Jan Bruinsma - HLAVNÍ MANAGER ZD VŠESTARY

Mimořádné opatření

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. května 2020 s platností 9. května 2020

Co se týče případu SZIF, tak tam je to tak, že firma FytAgro s.r.o. (společník ZD Všestary - hlavní manager holandský podnikatel p. Jan Bruinsma) ve své vlastní nevědomosti plní plány tajných služeb, protože pro tajné služby je výhodné zadržování vlastního majetku předsedkyně NGO, za prvé, aby ho veřejně vymáhala, což slouží k politice diskreditace velkých zemědělských firem, že je narušen systém tržního hospodářství v rámci prezentace politiky bezpráví 

a za druhé tajné služby ve skutečnosti nechtějí, aby si předsedkyně NGO založila vlastní zemědělskou firmu a předsednictví NGO předala jinému předsedovi, protože práce nového předsedy by byla odlišná. 

Firma FytAgro s.r.o je však ve svém myšlení značně limitovaná, když se utěšuje, že by mohla zadarmo užívat a těžit z cizího majetku.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala podnět k provedení kontroly z důvodu podezření krácení daně z příjmu právnickou osobou firmou FytAgro s.r.o. - IČO 046 76 190

Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací je jednoznačné, že zemědělská výroba je v zásadě zisková a není možné, aby firma FytAgro s.r.o. neustále "produkovala" v průměru ročně 1 500 000 Kč cizích zdrojů- k 31. 12. 2018 celkem 4 541 000 Kč cizích zdrojů a pravděpodobně k 31.12.2020 se bude jednat o 7 500 000 Kč cizích zdrojů a pak tvrdila, že nemá na pacht, postupovala proti vlastníkům trestně právní cestou a bylo proti vlastníkům půdy realizováno fiktivní trestní stíhání bez důkazů a vlastníci půdy byly strkány do blázince, s tím, že požadavek smluvního pachtu (ze kterého se platí i daň nemovitostí) je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové, co způsobil Ing. Monice Nebeské - FytAgro s.r.o. 

NGO sděluje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, že když předsedkyni NGO násilně strčil do blázince, tak tímto zajistil Ing. Monice Nebeské kontrolu účetnictví ve firmě FytAgro s.r.o. Finančním úřadem - konkrétně jak Ing. Monika Nebeská naúčtovala 4 541 000 Kč k 31.12.2018.

NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby pro Ing. Moniku Nebeskou pro jistotu zarezervoval pokoj na Psychiatrické klinice Hradec králové, protože, až se Ing. Monika Nebeská začne rozpomínat, jak účtovala 4 541 000 Kč cizích zdrojů, tak může mít specifické psychické stavy - tzn. Nebezpečná sobě i okolí, že by potřebovala izolační pokoj č. 1 na oddělení A. Tento pokoj je vybaven i KURTY.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění. 

NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby si promyslel, co bude vlastně dělat, protože se nejspíš stane NEUŽITEČNÝ pro svého "zadavatele a ochránce", pro kterého dělá fiktivní trestní stíhání s FANTASMAGORICKÝMI FABULACEMI, že chtít smluvní pacht po zemědělské firmě je buď zločin nebo výsledek duševní poruchy, opilosti i a návykových látek a takové lidi se musí strčit do blázince.  

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pane Rochl,

Vy jste paní Nebeskou normálně podvedl.

Paní Nebeská v nevědomosti myslí, jak je strašně chytrá a důležitá, že pro ni zadržujete majetek vlastníků půdy, které prohlašujete za duševně nemocné zločince.

Jenže ve skutečnosti tajné služby paní Nebeskou zneužívají, protože majetek zadržují ve skutečnosti tajné služby prostřednictvím ministra zemědělství, aby vlastník půdy - předsedkyně NGO rozmazávala politiku bezpráví - narušením tržního systému a diskreditací velkých zemědělských firem na internetu ... a nepodnikala v zemědělství.

