Královéhradecká provozní a.s.

Případ Královéhradecká provozní a.s. byl předán k mezinárodnímu řízení a vyšetřování k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Podací lístek

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala sdělení Krajskému ředitelství Policie Hradec Králové - Odbor vnitřní kontroly.

Dodejka a doručenka do datové schránky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření Krajského ředitelství Policie Hradec Králové, odboru vnitřní kontroly.

Odbor vnitřní kontroly má zájem o prošetření úmyslného porušování zákonů policisty Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Hradec Králové, Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov a Obvodního oddělení Policie Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala sdělení předsedoví Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dne 26. dubna 2016 tiskovou zprávu s názvem : "Multilaterální seminář na téma Evropská úmluva o lidských právech." viz. Příloha.

V tiskové zprávě je uvedeno : " Judikatura Evropského soudu pro lidská práva stále ještě není mezi soudci střední a východní Evropy zažitá, často s ní mají problémy pracovat, nezřídka vidíme i neznalost základních koncepcí vytvořených štrasburským soudem. To se snažíme našimi semináři změnit."

NGO k tomu  dodává, že problém na obecných soudech je již následek porušování lidských práv a zákonů.

Např. V trestním řízení, úmyslné porušování lidských práv začíná již dříve.

NGO má důkazní materiál o úmyslném porušování zákonů na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Konkrétně se jedná o oddělení obecné kriminality v Hradci Králové, Obvodní oddělení policie Nový Bydžov a Obvodní oddělení policie Chlumec nad Cidlinou.

Výsledkem tohoto stavu je porušení čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, což má za následek ohrožení základů demokratického právního státu a porušení § 310 TZ - rozvracení republiky.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala žádost o prošetření fyzické existence

advokátní koncipientky

Mgr. Hany Cejnkové.

Smyslem je prověřit, kde vznikají příkazy k podávání neúplných až falešných elektronických platebních rozkazů na Okresní soud v Hradci Králové.

Je vhodné zvážit, že neúplné až falešné elektronické platební rozkazy nemusí nutně vznikat na úrovni advokacie, ale již v samotném představenstvu Královéhradecké provozní a.s.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je o podezřelé až trestné činnosti informován člen představenstva Ing. Miroslav Uchytil, který je současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek.

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala sdělení České advokátní komoře.

K dopisu ČAK, NGO sděluje, že zda je věc vyřízena či ne, rozhoduje NGO

a nikoli JUDr. Jaroslava Macková.

Pokud má v úmyslu JUDr. Jaroslava Macková tvrdit, že je vše v pořádku, tak si jenom proti sobě vyrábí důkazní materiál pro podezření § 23 TZ spolupachatel trestného činu a § 24 odst. 1 písm. c) TZ pomocník TČ.

Smyslem je prověřit, kdo podává neúplné až falešné elektronické platební příkazy

na Okresní soud v Hradci Králové.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je

o podezřelé až trestné činnosti

informován člen představenstva Ing. Miroslav Uchytil,

který je současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s.- NGO přijmula dopis České advokátní komory, že se de facto věcí údajné advokátní koncipientky Mgr. Hany Cejnkové nebude zabývat.

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala právní anylýzu k vyrozumění GIBS.

Orgány činné v trestním řízení dle vyrozumění GIBS mají v úmyslu věc nechat "usnout".

NGO k tomuto postupu sděluje, že orgány činné v trestním řízení svojí nečinností má v úmyslu docílit psychologické reakce poškozeného občana obranného mechanizmu Já - regrese, racionalizace popř. přesun nebo účinků frustrace konstruktivních - rozhodnutí odstoupit od cíle nebo nekonstruktivních účinků frustrace např. únik.

K postupu orgánů činných v trestním řízení je nutno konstatovat, že poškození občané netrpí Alzheimerovou chorobou a nezapomínají pocity při bezpráví, které na nich bylo pácháno.

NGO dodává, že pokud mají orgány činné v trestním řízení v úmyslu věc pouze založit a ani nevyrozumívat, tak NGO si zatím zajišťuje důkazní materiál pro budoucí výplatu odškodnění pro poškozeného občana.

Což znamená, že čím déle bude věc Královéhradecká provozní a.s. neřešena, tím vyšší bude výše odškodnění.

V obecné rovině NGO dále podotýká, že dozorující státní zástupce nebo vyšetřující policista, který je nečinný, si vyrábí proti sobě důkazní materiál pro podání trestního oznámení na podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ za což mu hrozí trest odnětí svobody 1 rok až 12 let.

Z těchto důvodů je věc zaslána na vědomí dle rozdělovníku, z důvodu zajištění důkazního materiálu, že všichni o situaci věděli, nápravu nezjednali a proto si Česká republika následně nemůže stěžovat, že bude vyplácet odškodnění a stane se zdrojem negativní publicity při mezinárodním řízení.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení dodatových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula vyjádření Generální inspekce bezpečnostních sborů.

GIBS souhlasí, že Nejvyšší státní zastupitelství se o podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. hodnověrným způsobem dozvědělo a může učinit opatření podle TZ.

