Chlumec nad Cidlinou

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení starosty Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila v případu Křivé obvinění.

Ing. Miroslav Uchytil - starosta Města Chlumec nad Cidlinou doporučuje podat trestní oznámení na kpt. Ing. Mariana Rochla - Policie ČR Hradec Králové, pro šíření pomluv o nevládní organizaci Human Rights Defense z.s.

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost k vydání stanoviska starostovi Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavu Uchytilovi.

Vzhledem k tomu, že kpt. Ing. Marian Rochl šíří pomluvu o nevládní organizaci Human Richts Defense z.s., že její server www.hrd-ngo.com , který podle stanov postupuje zásadně podle mezinárodních úmluv o lidských právech, je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek, a tato organizace má sídlo v Chlumci nad Cidlinou, je proto zasíláno k vydání stanoviska Městu Chlumec nad Cidlinou, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 2 odst. 2, kdy obec má za povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Veřejný zájem je ochrana lidských práv, zákonnosti a postup podle mezinárodních úmluv podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR.

Nevládní organizace Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba, žádá o vydání stanoviska Města Chlumec nad Cidlinou, k pomluvám kpt. Ing. Mariana Rochla vůči organizaci se sídlem v Chlumci nad Cidlinou podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Přílohy :

Urgence kpt. Ing. Marianu Rochlovi k praktické zkoušce

Stížnost k mezinárodnímu soudu 

Další dokumenty :

Donucovací metody 

prostřednictvím soudních znalců

Donucovací metody 

prostřednictvím protizákonných zakázaných psychologických metod

GASLIGHTING

KYBERSTALKING


Povinnosti obce

Obec má za povinnost  pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem ( § 2 odst . 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Veřejný zájem

Veřejným zájmem je ochrana lidských práv jako např. ochrana vlastnictví nebo spravedlivého procesu.