Konkrétní případy

Nedobrovolná hospitalizace

Trestní oznámení

JUDr. Petra Hnízdová

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Hradec Králové

Nepřekažení trestného činu 

Nadržování pachatelům trestní činnosti

Nadržování Markétě Stojanové

Por. Bc. Pavel Podlucký  

Oddělení obecné kriminality

Krajské ředitelství Policie Hradec Králové  

Úmyslná vražda ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi

Por. Bc. Jaroslav Skalický

Oddělení obecné kriminality

Krajské ředitelství Policie Hradec Králové

Úmyslná vražda ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi

Por. Ort

Zástupce vedoucího Obvodního oddělení policie Nový Bydžov

Úmyslná vražda ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi          

David Žilka  

Policista   hlídky Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov dne 16. května 2016

Úmyslná vražda ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi

Markéta Stojanová

Zdravotní personál LDN A Nový Bydžov, Oblastní nemocnice Jičín a.s. dne 16. května 2016

Křivé obvinění

GIBS HK

Nejvyšší soud

Senát ČR

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Chlumec nad Cidlinou

Rada města Chlumec nad Cidlinou

Zneužití radních starostou

Oběť trestného činu

Přeložka silnice II/327

Lokální kriminalita

Videozáznamy - zasedání zastupitelstva

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality

PČR - Odbor vnitřní kontroly

PČR - územní odbor Frýdek-Místek

Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek

Krajské státní zastupitelství Ostrava

Zveřejňování

Ministerstvo spravedlnosti

Nové Město nad Metují

PČR OOP Broumov

Městský úřad - odbor správní

Oddělení vnitřních věcí

Oddělení dopravy a silničního hospodářství


Krajské ředitelství Policie ČR Hradec Králové

Oddělení hospodářské kriminality

Plk. JUDr. David Fulka

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Policistka "O"

Policista XY

Státní zastupitelství

Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Jiří Hajda

Vrchní státní zastupitelství v Praze

JUDr. Miluše Redlová

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové 

JUDr. Lukáš Vodička

Krajské státní zastupitelství Ostrava 

Mgr. Dagmar Jersáková

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové

Mgr. Martin Prokop

Státní zemědělský intervenční fond

ZD Všestary

Trestní oznámení

Jan Bruinsma 

způsobení úpadku

Ing. Monika Nebeská

způsobení úpadku

dotační podvod

Ing. Aleš Sobel - ředitel SZIF RO Hradec Králové

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Ing. Aleně Veselé DiS.

nepřekažení TČ Iloně Langrové

nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS.

přisvojení pravomoci úřadu

nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

nepřímé úplatkářství - p. Jan Bruinsma

RO Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

nepřekažení TČ Iloně Langrové

nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS.

přisvojení pravomoci úřadu

nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

nepřímé - úplatkářství - p. Jan Bruinsma

Ilona Langrová

Zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS.

nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

nepřímé úplatkářství - p. Jan Bruinsma

Ing. Alena Veselá DiS

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Janu Bruinsmovi

nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

nepřímé úplatkářství - p. Jan Bruinsma

LPIS

Královéhradecká provozní a.s.

Živnostenský úřad v Hradci Králové

Česká advokátní komora

JUDr. Jiří Kovanda

Mgr. Jan Ševčík

Mgr. Hana Cejnková

Mgr. Tomáš Nikš

Mgr. Jiří Gregůrek

Mgr. Ĺubomír Vdovec

Nájem externích služeb

Právní služby

KHP a.s.

AK Mgr. Jan Ševčík

Ing. Dušan Šustr

Facebook

Ukončené případy

Lokalita Spravedlnost