JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

č.j. : TO-SZIF-LB-159-06022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že se dopustila trestného činu -- přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová je oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A je podezření, že se JUDr. Lenka Bradáčová demonstrativně přiklání na stranu porušování vlastnických práv podle českého právního řádu a mezinárodních úmluv ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Z právního postupu Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové lze dovodit fictio iuris právní domněnku, že přijala úplatek od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, jako ekonomickou výhodu za případný postih za podezření protiprávního až trestního jednání, protože 16 ha neohrozí v dalším podnikání ani firmu FytAgro s.r.o. ani ZD Všestary a těchto 16 ha není důležitých ani pro JUDr. Lenku Bradáčovou, aby se případně vystavovala postihu za podezření na trestnou činnost podezřelé organizované korupční skupiny následného možného výkonu trestu.

č.j. : TO-SZIF-LB-153-28012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že se dopustila trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph.D., pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání vyšetření podezření KORUPČNÍ AKTIVITY NA AKREDITOVANÉ PLATEBNÍ AGENTUŘE - STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÉM INTERVENČNÍM FONDU - KTERÝ VYPLÁCÍ DOTACE DO ZEMĚDĚLSTVÍ ZE NÁRODNÍCH ZDROJŮ A ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. a ŠIKANA, VYDÍRÁNÍ A ÚTISK POŠKOZENÝCH VLASTNÍKŮ PŮDY A PODPORA NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH FIREM, KTERÉ NEDODRŽUJÍ ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ A ZÁKONNÉ POVINNOSTI podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. se podle § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. hodnověrným způsobem dozvěděla o podezřelé korupční aktivitě na Státním zemědělském intervenčním fondu a firmě ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o, avšak demonstrativně odmítá věc řešit.

Je podezření, že JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. přijímá úplatky holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, cui bono, cui prodest, hlavního managera a místopředsedy představenstva ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová schvaluje postup státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlové v případu SZIF.

JUDr. Lenka Bradáčová veřejně schvaluje neřešení podezření na závažnou korupční aktivitu na SZIF RO Hradec Králové.