Aktuality od X/2017

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení Ing. Kyp - zástupce města Chlumec nad Cidlinou.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ...nepustilo by nás tam životní prostředí..."

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, s jakým "životním prostředím" bylo jednáno a jaké je jeho stanovisko.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení

místostarostovi města Chlumce nad Cidlinou PaedDr. Arnošta Vítka.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ....my jsme si to nevymysleli, je to plán kraje. My budeme hlasovat o to, která varianta je pro město nejméně bolestivá...

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, že územní plán přeložky silnice II/327

je plán kraje.

Dále NGO žádá o předložení důkazního materiálu s kým konkrétně bylo jednáno a s kým je vedena korespondence mezi městem Chlumec nad Cidlinou a krajem.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

§ 145 TZ

Těžké ublížení na zdraví

§ 122 TZ

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví

Pokud je občan napaden úřední osobou, jako např. policistou, tak se jedná o přitěžující okolnost při stanovení výše trestu pro policistu.

Policista je totiž podle zákona dostatečně profesně erudovaný a duševně zdravý na to, aby mohl předpokládat následky zranění při to když občana fyzicky napadá.

Dále je nutno zvážit všechny okolnosti zranění ve všech souvislostech, protože u zvlášť těžkých zranění - trestný čin policisty následně přesahuje míru vysoké škodlivosti a poté je nutné podat trestní oznámení na podezření z trestného činu vraždy ( § 140 TZ) ve stadiu pokusu (pozn. pokus je stejně trestný jako dokonaný čin).

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala žádost o prošetření fyzické existence

advokátní koncipientky

Mgr. Hany Cejnkové.

Smyslem je prověřit, kde vznikají příkazy k podávání neúplných až falešných elektronických platebních rozkazů na Okresní soud v Hradci Králové.

Je vhodné zvážit, že neúplné až falešné elektronické platební rozkazy nemusí nutně vznikat na úrovni advokacie, ale již v samotném představenstvu Královéhradecké provozní a.s.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je o podezřelé až trestné činnosti informován člen představenstva Ing. Miroslav Uchytil, který je současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek.

Doručenky do datových schránek

Konkrétní případy

Královéhradecká provozní a.s.

Nájem externích služeb

AK Mgr. Jan Ševčík

Česká advokátní komora

Mgr. Hana Cejnková

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko k právní úpravě vlastnictví k rukám starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavu Uchytilovi a na vědomí dle rozdělovníku.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích § 69 odst. 2 má každý jednotlivý zastupitel povinnost ze zákona vykonávat svoji funkci svědomitě v zájmu města a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,nikoli zájmy např. stavební firmy.


Veřejným zájmem

je především ochrana lidských práv.

Což znamená, že veřejným zájmem

je ochrana vlastnictví,

nikoli jeho zbavování nebo omezování.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání-tedy i jako zastupitel nebo jiný zástupce města dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí, která je s tímto spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Což znamená, že pokud Město od výše uvedeného záměru neustoupí a zástupci města budou nadále pokračovat ve výrocích porušujících lidská práva a občané budou nuceni se vymáhat svoje práva právními prostředky- vnitrostátními popř. mezinárodními, ponesou konkrétní zastupitelé odpovědnost ze zákona. K tomu je nutno poznamenat, že zástupci města takto vystavují občany nejvyšší míře neuropsychické zátěže, protože věc je srovnatelná s exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení Ing. Kyp - zástupce města Chlumec nad Cidlinou.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ...nepustilo by nás tam životní prostředí..."

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, s jakým "životním prostředím" bylo jednáno a jaké je jeho stanovisko.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Nepřekažení  trestného činu

Upozornění pro občany

Nepřekažení trestného činu úřední osobou

Pokud úřední osoba, čímž je myšleno policista nebo dozorující státní zástupce, přidělený trestný čin neřeší, ať již z důvodu nečinnosti - průtah v řízení nebo nedostatečného dokazování, je zákonný důvod pro podání trestního oznámení na podezření z trestného činu nejen zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ, ale také nepřekažení trestného činu podle § 367 TZ.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Trestní řízení

Pachatel trestného činu

Vysvětlení pojmů

Pachatel

Spolupachatel

Účastník trestného činu - organizátor

                                            - návodce

                                            - pomocník

Trestní odpovědnost účastníka řízení


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení

místostarostovi města Chlumce nad Cidlinou PaedDr. Arnošta Vítka.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ....my jsme si to nevymysleli, je to plán kraje. My budeme hlasovat o to, která varianta je pro město nejméně bolestivá...

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, že územní plán přeložky silnice II/327

je plán kraje.

Dále NGO žádá o předložení důkazního materiálu s kým konkrétně bylo jednáno a s kým je vedena korespondence mezi městem Chlumec nad Cidlinou a krajem.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s.- NGO přijmula sdělení Kanceláře veřejného ochránce práv.