Ve skutečnosti tajné služby takto diskreditují velké zemědělské firmy dezinformací, že velké zemědělské firmy nemusí pacht a stát to podporuje.

A když má vlastník půdy tu drzost chtít pacht podle smlouvy, tak ho Rochl, na přání paní Nebeské, prohlásí za cvoka pod právním dohledem Bradáčové, zamává mu pistolí před nosem, Hrenčínová mu na osobní prohlídce při dřepech prohledá prdel, jestli si tam vlastník půdy něco neschoval a pak ho strčí do blázince, kde mu na kurtech nezbude nic jiného, než se posrat. 

Pane Rochl,
vidíte jakou ostudu děláte paní Nebeské a ZD Všestarům ???....ještě si to propachtovatelé vyloží tak, že paní Nebeská požaduje po Rochlovi, aby všem vlastníkům, co drze požadují pacht, Hrenčínová prohledala prdel, jestli si tam propachtovatel něco nestrčil.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala PODNĚT Z PRAXE MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ.

NGO podává podnět z praxe.

Ministerstvo zemědělství v případu LPIS vytváří zemědělskou politiku, že velké zemědělské firmy, jako ZD Všestary - společník FytAgro s.r.o., nemusí platit pacht propachtovatelům.

Pro praxi je vytvořen NEBEZPEČNÝ PRECEDENT, že každý vlastník půdy, který má tu drzost chtít smluvní pacht, je pod právním dohledem JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. - Vrchní státní zástupkyně, prohlášen za duševně nemocného zločince a je strčen do blázince, kde mu Rochl s Hrenčínovou prohledají prdel, jestli si tam vlastník půdy něco neschoval a potom jsou vlastníkovi předepsány smrtelné dávky léku...pro jistotu, aby se vlastník půdy nebránil.

Vlastník půdy bude požadovat prošetření věci pouze v případě, že Ing. Monika Nebeská na podzim opakovaně odmítne vydat pole.

Ztrátu zpoždění zemědělského podnikání bude budou vlastníci půdy požadovat prostřednictvím případu Křivé obvinění.

Vlastník půdy nedělá právní obranu zadarmo....není charita pro zbytečné policajty a státní zástupce.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu místopředsedu představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o. se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství Praha - východ.

Okresní státní zastupitelství Praha - východ postupuje trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu Okresnímu státnímu zastupitelství Hradec Králové ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu Okresnímu státnímu zastupitelství Praha - východ ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu způsobení úpadku panem Janem Bruinsmou, místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary.

Je podezření, že pan Jan Bruinsma se vzhledem ke své profesní erudici snaží zdevastovat půdu (z hlediska zemědělského využití) místních vlastníků a pak ji následně zadarmo "koupit", což se mu nepovede, protože místní vlastníci půdy nejsou tak neschopní, aby jeho praktiky nerozpoznali a proto NGO doporučuje panu Janu Bruinsmovi, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe soudím ostatní."

 Je podezření, že pachatel spáchal trestný čin jako člen organizované skupiny

Např. Je podezření na pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek, je Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva a ředitelka Zemědělského družstva Všestary, která je současně jednatelkou FytAgro s.r.o. a v jejíž moci je jednání s třetími stranami, zajišťování účetnictví a dotací.

Je podezření na dalšího pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek, je Ing. Petra Veinhauerová, člen představenstva a agronomka Zemědělského družstva Všestary. Je podezření, že Ing. Petra Veinhauerová pomáhá se zajišťováním ztráty kvality půdy účelovými agronomickými příkazy, které vedou k devastaci půdy z hlediska zemědělského využití.

Je podezření na další pomocníky trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek v devastaci půdy z hlediska zemědělského využití, jsou konkrétní pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu, Regionálního odboru v Hradci Králové, kdy na p. Ilonu Langrovou a Ing. Alenu Veselou, Dis. Již bylo podáno trestní oznámení. V podávání trestních oznámení bude pokračováno. NGO současně bude uplatňovat nárok na majetkovou a nemajetkovou újmu.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv