Jan Bruinsma

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu místopředsedu představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o. se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství Praha - východ.

Okresní státní zastupitelství Praha - východ postupuje trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu Okresnímu státnímu zastupitelství Hradec Králové ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu Okresnímu státnímu zastupitelství Praha - východ ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu způsobení úpadku panem Janem Bruinsmou, místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary.

Je podezření, že pan Jan Bruinsma se vzhledem ke své profesní erudici snaží zdevastovat půdu (z hlediska zemědělského využití) místních vlastníků a pak ji následně zadarmo "koupit", což se mu nepovede, protože místní vlastníci půdy nejsou tak neschopní, aby jeho praktiky nerozpoznali a proto NGO doporučuje panu Janu Bruinsmovi, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe soudím ostatní."

 Je podezření, že pachatel spáchal trestný čin jako člen organizované skupiny

Např. Je podezření na pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek, je Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva a ředitelka Zemědělského družstva Všestary, která je současně jednatelkou FytAgro s.r.o. a v jejíž moci je jednání s třetími stranami, zajišťování účetnictví a dotací.

Je podezření na dalšího pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek, je Ing. Petra Veinhauerová, člen představenstva a agronomka Zemědělského družstva Všestary. Je podezření, že Ing. Petra Veinhauerová pomáhá se zajišťováním ztráty kvality půdy účelovými agronomickými příkazy, které vedou k devastaci půdy z hlediska zemědělského využití.

Je podezření na další pomocníky trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek v devastaci půdy z hlediska zemědělského využití, jsou konkrétní pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu, Regionálního odboru v Hradci Králové, kdy na p. Ilonu Langrovou a Ing. Alenu Veselou, Dis. Již bylo podáno trestní oznámení. V podávání trestních oznámení bude pokračováno. NGO současně bude uplatňovat nárok na majetkovou a nemajetkovou újmu.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv