GIBS HK

Omluva k předvolání k podání vysvětlení

Byly podány žádosti o prošetření podezřelé až falešné dokumentace na Ministerstvo vnitra - podatelna Letná, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra - podatelna Centrotex.

Pplk. Ing. Jan Moravec ani plk. Ing. Luboš Lenfeld nemají zákonnou možnost vyřizovat trestní oznámení na státního zástupce JUDr. Lukáše Vodičku, který dle evidence ministerstva spravedlnosti nepracuje na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové.

Navíc ani není jasné, kde plk. Ing. Luboš Lenfeld vlastně pracuje, jestli v Hradci Králové nebo v Praze.

Dále v předvolání není ani uvedeno č.j. a jméno policisty ani jiné označení, kterého se věc týká.

Z těchto tato podezřelá až falešná korespondence nemá žádnou právní hodnotu.

Rozdělovník

Dodejky

Předvolání k podání vysvětlení

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění GIBS Hradec Králové.

GIBS Hradec Králové postoupila stížnost na nemožnost dodržní zákonné lhůty na výběr dopisu z datové schránky na Odbor kontroly GIBS Praha k vyřízení.

Generální inspekce bezpečnstních sborů sdělila, že dne 12. prosince 2017 se nebude konat podání vysvětlení.

Stížnost na pplk. Ing. Jana Moravce - oddělení prověřování a dokumentace Generální inspekce bezpečnostních sborů Hradec Králové.

Žádost o kamerový záznam

Stížnost na pplk. Ing. Jana Moravce

" Dále vzhledem k obsáhlosti případu a množství dokumentů je i při dřívějším vyzvednutí dopisu lhůta nedostatečná, což by měl pplk. Ing. Jan Moravec, při své profesní erudici, dostatečně chápat, a nebo je podezření, že výše uvedené dělá naprosto úmyslně s podezřením o snahu o "likvidaci případu" ve prospěch konkrétních policistů."

Žádost o pořízení kamerového záznamu

Současně žádám o potvrzení pořízení vlastního kontrolního kamerového záznamu, pro účely NGO a to bezodkladného zveřejnění v souladu v jejím účelem dle stanov, aby se zabránilo následné manipulaci se spisovou dokumentací.

Záznam bude pořizován již od vstupu do budovy, což znamená, že si GIBS zajistí podmínky pro podání vysvětlení např. U vstupních dveří. Dále všichni vyslýchající budou sedět před kamerami a obličeji směrem ke kameře a přede mnou.

Praktiky policistů Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Hradec Králové

Při výslechu dne 16. května 2016 došlo k tomu, že por. Mühlstein byl značně agresivní, ale byl zády ke kameře. Neverbální agresivní komunikace způsobuje profesní a psychickou destabilizaci vyslýchaného a nebo se jedná o snahu o provokaci. Por. Skalický seděl vyslýchané  za zády a por. Podlucký se schovával za skříní.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Dodejky do datových schránek

Předvolání k podání vysvětlení