Chlumec nad Cidlinou

Informace pro občany

Chlumce nad Cidlinou

a občany,

kteří zde mají nemovitost

Právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce

Občan obce, který dosáhl věku 18 let má právo  vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem  na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem ( § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Právo nahlížet do usnesení a zápisů

Občan má právo nahlížet do usnesení a zápisů  z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisní rady obce a pořizovat si z nich výpisy ( § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Právo podávat návrhy

Občan má právo  podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů ( § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Povinnosti obce

Obec má za povinnost  pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem ( § 2 odst . 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Veřejný zájem

Veřejným zájmem je ochrana lidských práv jako např. ochrana vlastnictví nebo spravedlivého procesu.