Ing. Dušan Šustr

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení České advokátní komory, že případ advokáta Mgr. Tomáše Nikše postoupila Kontrolní radě České advokátní komory k rozhodnutí.

Ing. Dušan Šustr, starosta obce Nepolisy (Královéhradecký kraj) si najmul advokáta Mgr. Tonáše Nikše, se kterým následně Česká advokátní komora zahájila řízení pro porušení etiky advokacie.

Problematika spočívá v tom, že advokát Mgr. Tomáš Nikš zasílá pouze jednostranné výzvy bez možnosti reakce protistrany elektronickou komunikací.

Z chování advokáta jednoznačně vyplývá, že absolutně nemá zájem o komunukaci s protistranou, ale pouze o jednostrannou výzvu.

Podrobné informace :