Ing. Monika Nebeská

Mimořádné opatření

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. května 2020 s platností 9. května 2020

Co se týče případu SZIF, tak tam je to tak, že firma FytAgro s.r.o. (společník ZD Všestary - předsedkyně představenstva Ing. Monika Nebeská) ve své vlastní nevědomosti plní plány tajných služeb, protože pro tajné služby je výhodné zadržování vlastního majetku předsedkyně NGO, za prvé, aby ho veřejně vymáhala, což slouží k politice diskreditace velkých zemědělských firem, že je narušen systém tržního hospodářství v rámci prezentace politiky bezpráví 

a za druhé tajné služby ve skutečnosti nechtějí, aby si předsedkyně NGO založila vlastní zemědělskou firmu a předsednictví NGO předala jinému předsedovi, protože práce nového předsedy by byla odlišná. 

Firma FytAgro s.r.o je však ve svém myšlení značně limitovaná, když se utěšuje, že by mohla zadarmo užívat a těžit z cizího majetku.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala PODNĚT Z PRAXE MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ.

 NGO podává podnět z praxe.

Ministerstvo zemědělství v případu LPIS vytváří zemědělskou politiku, že velké zemědělské firmy, jako ZD Všestary - společník FytAgro s.r.o., nemusí platit pacht propachtovatelům.

Pro praxi je vytvořen NEBEZPEČNÝ PRECEDENT, že každý vlastník půdy, který má tu drzost chtít smluvní pacht, je pod právním dohledem JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. - Vrchní státní zástupkyně, prohlášen za duševně nemocného zločince a je strčen do blázince, kde mu Rochl s Hrenčínovou prohledají prdel, jestli si tam vlastník půdy něco neschoval a potom jsou vlastníkovi předepsány smrtelné dávky léku...pro jistotu, aby se vlastník půdy nebránil.

Vlastník půdy bude požadovat prošetření věci pouze v případě, že Ing. Monika Nebeská na podzim opakovaně odmítne vydat pole.

Ztrátu zpoždění zemědělského podnikání bude budou vlastníci půdy požadovat prostřednictvím případu Křivé obvinění.

Vlastník půdy nedělá právní obranu zadarmo....není charita pro zbytečné policajty a státní zástupce.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

 Pane Rochl,

Vy jste paní Nebeskou normálně podvedl.

Paní Nebeská v nevědomosti myslí, jak je strašně chytrá a důležitá, že pro ni zadržujete majetek vlastníků půdy, které prohlašujete za duševně nemocné zločince.

Jenže ve skutečnosti tajné služby paní Nebeskou zneužívají, protože majetek zadržují ve skutečnosti tajné služby prostřednictvím ministra zemědělství, aby vlastník půdy - předsedkyně NGO rozmazávala politiku bezpráví - narušením tržního systému a diskreditací velkých zemědělských firem na internetu ... a nepodnikala v zemědělství.

Ve skutečnosti tajné služby takto diskreditují velké zemědělské firmy dezinformací, že velké zemědělské firmy nemusí pacht a stát to podporuje.

A když má vlastník půdy tu drzost chtít pacht podle smlouvy, tak ho Rochl, na přání paní Nebeské, prohlásí za cvoka pod právním dohledem Bradáčové, zamává mu pistolí před nosem, Hrenčínová mu na osobní prohlídce při dřepech prohledá prdel, jestli si tam vlastník půdy něco neschoval a pak ho strčí do blázince, kde mu na kurtech nezbude nic jiného, než se posrat.


Pane Rochl,
vidíte jakou ostudu děláte paní Nebeské a ZD Všestarům ???....ještě si to propachtovatelé vyloží tak, že paní Nebeská požaduje po Rochlovi, aby všem vlastníkům, co drze požadují pacht, Hrenčínová prohledala prdel, jestli si tam propachtovatel něco nestrčil.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby si promyslel, co bude vlastně dělat, protože se nejspíš stane NEUŽITEČNÝ pro svého "zadavatele a ochránce", pro kterého dělá fiktivní trestní stíhání s FANTASMAGORICKÝMI FABULACEMI, že chtít smluvní pacht po zemědělské firmě je buď zločin nebo výsledek duševní poruchy, opilosti i a návykových látek a takové lidi se musí strčit do blázince. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové, co způsobil Ing. Monice Nebeské - FytAgro s.r.o.

 NGO sděluje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, že když předsedkyni NGO násilně strčil do blázince, tak tímto zajistil Ing. Monice Nebeské kontrolu účetnictví ve firmě FytAgro s.r.o. Finančním úřadem - konkrétně jak Ing. Monika Nebeská naúčtovala 4 541 000 Kč k 31.12.2018.

NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby pro Ing. Moniku Nebeskou pro jistotu zarezervoval pokoj na Psychiatrické klinice Hradec králové, protože, až se Ing. Monika Nebeská začne rozpomínat, jak účtovala 4 541 000 Kč cizích zdrojů, tak může mít specifické psychické stavy - tzn. Nebezpečná sobě i okolí, že by potřebovala izolační pokoj č. 1 na oddělení A. Tento pokoj je vybaven i KURTY.


Human Rights Defense z.s. - NGO podala podnět k provedení kontroly z důvodu podezření krácení daně z příjmu právnickou osobou firmou FytAgro s.r.o. - IČO 046 76 190

Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací je jednoznačné, že zemědělská výroba je v zásadě zisková a není možné, aby firma FytAgro s.r.o. neustále "produkovala" v průměru ročně 1 500 000 Kč cizích zdrojů- k 31. 12. 2018 celkem 4 541 000 Kč cizích zdrojů a pravděpodobně k 31.12.2020 se bude jednat o 7 500 000 Kč cizích zdrojů a pak tvrdila, že nemá na pacht, postupovala proti vlastníkům trestně právní cestou a bylo proti vlastníkům půdy realizováno fiktivní trestní stíhání bez důkazů a vlastníci půdy byly strkány do blázince, s tím, že požadavek smluvního pachtu (ze kterého se platí i daň nemovitostí) je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Ing. Monice Nebeské- ZD Všestary v případu Křivé obvinění a SZIF.

Ing. Monika Nebeská odeslala dopis ze dne 2. ledna 2018, že proti vlastníkům půdy a propachtovatelům bude postupovat trestněprávní cestou, když budou požadovat plnění smlouvy, jako placení pachtu, dodávku naturálií a řádné hospodaření.

Následně bylo proti vlastníkovi půdy a propachtovatelce zahájeno fiktivní trestní stíhání bez důkazů s pomocí protizákonných manipulačních psychologických metod Gaslighting a Kyberstalking s tím, že bude strčena do blázince.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda si Ing. Monika Nebeská objednala u kpt. Ing. Mariana Rochla trestní stíhání vlastníka půdy a propachtovatelky na objednávku, aby Ing. Monika Nebeská nemusela plnit pachtovní smlouvu?

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení Policii ČR Náchod a Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a SZIF Hradec Králové a SZIF Náchod. 

NGO sděluje :

k příloze č. 1 :

Stylistika dopisu je na Okresního státního zástupce zvláštní.

PSČ v záhlaví dopisu je 547 21 a na doručence DS je 547 01.

k příloze č. 2 :

Vyrozumění oznamovatele je zvláštní v tom, že kromě případu SZIF se zabývá poměrně podrobnými informacemi z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, cca 3 roky starého případu a jsou ve vyrozumění uvedeny informace, které nebyly sděleny korespondencí - oznamovatelem - nevládní organizací.

NGO sděluje, že věc byla postoupena k mezinárodnímu řízení a vyšetřování před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, viz. Příloha č. 3

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství Náchod v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Policie ČR Náchod - oddělení hospodářské kriminality v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Postoupení případu

Ing. Monika Nebeská

před Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Stížnost 

Přílohy  

Als ein Mitglied der NRO (als der Pachtherr) einen Mietvertrag einreichte, meldete GmbH FytAgro s.r.o. im Auftrag von 
Frau Monika Nebeská sandte Briefe an die Grundbesitzer, dass Sie gegen Grundbesitzer strafrechtlich vorgehen würde.
Zur gleichen Zeit, als ein NRO-Mitglied eine private Geschäftsbeziehung mit dem Mietvertrag einging, meldete GmbH FytAgro s.r.o., Frau Monika Nebeská als natürliche Person antwortete mit der Bestellung eines Anwalts Herr Jiří Kovanda und sandte einen Brief an eine Nichtregierungsorganisation, in dem er darüber beurteilt wird und wie viel es kosten wird, obwohl die Nichtregierungsorganisation keinen Vertrag mit 
Frau Monika Nebeská.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení - podezření z trestného činu, že Ing. Monika Nebeská - ZD Všestary, podplatila por. Ing. Miroslava Jaroše-PČR Hradec Králové.

č.j. : TO-SZIF-MN-155-308012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Ing. Monika Nebeská - jednatelka FytAgro s.r.o., předsedkyně představenstva a ředitelka ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a jednatelka FytAgro s.r.o.

Je podezření, že se dopustila trestného činu- podplacení -- § 332 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - komisaře Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Podle Jednacího řádu NGO čl. 9 - za účelem shromažďování důkazů o porušování lidských práv NGO postupuje investigativně.

Což znamená, že princip postupu Ing. Moniky Nebeské jako fictio iuris právní domněnky a cui bono cui prodest, komu je to dobré a komu to prospěje je následující :

Je podezření, že firma typu ŠMEJD uzavře s vlastníkem půdy smlouvu, která nijak nevybočuje z právní praxe, avšak ihned po podpisu firma ŠMEJD přestane plnit smluvní podmínky.

V okamžiku, kdy se vlastník půdy resp. obchodní partner, ozve s nesouhlasem, Ing. Monika Nebeská na tuto skutečnost reaguje tak, že proti vlastníkovi půdy začne postupovat trestněprávní cestou a "objedná" si advokáta, který vlastníkovi půdy nebo jeho zástupci napíše, že se ing. Monika Nebeská s vlastníkem půdy bude soudit a kolik ho to bude stát.

Je podezření, že podstata postupu Ing. Moniky Nebeské spočívá v tom, že postupuje podle § 42 odst. d) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., kdy je podezření, že Ing. Monika Nebeská se snaží využívat nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti vlastníků půdy.

Nebo je podezření, že Ing. Monika Nebeská ostatní obchodní partnery považuje za neschopné a negramotné.

Vysvětlení pro občany a další vlastníky půdy :

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská při postupu proti vlastníkovi půdy se snaží o to, aby se vlastník půdy dostal do vězení ( i když protiprávně) a tak nemohl "rozhodovat" o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská je schopna vlastníka půdy dostat do vězení s pomocí podezřelé organizované korupční skupiny, kde je podezření, že do této podezřelé organizované korupční skupiny patří i por. Ing. Miroslav Jaroš, podle jeho policejních postupů.

Dále je podezření na druhý způsob : Pokud by advokát JUDr. Jiří Kovanda využil § 42 odst. d) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., jako nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti vlastníků půdy a zahájil by protiprávní soudní řízení proti vlastníkovi půdy a ve prospěch Ing. Moniky Nebeské, s tím, že by byla poškozena její pověst v případě výpovědi smlouvy, tak by to mohlo vést k efektu, že s podezřením na organizovanou korupční skupinu, by advokát JUDr. Jiří Kovanda mohl docílit situace, kdy by Ing. Monice Nebeské bylo přiznáno nepřiměřeně vysoké odškodnění, které by nemohl vlastník půdy zaplatit, a vzhledem k tomu, že i protiprávní odškodněné může být vymáháno exekučně, může takto ing. Monika Nebeská konkrétního vlastníka půdy ekonomicky naprosto zlikvidovat a ještě se dostat k jeho majetku ( resp. nejen pouze k polím, ale k celému majetku).

Podle § 42 písm. o) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. se jedná o podezření na organizovanou skupinu na podezření systematického jednání s cílem porušování vlastnických práv podle českého právního řádu, ústavního pořádku ČR a mezinárodních úmluv ve smyslu neoprávněného užívání cizího vlastnictví až protiprávního vyvlastnění či konfiskace ve prospěch některých zemědělských firem, které nedodržují základní smluvní a zákonné povinnosti podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. :

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. - vrchní státní zástupkyně v Praze

JUDr. Miluše Redlová - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze

JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci králové

Mgr. Martin Prokop - státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové

por. Ing. Miroslav Jaroš- komisař oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje

Za státní zemědělský intervenční fond :

Ing. Aleš Sobel - ředitel SZIF RO Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser - právník SZIF RO Hradec Králové

p. Ilona Langrová - pracovnice SZIF Hradec Králové

Ing. Alena Veselá, DiS - pracovnice SZIF Hradec Králové

Za ZD Všestary :

p. Jan Bruinsma - holandský podnikatel, hlavní manager a místopředseda představenstva

Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva

Ing. Petra Veinhauerová - agronomka a členka představenstva

č.j. : OD-SZIF-154-30012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality Náchod ve věci trestních oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - předsedkyni představenstva a ředitelku ZD Všestary a Ing. Petra Havelku - pracovník Státního zemědělského intervenčního fondu Náchod.

NGO symetricky poučuje komisaře por. Bc. Michala Nováka, že s ním bude jednat na základě pravidla rovnosti a bez jakékoliv diskriminace, což znamená, že v případě jakéhokoliv protizákonného postupu může dopadnout jako por. Ing. Miroslav Jaroš - PČR Hradec Králové a nebo jako Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, PhD., viz přílohy.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění námitek na Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu Náchod.

Závažné porušování smluvních vztahů firmou FytAgro s.r.o. pokračuje, což je důvod k okamžité výpovědi dle § 2334 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Policie ČR - Náchod- oddělení hospodářské kriminality v případu trestních oznámení na Ing. Moniku Nebeskou-jednatelku FytAgro s.r.o. a Ing. Petra Havelku - pracovníka SZIF Náchod.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu k zaplacení FytAgro s.r.o., k rukám jednatelky Ing. Moniky Nebeské.

