Korespondence - NGO - Gruzie

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku Ministerstva zahraničních věcí Gruzie - reklamace.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku od Prezidentky Gruzie.

Doklad o  doručení žádosti ( v Gruzínštině) občana Gruzie prezidentce Gruzie prostřednictvím nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci a žádost občana Gruzie prezidentce Gruzie.

NGO v příloze zasílá žádost občana Gruzie v Gruzínštině.

Nevládní nezisková organizace Human Rights Defense z.s. se sídlem v České republice slibuje státu Gruzie, že NGO bude plnit smlouvu čestně a poctivě ve prospěch občana Gruzie a ve prospěch Vysoké smluvní strany Rady Evropy státu Gruzie.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oficiální oznámení Ministerstvu zahraničí Gruzie a Velvyslanectví Gruzie v ČR  o zahájení obrany lidských práv občana Gruzie.