Detenční řízení

Detenční řízení 

je řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém ústavu

Zkrácené detenční řízení

Klasické detenční řízení