Korespondence - NGO - Česká republika

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně v případu Gruzie.

Doplňujeme, že nebylo umožněno občanu Gruzie p. Guramu Gabelaiovi úředně ověřit podpis na plné moci a smlouvě.

K argumentu věznice, že p. Guram Gabelaia nemá u sebe ve věznici doklad totožnosti, pokládáme otázku, zda podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 345/1999 Sb. věznice Kynšperk nad Ohří vůbec ví koho vězní?

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně v případu Gruzie.

Odsouzený nebo jeho zástupce se musí nejdříve se stížností obrátit na věznici.
Věznice má lhůtu k vyřízení stížnosti 30 dnů, s tím, že ji může prodloužit na 60 dnů.
Teprve  potom se může zástupce odsouzeného obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v Brně v případu Gruzie.

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně sděluje, že oficiální oznámení o zahájení lidských práv občana Gruzie prostřednictvím NGO, postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oficiální oznámení o zahájení obrany lidských práv občana Gruzie Generálnímu ředitelství věznic a dalším adresátům dle rozdělovníku.

SOUHRNY V ANGLICKÉM A RUSKÉM JAZYKU

Nevládní organizace Human Rights Defense z.s. oficiálně oznamuje zahájení obrany lidských práv občana Gruzie dle plné moci a smlouvy.

Oficiální oznámení státu Gruzie bylo již učiněno prostřednictvím Ministerstva zahraničí Gruzie a Velvyslanectví Gruzie v ČR.