, jako kdyby kpt. Ing. Marian Rochl pracoval na PČR a nedostával by mzdu.

Jak by se v tomto případě kpt. Ing. MARIAN Rochl zachoval?

Řekl by, že mzdu nebude vymáhat a ni požadovat a pracoval by zadarmo a ještě náklady na zaměstnání (jízdné,....) financoval?

K PŘÍPADU ZVEŘEJŇOVÁNÍ FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

Jak by reagoval kpt. Ing. Marian Rochl, kdyby byl statutárním zástupcem NGO a Úřad pro ochranu osobních údajů po něm chtěl protizákonný požadavek?

Řekl by, že se nedá nic dělat a že když někdo chce, tak se budou porušovat i stanovy NGO?

K POŽADAVKŮM KPT. ING. MARIANA ROCHLA, KTERÝ JEDNÁ VE JMÉNU POLICIE ČR, NGO KONSTATUJE, ŽE JEHO POŽADAVKY ODPORUJÍ ZÁKLADNÍM ŽIVOTNÍM INSTINKTŮM PŘEŽITÍ A PUDU SEBEZÁCHOVY.

SEBEOBRANA , PROSTŘEDNICTVÍM VYUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ JE ÚSTAVNÍM PRÁVEM KAŽDÉHO OBČANA A KPT. ING. MARIAN ROCHL V TOMTO ÚSTAVNÍM PRÁVU NEMŮŽE NIKOMU BRÁNIT.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení, že kpt. Ing. Marian Rochl - PČR Hradec Králové obviňuje předsedkyni NGO a právní zástupkyni před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

č.j. : OML-KO-12-15032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné.

PŘEDSEDKYNĚ NGO POŽADUJE ODBORNOST VRCHNÍHO KOMISAŘE, což kpt. Ing. Marian Rochl nesplňuje, když ři své hodnosti KPT. a vysokoškolském titulu ING odeslal protizákonný text výzvy.

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně NGO žádá :

ZASLÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ A DALŠÍCH DŮVODŮ A DŮKAZŮ PODEZŘENÍ A ZASLÁNÍ KOMPLETNÍ SPISOVÉ DOKUMENTACE DATOVOU SCHRÁNKOU.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla - PČR Hradec Králové k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

č.j. : TO-KO-07-09032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu 

 Podezření na pachatele podle § 22 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Kpt. Ing. Marian Rochl - vrchní komisař Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení obecné kriminality SKPV Hradec Králové

Podezření na spolupachatelé podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Policisté č. : 325891, 327298, 321159

Podezření na pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c)

Neznámý pachatel - zaměstnanec Tesco Stores ČR a.s. - Hradec Králové - vylákání na místo

Neznámý pachatel - neznámý kolemjdoucí, který informoval rodinného příslušníka, že předsedkyni NGO odvedla PČR, protože mám nějaké spory s nějakým Agro (pozn. Jedná se o firmu FytAgro s.r.o.)

pozn. Neznámý kolemjdoucí mohl osobně znát předsedkyni NGO, ale podle fistio iuris nemohl vědět, proč PČR odvedla předsedkyni NGO, proto je zde odezření na pomocníka TČ - hlídání při činu - na zaměstnance PČR v civilu nebo na důvěrníka PČR

Neznámý pachatel - službu konající policista tísňové linky 158 - PČR Hradec Králové, který odmítl šetřit zmizení předsedkyně NGO a odmítl předat tel. č. Na OO PČR Chlumec nad Cidlinou - podezření na pomocníka TČ - hlídání při činu

Podezření na organizátora a návodce podle § 24 odst. 1 písm. a) a b)trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. resp. Objednavatel podle právního pravidla cui bono, cui, prodest - neznámý pachatel

Je podezření, že se dopustiltrestného činu rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Ve smyslu podle pravidel vojenské psychologie - ÚNOS A DRŽENÍ V ZAJETÍ PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY.


Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. března 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu a žádost na výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.

 Je podezření, že vrchní komisař při své hodnosti Kpt. a vysokoškolském titulu Ing. zneužívá svoji pravomoc podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb, když zaslal výzvu k podání vysvětlení předsedkyni nevládní organizace, která porušuje čl. 10 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 3 písm. a) a b) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která je součástí českého právního řádu.

V textu výzvy není uvedeno, v jaké pozici je předvolaná, z následujícího textu však vyplývá, že předvolaná je v pozici podezřelé (pozn. což je nižší intenzita obvinění).

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně nevládní organizace žádá, aby kpt. Ing. Marian Rochl :

1. PŘEDLOŽIL PODANÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA PŘEDSEDKYNI NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

2. PŘEDLOŽIL DŮVODY A DŮKAZY PODEZŘENÍ

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.