Co děláme

Naší hlavní činností je :

1. Obrana lidských práv.

2. Shromažďování důkazů o porušování lidských práv.

3. Zveřejňování konkrétních případů o porušování lidských práv.

4. Vyvíjení tlaku na porušovatele lidských práv za účelem dosažení dodržování lidských práv, změny legislativy v souladu s ochranou lidských práv na základě mezinárodních úmluv a dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv.

5. Spolupráce s ostatními nevládními organizacemi, jinými institucemi a subjekty, českými i zahraničními.