Gruzie   საქართველო

Sp. zn. : GE-2019

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu členské schůze NGO

ze dne 8. března 2019

Zápis ze zasedání Nejvyššího orgánu 

členské schůze NGO

ze dne 10. prosince 2018

Zápis ze zasedání sekce 

TOP management NGO 

ze dne 7. ledna 2019

Plná moc v českém jazyku

Souhrn plné moci v ruském jazyku

Smlouva v českém jazyku

Souhrn smlouvy v ruském jazyku