Dodnes není zaplaceno plné pachtovné (resp. nedodány naturálie) z důvodu, že vlastníci půdy dostávají podezřelé e-maily a dále je závažné podezření, že e-maily vlastníka půdy k jednateli FytAgro s.r.o. jsou odkláněny k holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod a Ing. Moniku Nebeskou - předsedkyni představenstva ZD Všestary, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství Náchod.

Okresní státní zastupitelství v Náchodě postupuje trestní oznámení na Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod a Ing. Moniku Nebeskou - jednatelka FytAgro s.r.o., Službě kriminální policie a vyšetřování Náchod v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu jednatelkou FytAgro s.r.o., ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. - Ing. Monika Nebeská.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská podplácela pracovníka Státního zemědělského intervenčního fondu pracoviště Náchod Ing. Petra Havelku, aby zaslal vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy viz. Přílohy.¨

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové, pracoviště Náchod pracuje Ing. Petr Havelka, který odmítne aktualizovat LPIS při hrubém porušování pachtovních smluv podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

Je podezření, že tímto protizákonným postupem je ohroženo cca 2 400 ha půdy v Královéhradeckém kraji a jejich vlastníků půdy.

I když je její jednání a úřední postup protizákonný, tak veškeré problémy a následky neaktualizace LPIS padají na vlastníky půdy.

Ing. Petr Havelka odeslal vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy viz. přílohy, kde jednoduše zopakoval veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. Ing. Petr Havelka rozhodl s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská ochotně plní příkazy a rozkazy svého holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská zastupuje navenek a jedná s třetími stranami za podíly holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v jeho firmách Zemědělské družstvo Všestary, které je společníkem FytAgro s.ro.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeskéměl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je , Ing. Aleš Sobel a Ing. Petr Havelka.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje korespondenci mezi vlastníky půdy a firmou FytAgro s.r.o. a Zemědělským družstvem Všestary, zastoupené Ing. Monikou Nebeskou a holandským podnikatelem po. Janem Bruinsmou.

NGO upozorňuje vlastníky půdy, kteří pronajímají půdu Zemědělskému družstvu Všestary, aby si prověřovali korespondenci, kterou přijímají jménem některého zástupce ZD Všestary.

NGO zjistila, že vlastníkům půdy byla zaslaná falešná a šikanózní e-mailová korespondence jménem jednatele FytAgro s.r.o., kterou odeslal holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, z hlediska trestního - fáze podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala sdělení holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi - ZD Všestary, na vědomí Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o určení zodpovědné osoby firmy FytAgro s.r.o.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje nepodepsanou žádost od FytAgro s.r.o. vlastníkovi nemovitosti.


Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje odpověď Ing. Monice Nebeské - ředitelce ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Pokud Ing. Monika Nebeská požaduje údaje uvedené v mailu, tak ji vlastníci sdělují, že je podezření, že má v úmyslu do podkladů pro účetnictví zanést falešné podklady a při její profesní erudici naprosto úmyslně.

Ing. Monika Nebeská ví, že ji hrozí trestní stíhání a následný trest odnětí svobody za její protiprávní činnost a chce si něco nechat do zálohy, až bude mít zase problém, že by předhodila balík sena a tím si chtěla řešit svoje záležitosti.

Navíc předmětným e-mailem Ing. Monika Nebeská sleduje, aby vlastníci nepostřehli právní rozdíl ve způsobu platby , ale hlavně Ing. Monika Nebeská chce likvidovat trestní řízení proti ní, protože velmi dobře chápe jaká výše trestu ji hrozí. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že pokračuje prošetřování případů :

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

Ilona Langrová - podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, průtahy v řízení, devastace zemědělské půdy

a další následná podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Ing. Monice Nebeské.

K mailu ze dne 13. července 2018, NGO sděluje, že se jedná o šikanu vlastníků půdy.

Ing. Monika Nebeská a její holandský partner p. Jan Bruinsma jsou agresoři.

NGO Ing. Monice nebeské opakuje, že neplní smlouvy a ani nechce vydat půdu vlastníkům půdy.

NGO v dalším odkazuje na zápis z mimořádného zasedání Nejvyššího orgánu NGO - členské schůze ze dne 13. července 2018, kde je příloha doporučení odborného vedení NGO.

Podle OZ a TZ s Vámi bude NGO jednat jako s duševně zdravou a tedy zodpovědnou i k náhradě majetkové a nemajetkové újmy.

Čím déle bude Ing. Monika Nebeská věc protahovat a čím více toho proti vlastníkům půdy udělá, tak tím vyšší bude odškodnění. Zcela korektně Ing. Moniku Nebeskou upozorňujeme, že následná exekuce ZD Všestary by nemusela stačit a mohli bychom exekuovat i  dům Ing. Moniky Nebeské, kde bydlí a byt jejího holandského partnera p. Jana Bruinsmy. Hypotéky by si doplatili sami a NGO by jim tam ani nedovolila bydlet za nájem.


