Aktuality

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o zaslání kopie zvukových záznamů zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou z 21. září 2016, 16. listopadu 2016, 14. prosince 2016 a 18. ledna 2017 za dalšího 1 občana (celkem 6 občanů).

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327 za dalšího 1 občana (celkem 6 občanů).

Human Rights Defense z.s.odeslala řádost o podání vysvětlení.

Ve vyjádření odporu žalovaného proti Královéhradecké provozní a.s., advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka uvádí...."žalovaný byl nadále pasivní"...

Human Rights Defense z.s. žádá podání vysvětlení, zda bylo advokátní kanceláři Mgr. Jana Ševčíka Okresním soudem v Hradci Králové doručeno celkem 81 stran odporu ze dne 28. listopadu 2016?

Cílem je zjistit po kom bude vymáhána zodpovědnost.

Žádost yla odeslána datovou schránkou :

Advokátní kancelář Mgr. Jan Ševčík, adresa : Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha - Vršovice

Okresní soud v Hradci Králové

k rukám : JUDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

                  JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

                  Renáta Demlová - pracovnice soudu

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení zvláštních kontrol

K rukám : JUDr. Jana Vařeková

Human Rights Defense z.s. přijmula celkem 9 neoprávněných požadavků ing. Miroslava Uchytila o zaplacení částky 46 nebo 52 Kč za pořízení každého jednoho  CD s kopií zvukového záznamu zasedání zastupitelstva, za každého občana.

Human Rights Defense z.s.bude reagovat stížností, která bude opětně zveřejněna.

Human Rights Defense z.s. odeslala informaci o zveřejnění dosavadní spisové dokumentace podezřelé činnosti tzv. inkasní agenturou Tarakan a.s.

Tarakan a.s. je předlužená, dlouhodobě ztrátová a v existenčních problémech.

Živnostenské oprávnění pronájem bytů není oprávnění k vymáhání neexistujících dluhů metodou de facto vydírání, což je spíše podezření z trestné činnosti.

Informace byla zaslána na adresu : Tarakan a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha-Vršovice.

K rukám :

Filip Bouček

Mgr. Tomáš Slavíček

David Bouček

Monika Švabyová

Hana Křipalová

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení za další 2 občany (celkem 6 občanů), s jakou firmou v současné době jedná město Chlumec nad Cidlinou v lokalitě Spravedlnost, dále vyjádřila nesouhlas s plánovanou výstavbou distribučního skladu a vyžádala kopie zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva z 21. září 2016, 16. listopadu 2016, 14. prosince 2016 a 18. ledna 2017.

Human Rights Defense z.s. odeslala informaci o zveřejnění podezřelé činnosti některých zaměstnanců Královéhradecké provozní a.s.-nezasílání faktur a následné předávání tzv. inkasní agentuře Tarakan a.s.,bez živnostenského oprávnění a neoprávněnému soudnímu vymáhání advokátem Mgr. Janem Ševčíkem.

Konkrétní dopisy budou zveřejněny po přijmutí dodejek, protože dopisy byly odeslány klasickou (papírovou) poštou.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o poskytnutí kopie zvukových záznamů zasedání zastupitelstva ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslalanesouhlas s plánovanou výstavbou distribučního skladu ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. přijmula DVD s kopiemi zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva v  Chlumci nad Cidlinou z 21. září 2016, 16. listopadu 2016, 14. prosince 2016 a 18. ledna 2017.

Human Rights Defense z.s. bude tyto záznamy analyzovat.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení dalčích 4 občanů (celkem 6 občanů) ve věci lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. informovala advokáta Královéhradecké provozní a.s. Mgr. Jana Ševčíka o zveřejnění dosavadní spisové dokmentace.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení dalšího 1 občana (celkem 6 občanů) ve věci územního plánu přeložky silnice II/327.

Human Rights Defense z.s. zasala žádost o podání vysvětelní ing. Miroslavu Uchytilovi, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327.

Human Rights Defense z.s.zaslala žádost o vyjádření ing. MIroslavu Uchytilovi, zda si myslí, že text zápisu ze zasedání zastupitelstva je obsahově stejný s doslovným zněním proslovu.

Human Rights Defense z.s. požádala pracovnice Okresního soudu v Hradci Králové paní Renátu Demlovou a paní Lenku Matouškovou o povolení kamerového záznamu ústního jednání ve věci Královéhradecká provozní a.s. a současně upozornila na skutečnost, že dosavadní spisová dokumentace je již zveřejněna.

Human Rights Defense z.s. požádala předsedu Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala o povolení kamerového záznamu ústního jednání ve věci Královéhradecká provozní a.s. a současně upozornila na skutečnost, že dosavadní spisová dokumentace je již zveřejněna.

Human Rights Defense z.s. požádala místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétu Šubovou o povolení kamerového záznamu ústního jednání ve věci Královéhradecká provozní a.s. a současně upozornila na skutečnost, že dosavadní spisová dokumentace je již zveřejněna.

Human Rights Defense z.s. upozornila předsedu Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala, že je již zveřejněn případ-zneužití radních starostou a že bude uveřejněn i případ Královéhradecká provozní a.s..

Human Rights Defense z.s. upozornila místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétu Šubovou, že je již zveřejněn případ-zneužití radních starostou a že bude uveřejněn i případ Královéhradecká provozní a.s..

Human Rights Defense přijmula -za 2 občany -  vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že ve věci - lokalita Spravedlnost - město jedná v současné době s firmou Bidfood Czech Republic s.r.o.

Stanovisko - Human Rights Defense z.s - bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense přijmula vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že ve věci  - lokalita Spravedlnost - město jedná v současné době s firmou Bidfood Czech Republic s.r.o.

Stanovisko - Human Rights Defense z.s - bude reagovat další písemnou korespondencí.


Human Rights Defense přijmula vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že zápis ze zasedání zastupitelstva není doslovným přepisem jednání atd.

Stanovisko - Human Rights Defense z.s - bude reagovat další písemnou  korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula sdělení ing. Miroslava Uchytila, že ze zasedání Rady Města není pořizován zvukový záznam.

Stanovisko - Human Rights Defense z.s - bude reagovat další  písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. odeslala za občany lokality Spravedlnost-nesouhlas s výstavbou distribučního skladu na Město Chlumec nad Cidlinou, zastoupeného ing. Miroslavem Uchytilem, protože jde o závažná porušení lidských práv občanů zde žijících. Porušení lidských práv bude vyspecifikováno v separátním podání.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, ing. Miroslavu Uchytilovi, se kterou firmou současně jedná Město Chlumec nad Cidlinou ve věci lokality Spravedlnost.

Pozn. Firma Bidvest Czech Republic s.r.o. měla podle výkazu zisku a ztrát finanční výsledek hospodaření za období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 minus 3 385 000 Kč a za předchozí období  od 1. 7. 2014 do 30.6. 2015 minus 146 107 000 Kč.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o poskytnutí kopie zvukových záznamů zasedání zastupitelstva Města Chlumec nad Cidlinou  ing. Miroslavu Uchytilovi.

Human Rights Defense z.s. odeslalanesouhlas s plánovanou výstavbou distribučního skladu ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o poskytnutí kopie zvukových záznamů zasedání zastupitelstva  ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o  podání vysvětlení ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení 5 občanů v řízení - územní plán přeložka silnice II/327

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení 2 občanů v řízení - lokalita Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. požádala starostu města Chlumce nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila o podání vysvětlení, proč není v zápisu z 19. zasedání zastupitelstva dne 14. prosince 2016 v bodu č. 6 uvedeno plné znění proslovu, když v ostatních případech, dle zápisů, je uvedeno plné znění.

Human Rights Defense z.s. požádala starostu města Chlumce nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila o informaci, zda je z jednání Rady Města pořizován zvukový záznam.

Human Rights defense z.s. požádala Město Chlumec nad Cidlinou o zaslání zvukového záznamu z zasedání zastupitelstva dne 18. ledna 2017.

Human Rights Defense z.s. děkuje za vysokou účast občanů na úvodním ústním jednání v případu Chlumec nad Cidlinou

- přeložka silnice II/327

- lokalita Spravedlnost