Kamerový záznam

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu a žádost na výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.

 V případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, je hodnověrným způsobem prokázáno -potvrzením státní zástupkyní JUDr. Petrou Hnízdovou, že 3 policisté obvodního oddělení Nový Bydžov a 3 členové zdravotního personálu (včetně primáře LDN Nový Bydžov) uvedli hrubě nesprávně skutečnosti při výslechu, což potvrdil kamerový záznam, který zajistila sama obviněná.

Dále je z trestního hlediska podezření, že konkrétní policisté zneužili svoji pravomoc k FYZICKÉ LIKVIDACI PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU, což dokazuje zdravotní dokumentace, která prokazuje těžké ublížení na zdraví a vzhledem k použití zakázaných metod podle § 11, 52 a 53 zákona o policii č. 273/2008 Sb.

Dále je z trestního hlediska podezření, že vzhledem k systému útoku mohla PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU ZŮSTAT NA MÍSTĚ MRTVÁ.