Protahováním záležitosti NGO již nyní vydělává peníze, které následně částečně použije na vymáhání vlastnických práv pro vlastníky, kteří se Vaším porušováním smluvních vztahů dostanou do ekonomicky problematické situace.

K vydání půdy zatím Vám zatím nestačilo celkem 40 trestních oznámení a proto Odborné vedení NGO doporučilo, pokračovat v podávání trestních oznámení.

Proto bude NGO meritu věci s s Ing. Monikou Nebeskou a jejím holandským partnerem p. Janem Bruinsmou  jednat jako s potencionálně psychicky narušenými osobami.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď Ing. Monice Nebeské.

Podávání trestních oznámení má na Ing. Moniku Nebeskou  kladný vliv, protože se u ní přestávají projevovat příznaky Alzheimerovy choroby nebo demence, když si dokonce začíná vzpomínat, že má dodávat naturálie.

Z dopisu Ing. Moniky Nebeské je také viditelné, že se  postupně mění hormonální rovnováha a metabolizmus mozku.

Namísto serotoninu a dopaminu začíná produkovat také adrenalin.

Což je dáno zřejmě změnou pracovního rytmu Ing. Moniky Nebeské.

Nyní ráno Ing. Monika Nebeská přijde do kanceláře, přečte si v datové schránce trestní oznámení a za 2 hodiny, po vytvoření dostatečného množství adrenalinu, začne vlastníky půdy vyzývat z její pozice.

V souladu se stanovami a jednacím řádem, NGO zveřejňuje způsoby Ing. Moniky Nebeské jednání s vlastníky půdy :
"Výzva k součinnosti..."
"...společnost Vás z pozice pachtýře vyzývá..."
"...bude Vaší osobě účtováno skladné..."
"...upozorňujeme, že škody na naturáliích přechází na Vás..."
"...nebudeme pro Vás již rezervovat ani opakovaně nabízet."

K tomu je nutno konstatovat, že Ing. Monika Nebeská se chová jako ekonomicko-politicky retardovaná.

V současné době podle mezinárodních úmluv o lidských právech je vlastník půdy nadřazen pachtýři a nikoli naopak.

NGO Ing. Monice Nebeské sděluje, že tyto způsoby jednání může používat vůči svému obchodnímu holandskému partnerovi p. Janu Bruinsmovi, ale místní vlastníci půdy Ing. Monice Nebeské tyto způsoby trpět nebudou.

Obchodní holandský partner Ing. Moniky Nebeské si bude muset uvědomit, že jako pachtýř není jediný a v konkurenci mezi ostatními neuspěje, když si zdokladovat, že nechce plnit pachtovní smlouvy a chová se jako podnikatel "ŠMEJD"

Obchodním chováním p. Jana Bruinsmy je ohroženo v současné době cca 2400 ha a jejich vlastníků půdy.

Informace pro propachtovatelé 

ZD Všestary :

Human Rights Defense z.s. -NGO zveřejňuje způsob jak Ing. Monika Nebeská jedná s vlastníky půdy.

Human Rights Defense z.s. - NGO výzvu k součinnosti od Ing. Moniky Nebeské.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Ing. Monice Nebeské na vědomí podání na Policii ČR. 

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Takto je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma používá srovnatelné praktiky s tzv. podnikateli ŠMEJDY.

Po zadání slova "šmejdi" na www.youtube.com se zobrazí videa, která dostatečně informují o dané problematice.

Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Takto jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Ing. Monice Nebeské na vědomí podání na Policii ČR.

Pokud Ing. Monika Nebeská jako jednatelka FytAgro s.r.o. chtěla na půdě hospodařit dál, tak nejdřív měla plnit smlouvu (tzn. Nejdřív platit pacht, dodávat naturálie včas, nepoškozovat půda a potom si mohla zaset řepku s obilím.

Pokud si Ing. Monika zasela, aniž by plnila smlouvu, tak se jedná o podezření na další trestný čin podle § 229 TZ -zneužívání vlastnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Ing. Monice Nebeské na vědomí podání na Policii ČR.

Jsou dva typy výpovědí pachtovních smluv :

1. smluvní výpověď : tzn. Když obě dvě strany dodržují smlouvu, tak každá ze stran může ukončit pacht po uplynutí výpovědní doby.

2. zákonná výpověď : když dojde k situaci, že jedna ze stran porušuje smlouvu (v konkrétním případě pachtýř), tak podle zákona platí výpověď bez výpovědní doby tzn. Okamžitě.

Tzn. Že pokud pachtýř, konkrétně Ing. Monika Nebeská neplatila pacht, nedodávala naturálie, poškozovala půdu a ještě proti vlastníkům půdy chtěla pokračovat trestněprávní cestou a jednala si proti nim advokáta, že se s nimi bude soudit a kolik to vlastníky půdy bude stát, tak platí okamžitá výpověď.

