Korespondence - NGO - Česká republika

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v Brně v případu Gruzie.

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně sděluje, že oficiální oznámení o zahájení lidských práv občana Gruzie prostřednictvím NGO, postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oficiální oznámení o zahájení obrany lidských práv občana Gruzie Generálnímu ředitelství věznic a dalším adresátům dle rozdělovníku.

SOUHRNY V ANGLICKÉM A RUSKÉM JAZYKU

Nevládní organizace Human Rights Defense z.s. oficiálně oznamuje zahájení obrany lidských práv občana Gruzie dle plné moci a smlouvy.

Oficiální oznámení státu Gruzie bylo již učiněno prostřednictvím Ministerstva zahraničí Gruzie a Velvyslanectví Gruzie v ČR.