David Žilka

§ 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) TZ - Vražda

§ 21 TZ Stadium pokusu - pozn. pokus je stejně trestně odpovědný jako dokonaný trestný čin

§ 15 TZ Úmysl

§ 22 TZ Pachatel

§ 42 TZ Přitěžující okolnosti