V současné době jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o. se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Ing. Monice Nebeské.

Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o. na SZIF uvádí vlastní interpretaci Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., že neplnění pachtovních smluv a neplacení pachtovného a nedodání nebo pozdní dodávky naturálií nejsou porušením pachtovních smluv.

Ing. Monika Nebeská prokazuje, že má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy Ing. Monika Nebeská dokazuje, že není schopna se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by byla Ing. Monika Nebeská  mentálně retardovaná.

 Podle definice Světové zdravotnické organizace WHO je mentální retardace snížená schopnost charakterizovaná signifikantními omezeními intelektových funkcí a adaptability, která se projevuje především v oblasti pojmové, praktické a sociální inteligence. Intelektové funkce , označované také jako inteligence, odkazují na obecnou mentální kapacitu, kam patří také schopnost logického myšlení a řešení problémů. Adaptivní chování je vždy narušeno, ale v chráněném sociálním prostředí s dostupnou podporou nemusí být toto narušení u jedinců s lehkou mentální retardací nápadné.

 Pokud je osoba soudně prohlášenou na mentálně postiženou, má právo na opatrovníka.

Úlohou zákonného zástupce ( opatrovníka) je činit za zastoupeného ty právní úkony, k nimž zastoupený není podle rozhodnutí soudu způsobilý. Zákonný zástupce je oprávněn jednat za zastoupeného jeho jménem.

Opatrovnictví neznamená převzetí odpovědnosti za život zdraví nebo jednání zastoupeného.

Z dosavadní spisové dokumentace je patrné, že Ing. Monika Nebeská je oficiálně duševně zcela zdráva, protože jedná samostatně a nikoliv v zastoupení opatrovníka. Pozn. nebyla předložena plná moc ve prospěch opatrovníka.

To znamená, že Ing. Monika Nebeská je zcela zodpovědná za dosavadní a protiprávní až trestnou činnost a podle zákona č. 89/2012 Sb. je Ing. Monika Nebeská definována jako škůdce, který podle následujících ustanovení tohoto zákona je povinen a zodpovědný k náhradě majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894 odst. 1 a násl. OZ.  

Z důvodu zajištění důkazního materiálu 

zasláno dle rozdělovníku.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala poučení Ing. Monice Nebeské.

NGO poučila Ing. Moniku Nebeskou, že nevybíráním datové schránky FytAgro s.r.o. nic nezíská.

Pokud se takto Ing. Monika Nebeská bude chovat k Policii ČR, která ji již vyšetřuje, tak PČR má zákonnou pravomoc ji předvést a dát Vám 50 000 Kč pokuty.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Doručenka 

Poučení o poskytování informací v trestním řízení

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podklady Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality ve věci trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu - podezření z dotačního podvodu.

Z důvodu, že PČR podle trestního řádu již zahájila přípravné řízení jsou zatím přílohy neveřejné.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje plnou verzi předvolání k doplnění trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou ve věci podezření z dotačního podvodu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře.

NGO sděluje, ve věci advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, že již bylo podáno trestní oznámení na jeho klientku Ing. Moniku Nebeskou, jako fyzickou osobu na podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod, kde je advokát JUDr. Jiří Kovanda uveden a jeho pozice bude a podezření z trestného činu bude určena později.

V současné době je již věc šetřena Policií České republiky, oddělením hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu, zasláno dle rozdělovníku.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámila Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality, že pořídí vlastní kamerový záznam pro účely NGO při doplňování trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula předvolání k doplnění podání od PČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové ve věco trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou, jako fyzickou osobu - podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přípis České advokátní komory, že se seznámila s porušováním zákona o advokacii advokátem JUDr. Jiřím Kovandou, který zastupuje klientku Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou, ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, Policii České republiky - oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje

trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - způsobení úpadku Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelku FytAgro s.r.o - § 224 TZ - způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - je podezření, že pachatelka Ing. Monika Nebeská organizuje trestnou činnost za účelem a svého profesního postavení ( možná s obavou, že jinak by byla nezaměstnaná, protože je podezření, že si je vědoma svých schopností).

Současně je podezření, že obchodní holandský partner ZD Všestary p. Jan Bruinsma si obsazuje pracovní pozice ve "svých" firmách zaměstnanci, kteří bez rozmyslu plní jeho přání a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská byla již doplněním výpovědí ze dne 15. ledna 2018 upozorněna, že pokud sama vyvolala situaci a sdělila propachtovatelům, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou tak se propachtovatelé, v rámci obranné reakce, budou bránit podáváním odvetných trestních oznámení. Z postupu Ing. Moniky Nebeské je viditelné, že situaci sama vyvolala a je podezření, že jedná ve prospěch svého obchodního holandského partnera.

