Aktuality VII/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku Ministerstva zahraničních věcí Gruzie - reklamace.


Podání NGO Ministerstvu zahraničních věcí Gruzie bylo doručeno.Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu Křivé obvinění.

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová postupuje podání NGO Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Aktualizace 

Frýdek-Místek

Dokumentace vývoje případu postoupení 

z vnitrostátní úrovně řízení 

k mezinárodnímu řízení a vyšetřování.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula registraci případu Frýdek-Místek u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Evropský soud pro lidská práva 

ve Štrasburku bude projednávat 

stížnost v případu Frýdek-Místek- 

1. oddělení obecné kriminality Policie ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku od Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v případu Frýdek-Místek.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje podání NGO Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Ústavní stížnost

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu Křivé obvinění. 

Podle pravidel řádného procesu stanovené ústavním zřízením ČR a mezinárodními úmluvami o lidských právech...NEJDŘÍVE SE DOKAZUJE ...A TEPRVE POTOM OBVIŇUJE... POKUD VYŠETŘOVATEL KPT. ING. MARIAN ROCHL A STÁTNÍ ZÁSTUPCE JUDR. ALEXANDR PUMPRLA PODSTUP ZAMĚNILI...JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PODEZŘENÍ ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ A LIKVIDACI ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV JAKO PRÁVO NA ŘÁDNÝ PROCES...

KPT. ING. MARIAN ROCHL VŠAK VYMYSLEL A DOKONAL, ŽE DNE 6. ČERVNA 2019 (čtvrtek) NÁSILNĚ V POUTECH A PÁSU NECHAL PŘEVÉST PŘEDSEDKYNI NGO NA PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ DNE 7. ČERVNA 2019 (pátek) a V PONDĚLÍ DNE 10 ČERVNA 2019 BYL VYDÁN DŮKAZ O ABSOLUTNÍ NEVINĚ.

Je zde právní otázkou, co nyní udělá kpt. Ing. Marian Rochl?
Zda bude dál trvat na protizákonném obvinění a svém tvrzení, že server NGO je výsledek duševní poruchy, opilosti...???
Nebo zda protizákonné obvinění zruší???

Dále je právní otázkou, co nyní bude dělat Policie ČR s kpt. Ing. Marianem Rochlem???

Zda Policie ČR dál ponechá kpt. Ing. Mariana Rochla rozvracet ústavní zřízení a porušovat zákonná pravidla řádného procesu(v trestním řízení se jedná o stadium podezření) a ještě k tomu vyplácet nadprůměrnou mzdu???

Nebo zda Policie ČR, na základě pravidla rovnosti, použije rovnocenný právní postup a do obydlí kpt. Ing. Mariana Rochla vtrhne komando 12 lidí s kuklami, helmami, štíty a střelnými zbraněmi, zabaví mu (resp. ukradne) notebook a v poutech a pásu ho převeze na psychiatrické vyšetření???

Jestliže krajský ředitel Policie ČR, má opovážlivost vyslovit právní stanovisko, že když neznámý policista přistoupí k nevinnému občanovi a sdělí mu, že když neuposlechne jeho protizákonný příkaz, tak ho i zastřelí (použití donucovacích prostředků znamená v praxi i zastřelení), tak podle krajského ředitele je toto jednání vstřícné, tolerantní, empatické, zdvořilé a především profesionální, tak je zde právní otázka, kdo je vlastně na psychiatrii???

Dále samotný kpt. Ing. Marian Rochl si zpracoval důkazní materiál proti sobě, který dokazuje, že je specializovaný právní expert na protizákonné obviňování a související úkony jako protizákonné únosy atd.

Vzhledem k tvrzení krajského ředitele Policie ČR, by bylo nejvhodnější, aby získal vlastní zkušenosti o empatii a vstřícnosti protizákonného obvinění, únosech a zadržování.

Bylo by nejlepší, aby specializovaný právní expert kpt. Ing. Marian Rochl z něčeho protizákonně obvinil krajského ředitele Policie ČR plk. JUDr. Davida Fulku, MBA, (pozn. Plk. JUDr. David Fulka, MBA rozhodně nesmí nahlížet do spisu a znát obvinění - pozn. V tomto by kpt. Ing. Marianu Rochlovi vypomohl JUDr. Alexandr Pumprla).

Následně potom by si kpt. Ing. Marian Rochl zajistil komando 12 lidí v helmách, kuklách, se štíty a zbraněmi a vtrhli by do obydlí plk. JUDr. Davida Fulky a spoutali by ho pouty, pro jistotu by mu přidali ještě pás a 2 dny by ho převáželi sem a tam a nakonec by ho v poutech převezli na psychiatrické vyšetření.

A potom plk. JUDr. David Fulka mohl zodpovědně z vlastních zkušeností vyprávět o empatii a vstřícnosti konkrétních policistů, včetně kpt. Ing. Mariana Rochla.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Obvinění podle trestního řádu


Podle pravidel řádného procesu

a trestního řádu

...NEJPRVE SE DOKAZUJE...

...A TEPRVE POTOM SE OBVIŇUJE...

...POKUD VYŠETŘOVATEL NEBO

STÁTNÍ ZÁSTUPCE POSTUP ZAMĚNÍ,

JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ 

§ 310 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB....ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vrací podání NGO.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku od Prezidentky Gruzie.


Doklad o doručení žádosti ( v Gruzínštině) občana Gruzie prezidentce Gruzie prostřednictvím nevládní organizace Human Rights Defense z.s.Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla projevil právní sympatii s postupem kpt. Ing. Mariana Rochla, čímž se staví do právní pozice spolupachatele podezření na trestné činy podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

JUDr. Alexandr Pumprla na jedné straně tvrdí, že je nezpochybnitelná svéprávnost předsedkyně NGO, ale na druhé straně je neoblomně přesvědčen o tom, že server NGO je výsledek duševní poruchy a trvá na psychiatrickém vyšetření.