KHP a.s.

Člen představenstva Královéhradecká provozní a.s. pan Jakub Hanzl,

který má cca 20 000 000 Kč dluhů

u České spořitelny

udělil plnou moc k vymáhání

i neexistujících pohledávek

advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi,

který má 30 000 000 Kč dluhů

u Monety Money Bank.

Výpis z katastru nemovitostí - člen představenstva pan Jakub Hanzl

Výpis z katastru nemovitostí - advokát Mgr. Jan Ševčík

Podací  lístek - Česká spořitelna

Dodejka - Česká spořitelna

Podací lístek - Moneta Money Bank

Dodejka -  Moneta Money Bank

Pro zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Královéhradecká provozní a.s. je informována

o podezřelé až trestné činnosti prostřednictvím člena představenstva Ing. Miroslava Uchytila, který je současně starostou města

Chlumec nad Cidlinou.


Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek