Aktuality VII/2020

Aktualizace případu

Chlumec  nad Cidlinou

Přeložka silnice II/327

Připomínky proti územnímu plánu přeložky silnice II/327

Dále jako občan namítám, že již 27 let jsou lidé uváděny do psychického distresu, že přes ně povede zbytečná silnice, ale na druhé straně stavební úřad ochotně vydává stavební povolení na domy nebo chaty k trvalému pobytu i přes plánovanou silnici a tato situace trvá již 27 let, což je prakticky více než 1 generace.

Další argument, proč jsem nepodával námitky již v roce 1993 jsou v tom, že jsem nemovitost ještě nevlastnil a navíc byl ještě příliš mladý.

Dále nebyla tato informace prakticky známá, protože v roce 1993 nebyl internet v domácnostech ani v podnicích a informace byla podstrčena někde v průjezdu nějaké budovy státní instituce.

Jako občan namítám, že pokud Město nebo Magistrát chtěl plánovat silnici přes zastavěnou oblast, tak se měl občanů, kteří tam již bydlí nejdříve zeptat a navrhnout jim adekvátní výměnu jejich nemovitostí, čímž by zabránil i současným permanentním námitkám ze strany poctivých občanů.

Dále z hlediska územního plánování se nejdříve projektují silnice hlavní a vedlejší, veřejné prostory a teprve potom se vydávají stavební povolení na soukromé rodinné domy a chaty a nikoli naopak, že stavební úřad nejdřív vydá stavební povolení na dům k trvalému pobytu a pak řekne, že ho zbourá nebo mu před okny postaví silnici.

Ve výsledku se mohou občané domnívat, že Město i Magistrát vůbec nechce situaci řešil a chce dělat poctivým občanům problémy a po generaci je uvádět do psychického distresu, že budou vyhozeni na ulici bez náhrady.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

K příloze sdělujeme, že nepřistoupíme na kompromisní řešení, že se vlastně nic nestalo a TRVÁME NA VRÁCENÍ VÁMI UKRADENÝCH LEGÁLNÍCH ZBRANÍ SLOUŽÍCÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ, ŽIVOTA A MAJETKU.

Máte pěkný průser, protože se jedná o trestný čin NEDOVOLENÉ OZBROJOVÁNÍ, 3 X NEDOKONČENÁ VRAŽDA, ozbrojený útok, neposkytnutí pomoci, protizákonné trestní stíhání předsedkyně NGO, padělání znaleckého posudku.......................obecně by bylo rychlejší vyjmenovat, které trestné činy jste neudělali..........bylo by to rychlejší jako ve filmu VRCHNÍ PRCHNI.

Nepřistoupíme na to, že by majitel zbrojního průkazu teď došel k doktorovi, a tím, by se zahladili Vaše svinstva, ani Vám neumožníme, že byste získali důkaz tzv. poslední cestou sanitkou do nemocnice a pak návrat autem pohřební služby na hřbitov.

Jako dcera se o zdravotní stav svého otce postarám, aby vydržel všechny Vaše sprosťárny a nechci se nijak utěšovat, ale tajné služby Vám nedovolí, abyste nás zase otrávili.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podáváme stanovisko podle § 36 správního řádu č. 500/2004 Sb.

právní argumenty :

1. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen UOOU) nejdřív udělí pokutu 150 000 Kč za uvedení jmen, které ani na serveru nejsou a ani tyto lidi neznáme a to bez jakéhokoliv správního ani jiného řízení.

Je podstatné, že v řízení neplatí právní a logické argumenty.

ALE KDYŽ SE OBJEVÍ TÉMATIKA "MRTVOL", TAK JE IHNED NA POŘADU OSOBNÍ NAHLÍŽENÍ DO SPISU A ÚSTNÍ PROJEDNÁVÁNÍ VĚCI, COŽ VE SKUTEČNOSTI NESLOUŽÍ SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ, PROTOŽE ZA PRVÉ JSME VĚC JIŽ VYHRÁLI A BĚŽÍ ŘÍZENÍ O ODŠKODNĚNÍ, A ZA DRUHÉ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU SE MĚLO POSTUPOVAT JIŽ OD ZAČÁTKU ŘÍZENÍ A NIKOLI AŽ PO TÉMATICE "MRTVOL".

Je z průběhu řízení viditelné, že ve skutečnosti osobní nahlížení do spisu a ústní projednání věci neslouží správnímu řízení, ale kompromisnímu řešení, že se vlastně nic nestalo.

NGO zaujímá ekonomické stanovisko, že ať si UOOU klidně uděluje protizákonné pokuty a může i ve vyšších částkách, protože čím více nezákonností udělá, tím lépe pro NGO, protože NGO následně bude vymáhat odškodnění, což je z ekonomického hlediska výhodné.

NGO si zajistí, aby měla právní stránku v pořádku, hlavně pro ESLP, že jsme jako všemu chtěli zabránit, ale v ČR jsou takoví blbci, že se nám to nepovedlo, a proto máme nárok na odškodnění.

Z ekonomického hlediska je výhodné, že právní blboviny dělá UOOU, což je jako stát ČR, protože ve státním rozpočtu je dostatek financí na zaplacení (podle premiéra a exministra financí Andreje Babiše je ve státním rozpočtu na proplacení odškodnění snad připravena 1 miliarda...a také by mohly být i 2 miliardy).

Tyto finance v rukou nevládní organizace zajišťují naprostou ekonomickou spolehlivost využití na veřejně prospěšný projekt v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech.

Stejné finance v rukou státu jsou zatím používány na placení posranců Rochla a Pumprly, smradlavé škrkavky Hrenčínové a zasmrádlé tlustoprdky Martincové, kteří svým postupem již ohrožují demokratický právní stát, vytvořením NEBEZPEČNÉHO PRECEDENTU, ŽE JAKÉMUKOLIV OBČANU SE MŮŽE MÁVAT PISTOLÍ PŘED NOSEM, NÁSILNĚ HO DRŽET V BLÁZINCI A PŘEDEPSAT MU SMRTELNÉ DÁVKY LÉKŮ BEZ JAKÉKOLIV ZDRAVOTNÍ INDIKACE A VŠE POD PRÁVNÍM DOHLEDEM PANÍ BRADÁČOVÉ.

Paní Bradáčová a posranci Rochl a Pumprla musí brát v úvahu právní skutečnost, že předsedkyně NGO všechny útoky na zdravotní stav - medikaci smrtelných dávek léků přece jen přežila a jednou bude věc řešena v řádném procesu.

PANÍ BRADÁČOVÁ A POSRANCI ROCHL A PUMPRLA BY SE JEŠTĚ MOHLI JEDNOU POKUSIT OTRÁVIT PŘEDSEDKYNI NGO, ALE JDE O TO JESTLI JIM TO TAJNÉ SLUŽBY DOVOLÍ (viz. příloha).

Doplňující informace :

NGO ví co dělá proč např. nevymáhá peníze z pana Jindřicha Rygla, který předsedkyni NGO potloukl do invalidity, protože ten nemá peníze ani na zaplacení léčení, natož na odškodnění.

Princip je v tom, že pan Jindřich Rygl je policajt a Policie je stát a stát má peníze na zaplacení odškodnění

Dále úkolem státu je prošetřit, proč pan Jindřich Rygl předsedkyni NGO tak potloukl a

kdo si co vlastně objednal???

To ví dobře paní Markéta Stojanová

( a možná por. Mgr. Pavel Mühlstein).

Protože pan Jindřich Rygl by na to nepřišel a to ho nechceme podceňovat.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů měl nejdřív pilno mýrnix týrnix udělit pokutu 150 000 Kč bez jakéhokoliv řízení a najednou má fofr věc ústně projednávat.


STANOVISKO K DRZOSTEM OPRSKLÉHO PUMPRLY

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Pane Rochl,

to, že pracujete pro tajné služby s fiktivním trestním stíháním bez důkazů a ještě jste si přidal, že jsem úplně blbá a mám bludy, je tak, že musíte mít potvrzení Ministerstva vnitra o tzv. vložené osobě, podle zákona.

Tento postup se používá pro odhalování trestné činnosti a nikoli k páchání trestné činnosti.

Pokud potvrzení Ministerstva vnitra nemáte a dohodl jste se pouze na per huba, tak máte průser.

Zatím můžete být v klidu, protože teď Vás zachraňuje paní Bradáčová.


Jenže paní Bradáčovou vyhodí a nový Vrchní státní zástupce Vás nebude zachraňovat a vysere se na Vás.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Paní Magdo Berky,

kdybyste byla klasická úřednice, tak byste takovou pitomost ani nepsala.

Paní Magdo Berky,
protože je chováte jako bandita, tak Vám to vysvětlím jazykem banditů.

Vážená banditko Magdo Berky,

o dokazování podle správního řádu rozhoduji já a nikoli Vy, a Vy pouze musíte skákat, jak já budu pískat.

Obecně soucítím s Vaší osobní a rodinnou anamnézou, že Vaše profesní myšlení je formováno rodinnou anamnézou, že jste dceruška prostitutky a alkoholika a nemůžete se dočkat, až Hrenčínová s Jiráskem zaútočí na Vašeho ožralého tatíčka samopalem, aby chcípl na mozkovou mrtvici, protože se cítíte ukřivděná, že Vás nalitý tatíček den denně mazal řemenem, protože si o Vás myslel, že jste nenapravitelné dítě chlastu.

Paní Magdo Berky,

nedělejte ze sebe většího blbce než jste, zas tak blbá nejste a víte, že kryjete podvody Rochla.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

V předmětném řízení je uváděno, že majitel zbrojního průkazu má projevy projevy mozkové mrtvice ( velice zmatený, upřený a skelný a dezorientovaný pohled a zmatené slovní vyjadřování,...) od 6. června 2019 nepřetržitě dodnes. 

  • Přesto ho kpt. Ing. Marian Rochl s kpt. Ing. Michaelou Hrenčínovou a komandem nechali bez pomoci chcípat na mozkovou mrtvici ve dnech 6. - 7. června 2019, kdy protizákonně odtáhli jeho dceru v poutech (dnes je prokázána protizákonnost trestního stíhání předsedkyně NGO).
  • Dne 11. července 2019 na majitele zbrojního průkazu s projevy mozkové mrtvice zaútočil samopalem kpt. Jirásek s kpt. Ing. Michaelou Hrenčínovou a komandem.
  • Ve dnech 10. -24. ledna 2020 majitele zbrojního průkazu nechali chcípat bez pomoci na mozkovou mrtvici kpt. Ing. Marian Rochl s kpt. Ing. Michaelou Hrenčínovou a komandem s prof. MUDr. Ladislavem Hosákem, Ph.D.
  • Protože majitel zbrojního průkazu ještě NECHCÍPL, tak mu paní Magda Berky udělila pokutu 2 000 Kč, s tím, že by mu mohla udělit pokutu až 50 000 Kč a to jen proto, že NECHCÍPL. Ono z mrtvého by se to špatně vymáhalo.

Pane Rochl,

SRANDIČKY SKONČILY a začíná se věc « ROZMAZÁVAT » dokazováním ve správním a trestním řízení.

Pokud máte tu DRZOST zajistit dopis, že majiteli zbrojního průkazu, že mu je udělena pokuta, protože ještě NECHCÍPL, tak se začne « ROZMAZÁVAT » proč jste nechali majitele zbrojního průkazu chcípat bez pomoci na mozkovou mrtvici.

To znamená, že :

  • kpt. Ing. Marian Rochl, prof. Mudr. Ladislav Hosák, Ph.D., MUDr. Marie Martincová

  • « komando » pprap. Josef Lokvenc, por. Ing. Tomáš Plhoň, kpt. Ing. Michaela Hrenčínová, por. Mgr. Šárka Filipská, Petr Vavřínek, Lišice 22, Chlumec nad Cidlinou

  • MUDr. Martin Uhlíř, MUDr. David Bayer

se projdou u Ulricháku a nemocnice na Magistrát

a budou dokazovat :

PROČ NECHALI OTCE PŘEDSEDKYNĚ NGO BEZ POMOCI CHCÍPAT NA MOZKOVOU MRTVICI, KDYŽ SE NÁSLEDNĚ PROKÁZALA PROTIZÁKONNOST DRŽENÍ PŘEDSEDKYNĚ NGO V BLÁZINCI A PROTIZÁKONNOST TRESTNÍHO STÍHÁNÍ.

Aktualizace případu

Křivé obvinění - 2. část

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala otázku v případu Křivé obvinění.

TAK PÁNOVÉ ROCHL A PUMPRLA,

PŘEČTĚTE SI PŘÍLOHU A CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT, JESTLI JSTE SE UŽ POSRALI, NEBO JESTLI VÁM MÁM JEŠTĚ PŘIDAT, ABYSTE MĚLI NA POLICII A STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ VYMALOVÁNO ???

Skutečnost, že JUDr. Alexandr Pumprla Okresní státní zástupce v Hradci Králové prohlásil bez důkazů, že server NGO www.hrd-ngo.com je výsledek vážné duševní poruchy s bludy, s tím, že předsedkyně NGO není trestně ani jinak odpovědná, protože má vymizelé ovládací a rozpoznávací schopnosti, nám dává neomezenou moc detailně veřejně popisovat a bez jakýchkoliv sankcí jak konkrétní zástupci české justice serou, chčijou, prdí a smrdí na kurtech, co si schovali do prdele, jak jim smrdí hovna atd.

Tvrdit bez důkazů, že předsedkyně NGO je vážně duševně nemocná s bludy s tím, že by se měla psychiatricky léčit, s tím, že důkazem je veřejný server www.hrd-ngo.com , může tak akorát notorický ožrala v hospodě před zavírací dobou v půlnoci, ale NE státní zástupce.

V rámci bezpodmínečné kapitulace...co si česká justice zpackala, tak si to taky zaplatí v rámci odškodnění.

ŽVANĚNÍ O TOM, ŽE PŘEDSEDKYNĚ NGO JE VÁŽNĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÁ S BLUDY UŽ 4 ROKY, S TÍM, ŽE DŮKAZEM JE VEŘEJNÝ SERVER NGO www.hrd-ngo.com ČESKOU JUSTICI PŘIJDE PĚKNĚ DRAHO.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpor proti příkazu Úřadu pro ochranu osobních údajů

Právní argumenty

1. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen UOOU) nemá řádnou právní pravomoc najednou udělit pokutu 150 000 Kč bez jakéhokoliv správního ani jiného řízení a za uvedení jmen, které ani na serveru nejsou a ani tyto lidi neznáme.

2. Řízení s UOOU jsme jednoznačně vyhráli, viz. Příloha č. 1. Tímto UOOU sám deklaroval, že nemá žádnou pravomoc jakkoliv do naší činnosti zasahovat.

3. Co se týče shromáždění údajů panem Popem z Nového Města nad Metují.......pan Pop je důvěrník Policie, neboli udavač a bonzák, a lidé v Novém Městě nad Metují by si na něj měli dávat pozor.

4. Co se týče zveřejnění nějakých neznámých jmen....NGO dává podnět, aby UOOU nařídil odstranění všech osobních údajů z katastru nemovitostí www.cuzk.cz a Katastrálnímu úřadu udělil likvidační pokutu.

Kdokoliv může jednoduše veškeré osobní údaje přebírat a šířit ze serveru katastru nemovitostí.

Investigace :

Z hlediska investigace jde o to, že ve skutečnosti již nejde o to zda se nějaké jméno může nebo nemůže zveřejnit, ale o to že se jedná o PŘÁTELSKOU VÝPOMOC v případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ.

Není logické, aby paní Ivanu Janů, jako předsedkyni UOOU ovládal pan Rochl ani pan Pumprla.

Ale komu ve skutečnosti paní Ivana Janů poskytuje přátelské služby je paní Lence Bradáčové (Vrchní státní zástupkyně). Časové souvislosti souhlasí.

V celku by možná ani nešlo o to, zda trestní stíhání předsedkyně NGO zrušit (zastavit) z důvodu zveřejnění nějakého nedůležitého jména nebo nějak vyvolat řízení, kde by se vše vysvětlilo a určilo.

SPÍŠE JDE O TO, ŽE VŽDY, KDYŽ SE OBJEVÍ TÉMATIKA V PŘÍLOHÁCH Č. 2 A 3. O TOM, CO SI MYSLEL PAN ROCHL, ŽE SE CHTĚL PŘED TAJNÝMI SLUŽBAMI VYTÁHNOUT, ŽE UDĚLÁ Z RODINY PŘEDSEDKYNĚ NGO NARKOMANY POSÍLÁNÍM UPRAVENÝCH NÁKUPŮ POTRAVIN A NAJDE NĚKOLIK MRTVOL, ALE BYLA JEN JEDNA.

Když se objeví tato tématika, tak najednou se objeví udělování pokut nejdřív 40 000 Kč a potom 150 000 Kč, ale podle všeho to vypadá, ŽE ZA MRTVOLAMI NEMUSÍ NUTNĚ STÁT PAN ROCHL, ALE VŽDY TATO TÉMATIKA ROZRUŠÍ PANÍ BRADÁČOVOU.

LIDI BY SI OBECNĚ MOHLI MYSLET MYSLET, ŽE PANÍ BRADÁČOVÁ JE HLOUPÁ ŽENSKÁ, KTERÁ SI MYSLELA, ŽE SI NA MRTVOLÁCH V PŘÍPADU KŘIVÉ OBVINĚNÍ UDĚLÁ KARIÉRU A STANE SE PREZIDENTKOU, ALE ZÁSADNÍ CHYBU PANÍ BRADÁČOVÁ UDĚLALA V TOM, ŽE PŘECE JENOM PŘEDSEDKYNĚ NGO PŘEŽILA NEJEN UPRAVENÉ POTRAVINY, ALE TAKÉ INFIKOVANÉ PARAZITY V ZADRŽOVACÍ CELE, ALE TAKÉ ČAJ V BLÁZINCI S NĚČÍM CO NIČÍ NERVOVÝ SYSTÉM A SMRTELNOU MEDIKACI LÉKŮ FAKULTNÍ NEMOCNICÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A NEPŘISTOUPÍ NA KOMPROMISNÍ ŘEŠENÍ, ŽE SE VLASTNĚ NIC NESTALO, ALE VĚC JEDNOU BUDE ŘEŠENA V ŘÁDNÉM PROCESU.


JDE TEĎ O TO, JESTLI SE TEĎ PAN ROCHL, PAN PUMPRLA NEBO PANÍ BRADÁČOVÁ POKUSÍ OTRÁVIT PŘEDSEDKYNI NGO JEŠTĚ JEDNOU, NEBO JESTLI JIM TO TAJNÉ SLUŽBY DOVOLÍ???

Hlavní příčinou může být již rozvrat mezi panem PUMPRLOU a paní Bradáčovou, protože PAN PUMPRLA BY MOHL PROMLUVIT, JAK VLASTNĚ CELÝ PROCES FIKTIVNÍHO TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PROBĚHL, ŽE TO VLASTNĚ PO NĚM CHTĚLA PANÍ BRADÁČOVÁ, PROTOŽE TO JE TO NEJROZUMNĚJŠÍ CO BY PAN PUMPRLA MOHL UDĚLAT, přece si tu všechnu špínu pan Pumprla nenechá na sobě, vždyť mu za to hrozí vězení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula příkaz Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil NGO, bez jakéhokoliv řízení, pokutu 150 000 Kč i za zveřejnění jmen, která na serveru NGO nejsou uvedeny ani je neznáme.

Nově

Aktivní případ

Chlumec nad Cidlinou
Přeložka silnice II/327

Připomínky proti územnímu plánu přeložky silnice II/327

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 1 je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 2 územní plánování zajišťuje předpoklady předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 3 Orgány územního plánování koordinují změny v území v souladu se zákonem.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 4 územní plánování chrání a rozvíjí přírodní a kulturní hodnoty území.

Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel.

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území.

Na základě výše uvedené právní úpravy JE NEPŘÍPUSTNÉ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OBČANŮM SDĚLIT, ŽE PŘES ZASTAVĚNOU OBLAST ( kde jsou chaty a domy k trvalému pobytu) POVEDE SILNICE, která je zbytečná a skutečnou problematiku nevyřeší.

Odbor územního plánování, tímto deklaruje nebezpečný precedent, že se jednoduše může porušovat stavební zákon v části územního plánování.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Pane Rochl,

vypadá to, že s těma útoky SAMOPALEM na otce předsedkyně NGO Policejní prezídium nechce nic mít a proto Vám to hodili zpátky....

Pane Rochl,

vy jste skutečně VŮL (pozn. vykastrovaný býk), když něco takového chcete prosazovat, tak si musíte vybrat vhodnou oběť...........když jste si na ty sprosťárny vybral otce předsedkyně NGO........tak jste nedomyslel, že to rozmažu jako hovno po internetu...........a víte dobře, že když se maže hovno, tak to smrdí...........

Pane Rochl,

já Vám něco poradím.

Jestli chcete jít na někoho samopalem..............tak si vyberte za oběť STARÉHO HOSÁKA, protože když to starého Hosáka náhodou klepne, tak mladý Hosák Vám ještě poděkuje, že se uprděného fotříka konečně zbavil...........protože , když je mladý Hosák psychiatr...........tak HOSÁK JAKO PSYCHIATR VYROVNÁ PSYCHICKY S VRAŽDOU SVÉHO OTCE ÚPLNĚ JEDNODUŠE.

Další věc, KDYŽ BY POLICAJT ZMLÁTIL MLADOU HOSÁKOVOU (pozn. Dceru přednosty Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové), TAK JI OTEC HOSÁK VYMĚNÍ SNÍMKY MAGNETICKÉ REZONANCE PÁTEŘE, NECHÁ JI DOŽIVOTNÍM INVALIDOU TRPĚT V UKRUTNÝCH BOLESTECH A SÁM SI JI STRČÍ DO BLÁZINCE, KDE JI PŘEDEPÍŠE SMRTELNÉ DÁVKY LÉKŮ.....protože se Hosák jako psychiatr stejně nemůže dočkat, až se své smradlavé dcerušky zbaví, protože si Hosák stejně myslí, že je geneticky pitomá po něm.

Skutečnost, že JUDr. Alexandr Pumprla Okresní státní zástupce v Hradci Králové prohlásil bez důkazů, že server NGO www.hrd-ngo.com je výsledek vážné duševní poruchy s bludy, s tím, že předsedkyně NGO není trestně ani jinak odpovědná, protože má vymizelé ovládací a rozpoznávací schopnosti, nám dává neomezenou moc detailně veřejně popisovat a bez jakýchkoliv sankcí jak konkrétní zástupci české justice serou, chčijou, prdí a smrdí na kurtech, co si schovali do prdele, jak jim smrdí hovna atd.

Tvrdit bez důkazů, že předsedkyně NGO je vážně duševně nemocná s bludy s tím, že by se měla psychiatricky léčit, s tím, že důkazem je veřejný server www.hrd-ngo.com , může tak akorát notorický ožrala v hospodě před zavírací dobou v půlnoci, ale NE státní zástupce.

V rámci bezpodmínečné kapitulace...co si česká justice zpackala, tak si to taky zaplatí v rámci odškodnění.

ŽVANĚNÍ O TOM, ŽE PŘEDSEDKYNĚ NGO JE VÁŽNĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÁ S BLUDY UŽ 4 ROKY, S TÍM, ŽE DŮKAZEM JE VEŘEJNÝ SERVER NGO www.hrd-ngo.com ČESKOU JUSTICI PŘIJDE PĚKNĚ DRAHO.

Nový případ

Odškodnění - Nedobrovolná hospitalizace

Human Rights Defense z.s. _ NGO zveřejňuje žádost o odškodnění v případu Nedobrovolná hospitalizace. 

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla jako důkazní zjištění potvrdil, že Ing. Ladislava Kryžová trpí vážnou duševní poruchou s bludy, s tím, že jsou vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti a její stav je vážný na psychiatrickou, případně neurologickou léčbu a trvalý invalidní důchod přesně od 16. května 2016, po těžkém úrazu mozku, když ji fyzicky napadla hlídka Policie Nový Bydžov ve složení pprap. Jindřich Rygl, Jan Strejček, David Žilka.

Žádám o odškodnění zničeného života a zdraví po po těžkém úrazu mozku, když fyzicky napadla hlídka Policie Nový Bydžov ve složení pprap. Jindřich Rygl, Jan Strejček, David Žilka dne 16. května 2016, což potvrdil Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla v usnesení č.j, 1 ZT 65/2019-731 ze dne 31. března 2020.

Při fyzickém napadení hlídkou Policie Nový Bydžov dne 16. května 2016, s pomocí zakázaných donucovacích elektrických prostředků a zakázaných úderů v boxu, došlo k pádu na zem, kdy se mohla na místě rozrazit lebka, což by dokázala rekonstrukce napadení a tak došlo k potrhání mozku, kdy následně nebyla poskytnuta první pomoc ani následná lékařská péče.

Zraněná byla pohozena do zadržovací cely v poutech, kde ležela bezvládně na studených dlaždičkách a por. Mgr. Pavel Mühlstein, por, Bc. Pavel Podlucký, por. Bc. Jaroslav Skalický a další policisté se na ni chodili dívat a nezavolali záchrannou službu.

Trvalé následky těžkého ublížení na zdraví podle usnesení č.j, 1 ZT 65/2019-731 ze dne 31. března 2020 a znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem prof. MUDr. Ladislavem Hosákem, Ph.D.