JUDr. Jiří Kovanda

Postoupení případu

před Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Stížnost 

Zur gleichen Zeit, als ein NRO-Mitglied eine private Geschäftsbeziehung mit dem Mietvertrag einging, meldete GmbH FytAgro s.r.o., Frau Monika Nebeská als natürliche Person antwortete mit der Bestellung eines Anwalts Herr Jiří Kovanda und sandte einen Brief an eine Nichtregierungsorganisation, in dem er darüber beurteilt wird und wie viel es kosten wird, obwohl die Nichtregierungsorganisation keinen Vertrag mit Frau Monika Nebeská.

Přílohy 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula  přípis České advokátní komory, že se seznámila s porušováním zákona o advokacii advokátem JUDr. Jiřím Kovandou, který zastupuje klientku Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře o porušení § 16 odst. 1 a 2 a § 17 zákona č. 85/96 Sb. advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.

 Human Rights Defense z.s. sděluje České advokátní komoře, že advokát JUDr. Jiří Kovanda poškozuje její pověst.

JUDr. Jiří Kovanda převzal dokumentaci od Ing. Moniky Nebeské a nevysvětlil jí rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, čímž porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 1, kdy advokát není vázán pokyny klienta, pokud jsou v rozporu s právním předpisem.

 Advokát je současně povinen klienta dostatečně poučit.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 2, kdy nejednal čestně a svědomitě.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 17 , kdy je podezření, že při výkonu advokacie snížil důstojnost advokátního stavu a porušil pravidla profesní etiky.

ČAK zatím dáváme na vědomí, kárné řízení zatím nežádáme, pokud JUDr. Jiří Kovanda svoji klientku dodatečně náležitě poučí.

Pokud by však JUDr. Jiří Kovanda pokračovat v protiprávní činnosti, následně požádáme o kárné řízení s advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.  

Doručenky


Související případ

Ing. Monika Nebeská