JUDr. Jiří Hajda

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství ve věci státního zástupce Okresního státního zastupitelství Hradec Králové Mgr. Martina Prokopa.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství ve věci státního zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové JUDr. Lukáše Vodičky.

č.j. : OST-JH-03-30082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Jiřímu Hajdovi.

Doručenky

Ve výše specifikovaném vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství se v předposlední větě vyskytla písařská nebo technická chyba.

Trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v podezření z trestného činu rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby se podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb § 12d odst. 1. postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové a nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o postoupení věci na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na podezření rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martina Prokopa, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

č.j. OST-JH-01-29082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Jiřímu Hajdovi.

Doručenky

Ve výše specifikovaném vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství se v předposlední větě vyskytla písařská nebo technická chyba.

Trestní oznámení na JUDr. Lukáše Vodičku státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v podezření z trestného činu rozvracení republiky se podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb § 12d odst. 1. postupuje Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o postoupení věci na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státního zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové JUDr. Lukáše Vodičku z podezření z trestného činu rozvracení republiky, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové 

Zápis ze řádného zasedání 

Nejvyššího orgánu - členské schůze

dne 12. července 2018