JUDr. Lukáš Vodička

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského  státního zastupitelství v Hradci Králové -státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

JUDr. Alexandr Pumprla. postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové trestní oznámení na JUDr. Lukáše Vodičku, který dle evidence Ministerstva spravedlnosti nepracuje na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státníno zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Lukáš Vodička. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státníno zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Pavel Hochmann.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství, že trestní oznámení na JUDr. Lukáše Vodičku, kterého ministerstvo spravedlnosti neeviduje jako státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.

Human Rights Defense z.s.-NGO podala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu -JUDr. Lukáš Vodička - Představuje se jako státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, ale ministerstvo spravedlnosti tohoto státního zástupce neeviduje.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 328 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - přisvojení pravomoci úřadu.

NGO žádá věc řádně prošetřit a identifikovat pachatele, který se představuje jako neexistující státní zástupce.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Dodejky do datových schránek

Seznam ministerstva spravedlnosti státních zástupců

Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

Podle evidence

Ministerstva spravedlnosti

JUDr. Lukáš Vodička

neexistuje.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postoupil trestní oznámení na por. Bc. Jaroslava Skalického a  Davida Žilku k prošetření GIBS Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupce JUDr. Lukáše Vodičky, že trestní oznámení Davida Žilku postupuje Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupce JUDr. Lukáše Vodičky, že podání ohledně oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství v Hradci Králové, Obvodního oddělení Policie  Nový Bydžov, Obvodního oddělení Policie v Chlumci nad Cidlinou, postupuje Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění o vykonaném dohledu Krajského státního zástupce JUDr. Lukáše Vodičky.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupce JUDr. Lukáše Vodičky, že trestní oznámení na por. Bc. Pavla Podluckého postupuje Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupce JUDr. Lukáše Vodičky v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení, na JUDr. Petru Hnízdovou-okresní státní zástupkyni v Hradci Králové, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Upozornění pro občany

Tzn, že trestní oznámení

na JUDr. Petru Hnízdovou

může řešit i JUDr. Petra Hnízdová,

a to postupem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení  státního zastupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení, na por. Orta-zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov, Generální inspekci bezpečnostních sborů k prošetření.