Ing. Alena Veselá, DiS

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na pracovnici SZIF RO Hradec Králové Ing. Alenu Veselou, DiS ve věci  podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Alenu Veselou, DiS. na Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové ve věci podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pracovnice SZIF RO Hradec Králové Ing. Aleny Veselé, DiS.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podstata podezření ze spáchání trestného činu Ing. Alenou Veselou, DiS je, že při místním šetření dne 1. března 2018

a) porušila zákon č. 500/2004 Sb. Kdy odmítla pozvat na místní šetření vlastníky půdy

b) do úředního záznamu ze dne 1. března 2018 napsala, že je vše v pořádku

Ing. Alena Veselá DiS, při své profesní erudici a svém oficiálním duševním zdraví podle TZ, zcela záměrně nezdokumentovala skutečný stav, protože předpokládala, že bude manipulovat s podklady pro rozhodnutí a poškozovat vlastníky půdy.

Důkaz :

a) Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí ze dne 7. března 2018

b) Fotografie skutečného stavu plodin ze dne 28. března 2018 

c) Spisová dokumentace na SZIF RO Hradec Králové

Podstata problému spočívá v tom, že postupem Ing. Aleny Veselé, DiS, pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru Hradec Králové pokračuje devastace půdy.

Obilí je neduživé a silně zaplevelené. Řepka je podehnilá a porost silně zapáchá hnilobou, která pozemky značně zamořuje.

Je podezření, že pachatel spáchal trestný čin jako člen organizované skupiny

tzn. Loajalita páchání a zakrývání trestné činnosti profesně erudovaných a oficiálně duševně zdravých pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu.

Např. Pomocník trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření jinému ostatním pracovníkům umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek např. hlídáním při činu a utvrzováním v představě, že se nic nestane - je podezření na Ing. Blanku Weisbauerovou vedoucí SZIF RO Hradec Králové.

Podle pravidla právní zásady cui bono a cui prodest je podezření na existenci návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ. Konkrétně je podezření, že objednavatel je pan Jan Bruinsma- místopředseda představenstva ZD Všestary a zakladatele FytAgro s.r.o.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Doručenky