KVOP opakovaně nabízí věc Živnostenského úřadu v Hradci Králové prošetřit po podání standartního podnětu a nevylučuje v budoucnu využít poznatky podnětu k zahájení šetření z vlastní iniciativy jako postupy státní správy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko k právní úpravě vlastnictví k rukám starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavu Uchytilovi a na vědomí dle rozdělovníku.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích § 69 odst. 2 má každý jednotlivý zastupitel povinnost ze zákona vykonávat svoji funkci svědomitě v zájmu města a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,nikoli zájmy např. stavební firmy.

Veřejným zájmem je především ochrana lidských práv.

Což znamená, že veřejným zájmem je ochrana vlastnictví, nikoli jeho zbavování nebo omezování.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání-tedy i jako zastupitel nebo jiný zástupce města dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí, která je s tímto spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Což znamená, že pokud Město od výše uvedeného záměru neustoupí a zástupci města budou nadále pokračovat ve výrocích porušujících lidská práva a občané budou nuceni se vymáhat svoje práva právními prostředky- vnitrostátními popř. mezinárodními, ponesou konkrétní zastupitelé odpovědnost ze zákona. K tomu je nutno poznamenat, že zástupci města takto vystavují občany nejvyšší míře neuropsychické zátěže, protože věc je srovnatelná s exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Padělání a vystavení

nepravdivé lékařské zprávy,

posudku, nálezu

je trestný čin podle § 350 Trestního zákona

č. 40/2009 Sb.

§ 350 odst. 2 TZ

Trestem odnětí svobody na 2 léta nebo zákazem činnosti bude potrestán kdo jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba vystaví nepravdivou lékařskou zprávu nebo nález.

§ 350 odst. 4 TZ

Odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán

a) opatří-li činem sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Aktualizace

Vzdělávání k lidským právům

Zákonné povinnosti úředníků

Úředník je ze zákona povinen

Podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 312/2002 Sb. je úředník ze zákona povinen jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování.

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala sdělení České advokátní komoře.

K dopisu ČAK, NGO sděluje, že zda je věc vyřízena či ne, rozhoduje NGO

a nikoli JUDr. Jaroslava Macková.

Pokud má v úmyslu JUDr. Jaroslava Macková tvrdit, že je vše v pořádku, tak si jenom proti sobě vyrábí důkazní materiál pro podezření § 23 TZ spolupachatel trestného činu a § 24 odst. 1 písm. c) TZ pomocník TČ.

Smyslem je prověřit, kdo podává neúplné až falešné elektronické platební příkazy

na Okresní soud v Hradci Králové.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je

o podezřelé až trestné činnosti

informován člen představenstva Ing. Miroslav Uchytil,

který je současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s.- NGO přijmula dopis České advokátní komory, že se de facto věcí údajné advokátní koncipientky Mgr. Hany Cejnkové nebude zabývat.

Aktualizace

Vzdělávání k lidským právům

Zákonné povinnosti úředníků

Úředník je ze zákona povinen

Podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2002 Sb. je úředník ze zákona povinen plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy.

Má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně.

Poté je úředník povinen splnit daný příkaz pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit.

Úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu nebo přestupku, popřípadě jiného správního deliktu.

Tuto skutečnost je úředník povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Ústavní práva pro občany

Ústava ČR

čl. 9 odst. 3 Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického právního státu.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Zákonné povinnosti úředníků

Zákonné povinnosti úředníků se řídí

zákonem o úřednících územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb.

Základní zákonné povinnosti úředníka jsou určeny § 16 zákona č. 312/2002 Sb.

Úředník je ze zákona povinen  dodržovat ústavní pořádek České republiky

podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb.

Úředník je ze zákona povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb.

Úředník je ze zákona povinen hájit při výkonu správních úkonů veřejný zájem.

Veřejný zájem je především

ochrana lidských práv,

dodržování zákonů, ústavního pořádku, mezinárodních úmluv.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Správní řízení

Správní řízení se řídí především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

Dále se postupuje podle tzv. zvláštního zákona:

tzn. např. stavební řízení, např. povolování staveb, změn atd. -

ve věcné rovině tzn. v meritu věci - postupuje se podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

v procesní rovině se postupuje podle správního řádu č. 500/2004 Sb. - tzn. postup řízení

Nový případ

Česká advokátní komora

Mgr. Jan Ševčík

Podstatná informace spočívá v tom, že člen představenstva Královéhradecká provozní a.s.

pan Jakub Hanzl, který má cca 20 000 000 Kč dluhů u České spořitelny

udělil plnou moc k vymáhání i neexistujících pohledávek advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi,

který má 30 000 000 Kč dluhů u Monety Money Bank.

Je podezření, že příčina

podezřelé až trestné činnosti

spočívá v problematickém splácení

nebo až nesplácení dluhů.

Královéhradecká provozní a.s. je informována

o podezřelé až trestné činnosti

prostřednictvím člena představenstva

Ing. Miroslava Uchytila,

který je současně starostou

města Chlumec nad Cidlinou.