JUDr. Petra Hnízdová

§ 366 TZ - Nadržování

paní Markétě Stojanové

Je podezření, že dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová úmyslně pomáhá podezřelé pachatelce trestné činnosti paní Markétě Stojanové a umožňuje ji, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody. 

§ 366 TZ - Nadržování

Některé další formy trestné součinnosti

§ 21 TZ dokonaný trestný čin

§ 15 TZ Úmyslně spáchaný trestný čin

§ 24 TZ Organizátor

§ 42 TZ Přitěžující okolnosti

§ 367 TZ- Nepřekažení trestného činu

Některé další formy trestné součinnosti

§ 21 TZ dokonaný trestný čin

§ 15 TZ Úmyslně spáchaný trestný čin

§ 24 TZ Organizátor

§ 42 TZ Přitěžující okolnosti