Konkrétní případy

Aktivní případy

Případy u nichž je řešena meritorní stránka věci.

Dočasně znepřístupněno

Křivé obvinění - investigace


Dočasně znepřístupněno

Křivé obvinění - 2. část


Dočasně znepřístupněno

Křivé obvinění


Nedobrovolná hospitalizace 

Dočasně znepřístupněno

Nedobrovolná hospitalizace - řetězová reakce - JUDr. Alexandr Pumprla
Nedobrovolná hospitalizace - Oblastní nemocnice Jičín. a.s.
Nedobrovolná hospitalizace - Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Gruzie

Chlumec nad Cidlinou
Přeložka silnice II/327

Odškodnění

Případy, u kterých byla podána žádost o uplatnění majetkové, nemajetkové újmy a nákladů řízení podle zákona č. 82/1998 a 89/2012 Sb.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Zveřejňování Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují pro NGO


Zveřejňování Nové Město nad Metují

Dočasně znepřístupněno

Křivé obvinění


Nedobrovolná hospitalizace

Chlumec nad Cidlinou             

Zneužití radních starostou

Nové Město nad Metují

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Zveřejňování

Živnostenský úřad

Evropský soud pro lidská práva 

ve Štrasburku

Případy postoupené před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku k mezinárodnímu řízení a vyšetřování.

Křivé obvinění

Chlumec nad Cidlinou

Zneužití radních starostou

Státní zemědělský intervenční fond

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality

Nové Město nad Metují

Okresní státní zastupitelství Náchod

Královéhradecká provozní a.s.

Pokračující případy

Případy, ve kterých není delší dobu činěn právní úkon, ale v případu bude pokračováno.

Chlumec nad Cidlinou

Rada Města Chlumec nad Cidlinou


Oběť trestného činu


Přeložka silnice II/327


Lokální kriminalita


Investigace

Jedná se o záložky, které jsou doplňující k ostatním případům a slouží k investigativnímu shromažďování důkazů o porušování zákonů k výsledné analýze principů porušování lidských práv.

Chlumec nad Cidlinou

Zastupitelstvo 

Nové Město nad Metují

Oddělení vnitřních věcí

PČR OOP Nové Město nad Metují

PČR OOP Broumov

Zveřejňování

KŘ Policie ČR Hradec Králové


Státní zastupitelství

Dočasně znepřístupněno

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.


Nájem externích služeb


Česká advokátní komora