Krajské ředitelství Policie ČR Hradec Králové

Sp. zn. : PČR-HK-2018

Plk. JUDr. David Fulka

Ředitel krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje

Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer

Vedoucí odboru vnitřní kontroly 

KŘ PČR Hradec Králové

Por. Bc. Petr Desenský

Krajské ředitelství Policie ČR 

Královéhradeckého kraje

Územní odbor Hradec Králové

Oddělení hospodářské kriminality

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

vedoucí oddělení hospodářské kriminality

Oddělení hospodářské kriminality

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš na konci jednání sdělil, že je úřední osoba a že se mu nechce do zneužití pravomoci úřední osoby jako trestného činu.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projednala přání komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše a rozhodla, že mu vyhoví a jeho postup překvalifikuje na podezření z trestného činu podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Oddělení hospodářské kriminality

Policistka "O..."

Oddělení hospodářské kriminality

Policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové svým jednáním souhlasil s postupem komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše