JUDr. Jiří Kovanda

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře.

NGO sděluje, ve  věci advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, že již bylo podáno trestní oznámení na jeho klientku Ing. Moniku Nebeskou, jako fyzickou osobu na podezření ze spáchání  nebo pokusu o dotační podvod, kde je advokát JUDr. Jiří Kovanda uveden a jeho pozice bude a podezření z trestného činu bude určena později.

V současné době je již věc šetřena Policií České republiky, oddělením hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu, zasláno dle rozdělovníku.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula  přípis České advokátní komory, že se seznámila s porušováním zákona o advokacii advokátem JUDr. Jiřím Kovandou, který zastupuje klientku Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře o porušení § 16 odst. 1 a 2 a § 17 zákona č. 85/96 Sb. advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.

 Human Rights Defense z.s. sděluje České advokátní komoře, že advokát JUDr. Jiří Kovanda poškozuje její pověst.

JUDr. Jiří Kovanda převzal dokumentaci od Ing. Moniky Nebeské a nevysvětlil jí rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, čímž porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 1, kdy advokát není vázán pokyny klienta, pokud jsou v rozporu s právním předpisem.

 Advokát je současně povinen klienta dostatečně poučit.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 2, kdy nejednal čestně a svědomitě.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 17 , kdy je podezření, že při výkonu advokacie snížil důstojnost advokátního stavu a porušil pravidla profesní etiky.

ČAK zatím dáváme na vědomí, kárné řízení zatím nežádáme, pokud JUDr. Jiří Kovanda svoji klientku dodatečně náležitě poučí.

Pokud by však JUDr. Jiří Kovanda pokračovat v protiprávní činnosti, následně požádáme o kárné řízení s advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.  

Doručenky


Související případ

Ing. Monika Nebeská