Ziskuchtivost a vyšší prospěch je prokázánn podezřením, že holanský obchodní partner ZD Všestary p. Jan Bruinsma zakládá firmy s oficiální poloviční rozhodovací účastí a ve skutečnosti obsadí toto místo "svým" zaměstnancem na pozici jednatele, který má managerské možnosti této firmě zajistit úpadek a takto p. Jan Bruinsma může následně majetek firmy "koupit",

Důkazem je i to, že ostatní firmy p. Jana Bruinsmy jsou ziskové a pouze tato firma má neúměrnou výši cizích zdrojů - nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o firmu podnikající v zemědělství, kde se propachtovává půda, tak je podezření, že při profesní podnikatelské erudici to p. Jan Bruinsma zajistil velmi uváženě, že si "založil" firmu s malým počtem propachtovatelů, kdy ke všem propachtovatelům má možnost osobního kontaktu bez jakékoliv nápadnosti.

Malý počet propachtovatelů následně může zajistit efekt jednoduché "koupě" zdevastované půdy, jejíž kvalitu následně zvedne za "jednoduše získané finance z účelových" cizích zdrojů této firmy.

Proto také p. Jan Bruinsma trvá na smluvní výpovědi a za zatím nechce uznat zákonnou výpověď podle zákona č. 89/2012 Sb. protože potřebuje čas na devastaci a znehodnocení půdy.

NGO p. Jan Bruinsmu zcela korektně informuje, že oznamovatelem trestních oznámení je NGO a nikoli propachtovatelé jako fyzické nebo právnické osoby.

NGO zajišťuje obranu vlastnických práv obecně a v tomto případě zajišťuje obranu vlastnických práv před devastací půdy pro všechny propachtovatele bez rozdílu.

NGO následně bude uplatňovat majetkovou na nemajetkovou škodu po obhospodařovateli.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary se postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO
odeslala trestní oznámení na
Ing. Moniku Nebeskou,
jako fyzickou osobu.

Je podezření, že se dopustila trestného činu -

§ 212 TZ - dotační podvod.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská jako fyzická osob předkládá falešné až padělané pachtovní smlouvy na Státní zemědělský intervenční fond za účelem čerpání dotací a následného využití finanční částky pro svoji osobní spotřebu.

Dopisem ze dne 2. března 2018, prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy bylo Human Rights Defense z.s. jako právnické osobě sděleno, že se Ing. Monika Nebeská chce soudit s NGO ve věci pachtovních smluv (které však neexistují).

NGO současně žádá, aby Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba, předložila uváděné pachtovní smlouvy s nevládní neziskovou organizací Human Rights Defense z.s.

Podle § 42 TZ existují

přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaná ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravá ( § 26 a 27 TZ) ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary, která v tomto případě jedná jako fyzická osoba.

b) pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - ziskuchtivost je prokázána zajištěním vlastního finančního prospěchu má představu, že všichni ostatní jsou neznalí, neschopní a celkově méně zkušení než ona.

d) pachatel spáchal trestný čin využívaje nouze, tísně, bezbrannosti - Ing. Monika Nebeská chybuje v tom, že bez rozmyslu přejímá způsoby řízení převzaté od jejího holandského partnera.

Zaslání protiprávního dopisu prostřednictvím (méně schopného) advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, místním vlastníkům nemovitostí nemá odstrašující efekt (jak ing. Monice Nebeské zřejmě poradil pan Jan Bruinsma), ale naopak protiprávní dopis vyvolá u místních vlastníků půdy obrannou reakci. Na základě výše uvedených skutečností je podezření na tzv. návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ pana Jana Bruinsmu, který neuvážil, že protiprávní metody vůči místním propachtovatelům působí vytvářením dojmu, že je méně schopný businessman a jehož metody byly již v bývalé EU 10 a EU 15 odmítnuty.

Navíc pokud by měl pan Jan Bruinsma představu, že protiprávní dopis od advokáta zaslaný nevládní organizaci, která zastupuje spory před mezinárodními soudy a institucemi a tato organizace jedná celkem v 5 jazycích, by tuto nevládní organizaci nějak vystrašil, tak NGO panu Janu Bruinsmovi sděluje, že by se mohl dočkat toho, že již zahájený právní spor by mohl ve skutečnosti znamenat to, že by na základě následného rozsudku mezinárodního soudu mohl vyplácet odškodné a pro pana Jana Bruinsmu nebo jeho firmy a mohla by se situace stát likvidační.

K tomu NGO sděluje, že na základě mezinárodních úmluv o lidských právech se chová zásadně podle pravidla rovnosti.