GIBS  současně souhlasí, že  v současné době je věcně a místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové s tím, že právní úkony k rozkrytí podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. závisí na právní úvaze JUDr. Alexandra Pumprly.

Human Rights Defense z.s.- NGO  odeslala žádost o prošetření fyzické existence advokátní koncipientky Mgr. Hany Cejnkové.

Smyslem je prověřit, kdo podává neúplné až falešné elektronické platební příkazy na Okresní soud v Hradci Králové.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je o podezřelé až trestné činnosti

informován člen představenstva

Ing. Miroslav Uchytil, který současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - dokaldy o doručení do datových schránek

Související případ

Mgr. Hana Cejnková

advokátní koncipientka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS.

GIBS vyčká na konkrétní podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření Ústavního soudu ČR.

Ústavní soud je přesvědčen, že tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti se netýká ústavních soudců. Ústavní soud problematiku nerozvíjel do podrobností, ale   domnívá se, že tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti komentovala úroveň prvostupňových soudců.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Ústavního soudu ČR o odmítnutí ústavní stižnosti.

Fictio iuris Ústavní soud právně uvážil, že realizace změny legislativy je efektivnější prostřednictvím mezinárodního řízení, a proto Ústavní soud zcela vědomě (vzhledem ke své profesní erudici) postoupil k mezinárodnímu řízení a vyšetřování.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

NGO sdělila, že v současné době je věcně a místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové, s tím, že právní úkony k rozkrytí podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. závisí na právní úvaze JUDR. Alexandra Pumprly.

NGO současně upozorňuje, že Nejvyšší státní zastupitelství se o situaci podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. hodnověrným způsobem dozvědělo podle § 367 TZ.

Orgány činné v trestním řízení projevují svoji vůli i opatřením a obsah a forma opatření nejsou přesněji trestním řádem upraveny, což státnímu zastupitelství poskytuje účinnou možnost podle § 367 TZ překazit podezřelou až trestnou činnost v případu Královéhradecká provozní a.s. i bez podání trestního oznámení.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření GIBS, že obchodní rozhodování ve věci podetření problematického splácení dluhů členem představenstva Královéhradecká provozní a.s. panem Jakubem Hanzlem a advokátem Mgr. Janem Ševčíkem, ponechá na bankách.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření GIBS, že některé právní úkony ponechává na právní úvaze JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu České republiky.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Generální inspekci bezpečnostních sborů, odboru kontroly.

V současné době je věcně a místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové, s tím, že právní úkony k rozkrytí podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. závisí na právní úvaze JUDR. Alexandra Pumprly.

NGO současně sděluje GIBS, že má důkazní materiál proti konkrétním policistům Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Podle vývoje spisové dokumentace NGO bude předávat k prošetření GIBS.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO upozornila banky - Českou spořitelnu a Monetu Money Bank o situaci podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Podstatná informace spočívá v tom, že člen představenstva Královéhradecká provozní a.s. pan Jakub Hanzl, který má cca 20 000 000 Kč dluhů u České spořitelny udělil plnou moc k vymáhání i neexistujících pohledávek advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi, který má 30 000 000 Kč dluhů u Monety Money Bank.

Je podezření, že příčina podezřelé až trestné činnosti spočívá v problematickém splácení nebo až nesplácení dluhů.

Královéhradecká provozní a.s. je informována

o podezřelé až trestné činnosti prostřednictvím člena představenstva Ing. Miroslava Uchytila, který je současně starostou města

Chlumec nad Cidlinou.

Výpis z katastru nemovitostí - člen představenstva pan Jakub Hanzl

Výpis z katastru nemovitostí - advokát Mgr. Jan Ševčík

Podací lístek - Česká spořitelna

Dodejka - Česká spořitelna

Podací lístek - Moneta Money Bank

Dodejka - Moneta Money Bank

Pro zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení předsedovi Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlu Rychetskému.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dne 26. dubna 2016 tiskovou zprávu s názvem : "Multilaterální seminář na téma Evropská úmluva o lidských právech."

V tiskové zprávě je uvedeno : "Judikatura Evropského soudu pro lidská práva stále ještě není mezi soudci střední a východní Evropy zažitá, často s ní mají problémy pracovat, nezřídka vidíme i neznalost i základních koncepcí vytvořených štrasburským soudem."

Human Rights Defense z.s. - NGO podává žádost o podání vysvětlení, zda se za jeden a půl roku situace změnila a zda se ústavní soudci základy ochrany lidských práv již naučili.

Žádost o podání vysvěrlení je vznesena z toho důvodu, zda se věc Královéhradecká provozní a.s. vyřeší na vnitrostátní úrovni nebo zda bude muset NGO věc předat na mezinárodní řízení a vyšetřování.

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti

Z důvodů zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek


Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula akceptační dopis Ústavního soudu ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Ústavní soudce JUDr. Jaromír Jirsa rozhodne, zda dokáže vyřešit věc na vnitrostátní úrovni, nebo zda zajistí České republice

negativní publicitu při mezinárodním řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k dopisu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené JUDr. Alexandrem Pumprlou.

NGO upozornila na § 4 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, kdy státní zastupitelství má za povinnost se podílet i na prevenci kriminality.

Zda Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové začne činit právní úkony k rozkrytí podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s., záleží na právní úvaze JUDr. Alexandra Pumprly.

NGO však upozornila na § 116 Trestního zákona - pokračování v Trestném činu.

NGO upozornila i na názor veřejného mínění, který uvedl Faktor S 30/2017 20. července 2017.

Na základě výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že nevymahatelnost práva se nedotýká jednotlivce, ale celé občanské společnosti.

Stanovisko NGO

Pro zajištění důkazního materiálu

rozesláno dle rozdělovníku.

Příloha - názor veřejného mínění

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových scchránek

Podací lístek - Faktor S

Dodejka - Faktor S

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Ústavní stížnost

ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Pozn. Podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku vnitrostátní opravné prostředky slouží k tomu, aby stát měl možnost zjednat nápravu na vnitrostátní úrovni a věc nemusela být předkládána k mezinárodnímu řízení.

Z těchto důvodů je ústavní stížnost zaslána na vědomí dle rozdělovníku, z důvodu zajištění důkazního materiálu, že všichni o situaci věděli, nápravu nezjednali a proto si Česká republika následně nemůže stěžovat, že bude vyplácet odškodnění a stane se zdrojem negativní publicity při mezinárodním řízení.

Plná moc

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové

Doručenky

Ústavní soud a na vědomí:  předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský

Královéhradecká provozní prostřednictvím advokáta Mgr. Jana Ševčíka

Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Pavel Zeman - nejvyšší státní zástupce

JUDr. JIří Hajda - státní zástupce

Okresní státní zastupitelství v Hradci Hrálové

JUDr. Alexandr Pumprla

Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje

Plk. Mgr. Petr Krása - vedoucí územního odboru

Por. Iva Kormošová - tisková mluvčí

Por. Bc. Petr Desenský - oddělení vnitřní kontroly, komisař

Policejní prezidium

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý - policejní prezident

plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild - náměstek policejního prezidenta pro SKPV

PhDr. Jiří Vokuš - Odbor tisku a prevence

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Plk. JUDr. Michal Murín - ředitel

Kpt. Mgr. Radka Sandorová - tisková mluvčí

GIBS Hradec Králové

MInisterstvo zahraničních věcí

odbor lidských práv

PhDr. Lubomír Zaorálek - ministr

Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán - ministr

JUDr. Vít Šorm - kancelář vládníhi zmocněnce

JUDr. Jana Vařeková - odbor dohledu a stížností

JUDr. Marie Mikešová

JUDr. Irina Sobotková

Česká advokátní komora

JUDr. Martin Vychopeň

JUDr. Jarmila Krejčová

Okresní soud v Hradci Králové

UDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

Ministerstvo vnitra

Milan Chovanec - ministr

JUDr. Vít Šťastný - odbor legislativy a koordinace předpisů

RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. - Náměstek ministra pro řízení sekce legislativy ...


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

NGO potvrdila, že předchozí korespondence zatím nebyla trestním oznámením.

NGO potvrdila, že zatím nežádá žádných právních opatření ze strany Nejvyššího státního zastupitelství.

NGO sdělila Nejvyššímu státnímu zastupitelství, že pro NGO

je po všech stránkách výhodnější prošetření věci v rámci mezinárodního řízení než v rámci vnitrostátního řízení, protože je NGO ve výhodnější pozici při řízení budoucích trestních oznámení pro podezření z trestného činu podle Hlavy IX dílu 1 Trestního zákona proti základům České republiky, § 310 odst. 1 - rozvracení republiky.

Úmysl je jednoznačně prokázán profesní erudicí.

Rozvrácení ústavního zřízení je jednoznačně prokázáno porušováním Ústavy ČR čl. 1 a násl., kdy Česká republika je demokratický právní stát, založený na úctě k právům člověka a občana.

Na vědomí dle rozdělovníku

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dotaz Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení na Ministerstvo spravedlnosti.

Pro NGO je po všech stránkách výhodnější prošetření věci v rámci mezinárodního řízení než v rámci vnitrostátního řízení, protože je NGO ve výhodnější pozici při řízení budoucích trestních oznámení pro podezření z trestného činu podle Hlavy IX dílu 1 Trestního zákona proti základům České republiky, § 310 odst. 1 - rozvracení republiky.

Úmysl je jednoznačně prokázán profesní erudicí.

Rozvrácení ústavního zřízení je jednoznačně prokázáno porušováním Ústavy ČR čl. 1 a násl., kdy Česká republika je demokratický právní stát, založený na úctě k právům člověka a občana.

Na vědomí dle rozdělovníku

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti odmítlo prošetřit případ Královéhradecká provozní a.s.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na dotaz České advokátní komoře.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dotaz od České advokátní komory.

Advokát Královéhradecké provozní a.s. Mgr. Jan Ševčík nepřijmul dopis od Human Rights Defense z.s. na adrese sídla advokátní kanceláře podle údajů České advokátní komory.

Text dopisu

Údajná advokátní koncipientka Mgr. Hana Cejnková, která podává na Okresní soud v Hradci Králové elektronické platební příkazy a vede soudní spory vymáhání neexistujících dluhů, opětně nepřevzala dopisy na obou dvou uváděných adresách.

Text žádosti o podání vysvětlení : adresa Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

Vrácený dopis

Text žádosti o podání vysvětlení : adresaNa Královně 862, Praha Zbraslav

Vrácený dopis

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení Mgr. Janu Ševčíkovi, zda podával elektronický platební rozkaz a další právní úkony na Okresní soud v Hradci Králové ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Doručovací adresa Kodaňská 1441/46, Praha 10- Vršovice

Dle e-dodejky doručeno

Dodejka - Převzal zmocněnec  paní Filová, Mgr. Jan Sevčík nepřevzal

Human Rights Defense z.s. odeslala stanovisko k dopisu Mgr. Jana Ševčíka ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Vzhledem k tomu, že případ bude nadále vyšetřován, zasláno na vědomí dle rozdělovníku.

Dodejky z datových schránek

Doručenky z datových schránek


Dopis od Mgr. Jana Ševčíka

Výpis z katastru nemovitostí na sídlo advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka.

Důkaz o tom, že Mgr. Jan Ševčík si pořídil nepřiměřené úvěry a následně z toho plyne podezření, že páchá nekalou až trestnou činnost, protože je podezření, že život v režimu odnětí svobody by po něho mohl být důstojnější než na svobodě.

Okresní soud v Hradci Králové, zastoupený předsedkyní senátu JUDr. Danou Mazákovou,

odmítl postoupit Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 202 odst. 2, kdy není možné se odvolat proti peněžitému plnění do 10 000 Kč a to i v případě, že rozsudek je protizákonný.


Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové

Odvolání a návrh na postoupení Ústavnímu soudu s návrhem na změnu zákona

V zákonné lhůtě bude podána ústavní stížnost.


Žádost o prověrku spisu a úrovně soudního jednání a prověrku chodu soudní kanceláře

Human Rights Defense z.s. podala žádost podle § 123 odst. 2. zákona č. 6/2002 Sb. o soudech  a soudcích o prověrku spisu a úrovně soudního jednání.

Human Rights Defense z.s. podala žádost podle § 123 odst.1 písm. k) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích o prověrku chodu soudní kanceláře.

V řízení bylo již komunikováno se soudkyní Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétou Šubovou a advokátní kanceláří (zástupce žalobce) Mgr. Jana Ševčíka, ale oba dva vůbec nekomunikují.

Cílem je prověřit :

1. Kdo podal žalobu.

2. Zda vůbec existuje Mgr. Hana Cejnková, protože ji ČAK neeviduje ani nepracuje ani na jedné adrese. Žádost o zjištění její fyzické existence, čísla OP a průkazu ČAK a existence RUIANu.

3. Kdo se účastnila soudního jednání den 15. března 2017.

4. Zda soud doručil 81 stran odůvodnění odporu žalovaného žalobci.

5. Zjistit vyjádření Mgr. Jana Ševčíka k věci.


Návrh na změnu zákona

Žalovaný podal odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR - dojde-li soud k závěru, že zákon jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Návrh změny zákona :

aktuální znění : Občanský soudní řád - o.s.ř.- č. 99/1963 Sb. § 202 odst. 2

Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč.

Návrh na zrušení tohoto ustanovení zákona v celém rozsahu.

Důvod : je porušeno právo podat odvolání proti protizákonnému rozsudku.Rozsudek

I přes důsledné a zdokladované námitky neexistence dluhu, předání falešné až padělané dokumentace ze strany advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka, inkasní agentury bez žinnostenského a jiného oprávnění, a podezření neexistující advokátní koncipientky, a žádosti o odročení jednání, místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markéty Šubové byl vydán odsuzující rozsudek bez možnosti odvolání.

Údajná Mrg. Hana Cejnková se jednání u soudu nezúčastnila.

Údajná Mgr. Hana Cejnková

údajná advokátní koncipientka advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka, kterou neeviduje Česká advokátní komora, která podává elektronické platební rozkazy na Okresní soud v Hraci Králové nepracuje ani na jedné adrese.

Dopis se vrátil jako nedoručitelný z adresy : Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Dopis se vrátil jako nedoručitelný z adresy : Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

David Bouček za tzv. inkasní agenturu Tarakan a.s. nepřevzal ani dopis na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice , 101 00

Česká pošta potvrdila i neexistenci soukromých bytů adresy U Zákrutu 1778/5, Praha - Záběhlice , 106 00

na jména :

Hana Křipalová

David Bouček

Česká pošta potvrdila neexistenci adresy : Tarakan a.s. -  U Zákrutu 1778/5, Praha - Záběhlice , 106 00 Praha, kam se údajně měl žalovaný obrátit s řešením věci.

Vrácené dopisy : na uvedené adrese neznámý :

Tarakan a.s., Hana Křipalová

Tarakan a.s., David Bouček

Human Rights Defense z.s. přimula dodejku

vydává se za zaměstnanve tzv. inkasní agentury Tarakan a.s.

a přebírá poštu na adrese exekutorského úřadu pro Prahu 8 -

soudní exekutor Mgr. Pavel Preus.

Hana Křipalová, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

Human Rights Defense z.s. přijmula dodejky, kdy informovala advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka., že zveřejnila spisovou dokumentaci za účelem rozkrytí podezřelé činnosti.

Ani na jedné z dodejek není razítko advokátní kanceláře.

Na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00 sídlí exekutorský úřad Praha 8 - soudní exekutor Mgr. Pavel Preus.

Dopisy odeslány na adresy :

Advokátní kancelář

Mgr. Jan Ševčík, Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Advokátní kancelář

Mgr. Jan Ševčík, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00

Advokátní kancelář

Mgr. Hana Cejnková, Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Advokátní kancelář

Mgr. Hana Cejnková, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00

Human Rights Defense z.s. přijmula dodejky, kdy informovala Královéhradeckou provozní a.s., že zveřejnila spisovou dokumentaci za účelem rozkrytí podezřelé činnosti.

k rukám : Ing. Martina Kynclová

Ing. Lucie Králová

Jitka Petráčková

Ing. Miloslav Plass

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétě Šubové.

JUDr. Markéta Šubová přiznala, že advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka vede větší množství sporů u tohoto soudu, ale ústních jednání se neúčastní.

Jednání se účastní vždy koncipient nebo zaměstnanec.

Proto byly podána žádost o podání vysvětlení, zda se ústních jednání soudu účastní Mgr. Hana Cejnková, která podala elektronický platební rozkaz a vede písemnou komunikaci se soudem.

Mgr. Hana Cejnková není advokátní koncipientkou předmětné advokátní kanceláře, podle evidence České advokátní komory.

Cílem je zjistit, kdo podal žalobu k soudu.

Žádost doručena : Okresní soud v Hradci Králové

                                JUDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

                                JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

                                Ministerstvo spravedlnosti

                               JUDr. Jana Vařeková - odbor zvláštních kontrol

                               JUDr. Robert Pelikán - ministr

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od předsedy Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala, že žádost o povolení kamerového záznamu a odročení jednání založí do spisu a věc bude řešit podle rozvrhu práce.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od předsedy Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala, který neustále opakuje, že je možné zakázat kamerový záznam těsně před zahájením ústního jednání soudu.

Human Rights Defense z.s. k tomu uvádí, že zákon o soudech a soudcích takovou formulaci nezná. Zákaz kamerového záznamu těsně před zahájením ústního jednání ve skutečnosti znamená za prvé nemožnost podat stížnost, ale hlavně podezření z likvidace skutečných důkazů předložených na jednání a neúplný zápis průběhu jednání. Dále zde může probíhat psychická a profesní destabilizace žalovaného, ať již ze strany žalobce a teoreticky i ze strany soudu, verbální i neverbální komunikací a to bez jakékoliv dokumentace.


Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markéty Šubové.

Advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka vede vetší množství sporů u tohoto soudu. Advokát Mgr. Jan Ševčík se osobně ústních jednání neúčastní a je zastupován advokátním koncipientem nebo zaměstnancem.


Podezření z falešných až padělaných dokumentů předložených advokátní kanceláří

Mgr. Jana Ševčíka

Na adrese Kodaňská  1441/46, Praha Vršovice není označení tzv. inkasní agentury Tarakan a.s.

V této budově sídlí exekutorský úřad Praha 8 - soudní exekutor Mgr. Pavel Preus.

Na této adrese nesídlí ani advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka.

Dále dle výpisu České advokátní komory - Mgr. Hana Cejnková není advokátní koncipientkou této advokátní kanceláře.

Proti žalovanému byly jménem advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka předloženy 2 dopisy podepsané nějakým panem Davidem Boučkem, s tím, že se věc může řešit :

Na adrese u Zákrutu 1778/5, Praha - Záběhlice

Žalovaný na tuto adresu odeslal celkem 4 dopisy, ale ty se vrátily jako nedoručitelné, s tím, že Česká pošta potvrdila, že firma Tarakan a.s. ani pan David Bouček ani paní Hana Křipalová neexistují, s tím, že tento údaj nedoručitelnosti je ověřená informace.

Human Rights Defense z.s. tuto informaci prověřila místním šetřením. Informsce pošty se potvrdila. Na uvedené adrese firma Tarakan a.s. nesídlí a ani tam není soukromý byt na jmenované osoby.

Na základě výše uvedených skutečností jednoznačně vyxplývá podezření, že proti žalovanému byly předloženy falešné až padělané dokumenty.

Human Rights Defense z.s. odeslala urgenci o povolení kamerového záznamu k nařízenému ústnímu jednání soudu.

Human Rights Defense z.s.upozornila místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétu Šubovou, aby si uvědomila, že pokud nekomunikuje a fictio iuris plánuje zakázat kamerový záznam těsně před ústním jednáním, tak fictio iuris má v úmyslu o dokonalou likvidaci podezřelé činnosti (cui bono, cui prodest).

Human Rights Defense z.s.upozornila místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétu Šubovou, aby si uvědomila, že vzhledem ke své profesní erudici se naprosto úmyslně staví do role podezřelé, při následném vyšetřování a to se všemi následky.

Upozornění doručeno : Okresní soud v Hradci Králové

                                            místopředsedkyně soudu : JUDr. Markéta Šubová

                                            předseda soudu : JUDr. Milan Plhal

                                            Ministerstvo spravedlnosti

                                            Oddělení zvláštních kontrol : JUDr. Jana Vařeková

                                             ministr : JUDr. Robert Pelikán


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení, zda advokáta Mgr. Jana Ševčíka zná pouze fiktivně z písemné korespondence a zda se advokát ústních jednání u soudu vůbec účastní.

Human Rights Defense z.s položila otázku místopředsedkyni soudu JUDr. Markétě Šubové, zda soud advokátovi doručil 81 stran textu odůvodnění odporu.

Cílem je zjistit po kom bude vymáhána zodpovědnost.

Human Rights Defense z.s sdělila, že pokud se JUDr. Markéta Šubová obratem nevyjádří, bude věc předána České advokátní komoře k prošetření.

Žádost doručena : Okresní soud v Hradci Králové

místopředsedkyně soudu : JUDr. Markéta Šubová

předseda soudu : JUDr. Milan Plhal

pracovnice soudu : Renáta Demlová

Ministerstvo spavedlnosti

odbor zvláštních kontrol : JUDr. Jana Vařeková

ministr spravedlnosti : JUDr. Robert Pelikán

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení, podle jaké právní normy má v úmyslu místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové zakázat kamerový záznam z nařízeného ústního jednání.

Současně byla poučena o vnitrostátní právní úpravě veřejného jednání, dále o právní úpravě Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod ČR a také o mezinárodní právní úpravě veřejného jednání podle Evropské úmluvy lidských práv Rady Evropy, listiny zákaldních práv a svobod Evropské Unie a Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů.

Současně byla podána žádost o písemný souhlas kamerového záznamu ústního jednání soudu, s tím, že bude zveřejněn na těchto internetových stránkách.

Informace byla doručena : Okresní soud v Hradci Králové

místopředsedkyně soudu : JUDr. Markéta Šubová

předseda soudu : Milan Plhal

Ministerstvo spravedlnosti

odbor zvláštních kontrol : JUDr. Jana Vařeková

ministr spravedlnosti : JUDr. Robert Pelikán

Human Rights Defense z.s. přijmula sdělení předsedy Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala s "diplomatickým upozorněním" zákazu kamerového zákazu z nařízeného ústního jednání.

Reakce organizace viz. výše.


Human Rights Defense z.s.odeslala řádost o podání vysvětlení.

Ve vyjádření odporu žalovaného proti Královéhradecké provozní a.s., advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka uvádí...."žalovaný byl nadále pasivní"...

Human Rights Defense z.s. žádá podání vysvětlení, zda bylo advokátní kanceláři Mgr. Jana Ševčíka Okresním soudem v Hradci Králové doručeno celkem 81 stran odporu ze dne 28. listopadu 2016?

Cílem je zjistit po kom bude vymáhána zodpovědnost.

Žádost yla odeslána datovou schránkou :

Advokátní kancelář Mgr. Jan Ševčík, adresa : Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha - Vršovice

Okresní soud v Hradci Králové

k rukám : JUDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

Renáta Demlová - pracovnice soudu

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení zvláštních kontrol

K rukám : JUDr. Jana Vařeková

Žalovaný několikrát žádal o zaslání faktur, aby je mohl uhradit, ale zodpovědný zaměstnanec Královéhradecké provozní a.s. (podezřelá ing. Martina Kynclová), permanentně odmítala plnit svoje smluvní povinnosti, na základě podepsané platné smlouvy.

Takto  si zodpovědný zaměstnanec Královéhradecké provozní a.s (podezřelá ing. Martina Kynclová) nahromadil důkazy proti sobě, že zásadně odmítal posílat faktury s fictio iuris si z toho udělal soukromou výdělečnou činnost pro tzv. inkasní agenturu, která je sama předlužená a v existenčních problémech (př. roční ztrátovost a.s 2,5 mil.) a méně schopného advokáta Mgr. Jana Ševčíka (pozn. advokát s pouze průměrnou inteligencí by takové zastoupení ani nepřevzal a především by nepodepisoval dopisy elektronickým podpisem nějaké paní, která u něho není zaměstnaná).

Advokát Mgr. Jan Ševčík je povinen dodržovat  zákon o advokacii č. 29/1996 Sb. , především § 16 odst. 1 a 2 a § 17.

Advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi rozhodně zákon nedovolujepodvádět Okresní soud v Hradci Králové předáváním značně neúplné až falešné spisové dokumentace.

Advokát Mgr. Jan Ševčík předal pouze některé doklady a odůvodnil zcela účelově naprosto podvodným způsobem.

Proto je zde podezření ze spáchání trestného činu § 175 trestního zákona - vydírání a § 209 trestního zákona - podvod.

Dále se jedná o porušení zákona o advokacii č. 29/1996 Sb. - § 16 odst. 1 a 2 a § 17.

Dále se jedná o porušení Občanského zákoníku § 2991 odst. 1a2-bezdůvodné obohacení.

Dále se jedná o porušení Očanského zákoníku § 547, kdy právní jednání musí svým osahem a smyslem odpovídat dobrým mravům  a zákonům.

Nejdůležitejším důkazem je, že faktury nebyly doručeny.

Důkaz je v samotném elektronickém příkazu, kde není doklad o doručení faktur.

Dalším důkazem je , že Mgr. Jan Ševčík nepředložil dokumentaci, kdy žalovaný aktivně komunikoval s Královéhradeckou provozní a.s. a tzv. inkasní agenturou Tarakan a.s.

Faktury nebyly zasílány  a následně byly bez upomínky předávány tzv. inkasní agentuře k de facto vydírání.

Žalovaný byl neustále otěžován výhružnou poštou, u které nelze právně identifikovat odesílatele.

Proto byla inkasní agentura žádána o ověření totožnosti, ale ta odpověděla, že e-maily elektronickým podpisem zásadně nepodepisuje.

Právní podstata věci spočívá v tom, že Královéhradecká provozní a.s. nazasílá faktury a upomínky a následně a bez vědomí klienta ihned předává inkasní agentuře.

Klient nená žádnou zákonnou povinnost platit nějaké faktury, u kterých nelze identifikovat odesílatele. K tomu je nutno doplnit, že kdyby náhodou klient zaplatil podvodnou fakturu (na jiný účet a jiný variabilní symbol) byl by následně v budoucnosti "exekuován" za "zpenalizované" skutečné faktur, které nebyly úmyslně doručeny.

Také bylo sděleno, že Tarakan a.s. nemá žádné oprávnění k výkonu tzv. inlasní vymáhání údajných a hlavně neexistujících dluhů. Pokud takovou činnost provozuje, je zde podezření, že zcela úmyslně páchá trestnou činnost.

Dále Tarakan a.s. již v roce 2012 byla značně předlužená, má neúměrný podíl cizích zdrojů a je značně ztrátová. Dokonce již 3 roky nepodala účetní závěrku.

Z toho vyplývá podezření fictio iuris, že zástupci Tarakan a.s., pravděpodobně mají v úmyslu zneužít trestní řízení, protože život v režimu odnění svobody, by pro ně byl důstojnější než na svobodě.

Jsou zdokumentované důkazy, které dokazují, že žalobce Královékradecká provozní a.s. zásadně odmítal  zasílat faktury a takto provozoval soukromou výdělečnou činnost tzv. inlasní agentury Tarakan a.s., která nemá oprávnění.

Živnostenské oprávnění pronájem bytů neumožňunje provozovat de facto vydírání, na které za prvé neexistuje živnostenské oprávnění a za druhé se jedná o trestnou činnost § 174 Trestního  zákona.

Advokát Mgr. Jan Ševčík zasílá dopisy s elektronickým podpisem nějaké paní, která u něho není zaměstananá, což vyžaduje přezkoumání Českou advokátní komorou a dále nepředal kompletní spisovou dokumentaci, což je mimo jiné i klamání soudu.

Podrobné odůvodnění viz. níže.


Human Rights Defense z.s. odeslala informaci o zveřejn ění dosavadní spisové dokumentace podezřelé činnosti tzv. inkasní agenturou Tarakan a.s.

Tarakan a.s. je předlužená, dlouhodobě ztrátová a v existenčních problémech.

Živnostenské oprávnění pronájem bytů není oprávnění k vymáhání neexistujících dluhů metodou de facto vydírání, což je spíše podezření z trestné činnosti.

Informace byla zaslána na adresu : Tarakan a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha-Vršovice.

K rukám :

Filip Bouček

Mgr. Tomáš Slavíček

David Bouček

Monika Švabyová

Hana Křipalová

Human Rights Defense z.s. odeslala informaci o zveřejnění podezřelé činnosti některých zaměstnanců Královéhradecké provozní a.s.-nezasílání faktur a následné předávání tzv. inkasní agentuře Tarakan a.s.,bez živnostenského oprávnění a neoprávněnému soudnímu vymáhání advokátem Mgr. Janem Ševčíkem.

Konkrétní dopisy budou zveřejněny po přijmutí dodejek, protože dopisy byly odeslány klasickou (papírovou) poštou.

Human Rights Defense z.s. informovala advokáta Královéhradecké provozní a.s. Mgr. Jana Ševčíka o zveřejnění dosavadní spisové dokmentace.

Human Rights Defense z.s. požádala pracovnice Okresního soudu v Hradci Králové paní Renátu Demlovou a paní Lenku Matouškovou o povolení kamerového záznamu ústního jednání ve věci Královéhradecká provozní a.s. a současně upozornila na skutečnost, že dosavadní spisová dokumentace je již zveřejněna.

Human Rights Defense z.s. požádala předsedu Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala o povolení kamerového záznamu ústního jednání ve věci Královéhradecká provozní a.s. a současně upozornila na skutečnost, že dosavadní spisová dokumentace je již zveřejněna.

Human Rights Defense z.s. požádala místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétu Šubovou o povolení kamerového záznamu ústního jednání ve věci Královéhradecká provozní a.s. a současně upozornila na skutečnost, že dosavadní spisová dokumentace je již zveřejněna.

Dne 31. ledna 2017 byla právní zástupkyni žalovaného doručena odpověď na stížnost-podezření manipulace se spisovou dokumentací.

Okresní soud v Hradci Králové začal řádně uvádět identifikaci žalovaného a jeho právní zástupkyně, v ostatním pouze negoval stížnost bez řádného vysvětlení a předseda soudu JUDr. Milan Plhal se zabýval tím, že rozdodně nezasahuje do nezávislosti soudu, protože to by byl trestný čin podle  § 335 Trestního zákona.

Dne 31. ledna 2017 byl právní zástupkyni doručen dopis z Ministerstva spravedlnosti- JUDr. Jana Vařeková - z pověření vedoucího oddělení zvláštních kontrol, že stížnsot postupuje předsedovi Okresního soudu v Hradci Králové-JUDr. Milanu Plhalovi.

Právní zástupkyně žalovaného požádal o ústní projednání věci za účelem rozkrytí podezřelé činnosti a zveřejnění.

Právní zástupkyně podala žádost o prošetření podezření manipulace se spisovou dokumentací.

Vy vyjádření protistrany advokát Mgr. Jan Ševčík uvádí "naprosto nesmyslné vyjádření", jako že žalovaný byl naprosto pasivní adt.

Což by znamenalo, že Mgr Jan Ševčík, vzhledem ke své profesní erudici, páchá zcela úmyslně trestnou činnost, jak již bylo uvedeno v odůvodnění odporu, nebo advokátu protistrany nebylo doručení kompletní odůvodnění odporu.

Odůvodnění odporu ze dne 28. listopadu 2016 obsahuje celkem 81 stran (7 stran vlatního odůvodnění a 74 stran příloh).

V případě, že by advokát protistrany nedostal kompletní odůvodnění odporu, následuje fictio iuris, že advokát odpovídat na něci jiného.

Pro manipulaci se spisovou dokumentací svědčí takové důkazy, jako je chybějící identifikace žalovaného a jeho právní zástupkyně, změna čísla jednacího, a to bez vysvětlení změny č.j. a uvedení původního č.j., což brání i identifikaci korespondence. Také není uvedeno číslo za pomlčkou, což znamená, že nelze identifikovat počet stran spisu, což je další podezřelý fakt a svědčí o úmyslu ze strany soudu.

Žádosti o prošetření podezření manipulace se spisovou dokumentací byly adresovány a doručeny :

předsedovi Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milanu Plhalovi

místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétě Šubové

Vyšší soudní úřednici paní Renátě Demlové

Ministerstvu spravedlnosti, odboru dohledu a stížností

Právní zástupkyně požádala o ústní projednání věci podle občanského soudního řádu a to z důvodu rozkrytí podezřelé činnnosti a zveřejnění. Na Okresní soud v Hradci Králové, místopředsedkyni soudu JUDr. Markétě Šubové bylo do vlastních rukou doručeno dne 22. ledna 2017.

Dne 9. ledna 2017 bylo do datové  schránky právní zástupkyně doručeno

1. Výzva k vyjádření zda žalovaný souhlasí  s rozhodnutím věci bez jednání s "informací", že si zvyšuje (žalovaný) náklady řízení.

2. Vyjádření k odporu žalovaného, částečné zpětvzetí žaloby

3. Tento případ soudí místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. MArkéta Šubová

Odůvodnění odporu v plném znění

Odůvodnění odporu bylo Okresnímu soudu v Hradci Králové doručeno 28. listopadu 2016 datovou schránkou právní zástupkyně.


Poté bylo zjištěno, že  přílohy elektronického platebního rozkazu jsou pouze v elektronické podobě.

Což znamená, že pokud je poškozený občan starší a neumí zacházet s tabletem, tak není schopen přílohy získat v papírové podobě.

Dále pokud by zástupkyně poškozeného neměla s sebou funkční tablet nebo notebook s mobilní wifi nezávislou na el. proudu, tak by došlo, že spisová kancelář zašle e-mailem pouze elektronický platební rozkaz bez příloh. Teprve po důsledné kontrole a urgenci byly zaslány přílohy e-mailem.

Pozn. Objedant spis na Okresním soudu v Hradci Králové vyžaduje 1 den času a trpělivosti, protože tel. číslo informační kanceláře je buď obsazené, nebo úřednice neberou telefony.

Žalovaný je takto donucen  vyšší soudní úřednicí paní Ladislavou Fleiberkovou, objednat spis na Okresním soudu v Hradci Králové a smysl žaloby zjistit až ve spisu.

Přestože přílohy mohly být datovou schránkou jednoduše poslány.

Vzhledem k tomu, že vyšší soudní úřednice je oficiálně svéprávná a duševně zdravá, tak existuje fictio iuris, že tento postup zvolila naprosto úmyslně, aby se poškozený nemohl bránit.

Dne 21. října 2016 byl žalovanému doručen elektronický platební rozkaz a to bez příloh, takže ze zaslané žaloby není možné určit na základě jakých právních podkladů je žaloba vypracována. 

Za toto ohrožení důvěry v justici je zodpovědná vyšší soudní úřednice paní Ladislava Fleiberková.