Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projednala sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové č.j. 2 KZN 67/2018-17 ze dne 21. května 2018, které vyhotovil státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že nadále nebude zasílat žádnou dokumentaci na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, aby státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička nemohl vyřizovat korespondenci, ke které nemá žádnou zákonnou kompetenci a nebyla mu zaslána ani na vědomí.