Je podezření, že pan Jan Bruinsma se vzhledem ke své profesní erudici snaží zdevastovat půdu (z hlediska zemědělského využití) místních vlastníků a pak ji následně zadarmo "koupit", což se mu nepovede, protože místní vlastníci půdy nejsou tak neschopní, aby jeho praktiky nerozpoznali a proto NGO doporučuje panu Janu Bruinsmovi, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe soudím ostatní."

f) pachatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce - je podezření, že pachatel využívá svých znalostí a možnosti záměny postavení fyzické osoby za svou funkci statutárního zástupce právnické osoby

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře o porušení § 16 odst. 1 a 2 a § 17 zákona č. 85/96 Sb. advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.

Human Rights Defense z.s. sděluje České advokátní komoře, že advokát JUDr. Jiří Kovanda poškozuje její pověst.

JUDr. Jiří Kovanda převzal dokumentaci od Ing. Moniky Nebeské a nevysvětlil jí rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, čímž porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 1, kdy advokát není vázán pokyny klienta, pokud jsou v rozporu s právním předpisem.

Advokát je současně povinen klienta dostatečně poučit.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 2, kdy nejednal čestně a svědomitě.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 17 , kdy je podezření, že při výkonu advokacie snížil důstojnost advokátního stavu a porušil pravidla profesní etiky.

ČAK zatím dáváme na vědomí, kárné řízení zatím nežádáme, pokud JUDr. Jiří Kovanda svoji klientku dodatečně náležitě poučí.

Pokud by však JUDr. Jiří Kovanda pokračovat v protiprávní činnosti, následně požádáme o kárné řízení s advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGP přijmula další dopis od Kovanda advokátní kancelář s.r.o. 

Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba se chce soudit s Human Rights Defense z.s. ve věci neexistující pachtovní smlouvy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Kovanda advokátní kancelář s.r.o.

 K Vašemu dopisu ze dne 2. března 2018 sdělujeme, že je podezření, že Ing. Monika Nebeská Vám nepředala kompletní spisovou dokumentaci a uvedla Vás v omyl, což Ing. Monika Nebeská učinila i vůči SZIF RO Hradec Králové.

Co se týče trestně právní cesty, tak si začala první Ing. Monika Nebeská, když zaslala dopisy propachtovatelům ze dne 2. ledna 2018 ( ve jménu FytAgro s.r.o., na obálce razítkem označený odesílatel ZD Všestary a odeslány z Hradce Králové).

V dopisech propachtovatelům sdělila, že proti nim bude postupovat trestně právní cestou.

Na to bylo Ing. Monice Nebeské sděleno, že pokud si představuje pachtovní vztahy tak, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou, tak, že jeden z propachtovatelů je předsedkyně nevládní neziskové organizace Human Rights Defense z.s., a že podání odvetného trestního oznámení je reálné.

Ze strany propachtovatelů se jedná pouze o obrannou reakci vůči praktikám Ing. Moniky Nebeské, která reprezentuje pachtýře.

Co se týče plnění smlouvy, tak opětně je podezření, že Ing. Monika Nebeská uvedla v omyl Vás i SZIF RO Hradec Králové.

V dopisu ze dne 2.ledna 2018 uvedla, že nic nedluží a následně v dopisu ze dne 19. února 2018 přiznala, že dluží naturálie 15q potravinářské pšenice (viz. Příloha).

Ing. Monika Nebeská se sice snažila přenést vinu na propachtovatele.

Propachtovatel však dokázal pachtýři v dopisu ze dne 23. února 2018, že Ing. Monika Nebeská vůbec nemá v úmyslu pachtovní smlouvu dodržovat a předložil zdokladovanou komunikaci mezi propachtovatelem a pachtýřem (viz. příloha).

Co se týče tvrzení Ing. Moniky Nebeské, že se bude s propachtovatelem soudit ohledně pověsti, tak sdělujeme, že situace nemá žádný vliv na funkci Ing. Moniky Nebeské.

Předsedkyní představenstva ZD Všestary je dál.

Ředitelkou ZD Všestary je dál.

Mzda je jí vyplácena dál.

Penále za nedodání naturálií zatím neplatila.

Co se týče pocitu Ing. Moniky Nebeské k zadostiučinění, tak není reálné, že z výpovědi pachtovní smlouvy by se Ing. Monika Nebeská psychicky zhroutila.

Přílohy

Detaily zpráv

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Kovanda advokátní kancelář s.r.o., že nevládní nezisková organizace Human Rights Defense z.s. - NGO nemá a nikdy neměla uzavřenou pachtovní smlouvu s Ing. Monikou Nebeskou, jako fyzickou osobou.

Na vědomí : dle rozdělovníku

Detaily zpráv

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis od Kovanda advokátní kancelář s.r.o.

Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba (dle textu plné moci) zmocnila JUDr. Jiřího Kovandu k řešení záležitosti pachtovní smlouvy.