Aktuality od IX/2017

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala žádost o podání vysvětlení na Živnostenský úřad v Hradci Králové.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda Ing. Bc. Jiří Bláha umí i něco jiného než zakládat do spisu.

Na zakládání do spisu postačuje středoškolák s maturitou.

Využívání, Ing. Bc. Jiřího Bláhy, jako vysokoškolsky vzdělaného občana se dvěma tituly, na zakládání do spisu je zbytečné plýtvání jeho schopnostmi.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu členské schůze NGO dne 14. září 2017

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu členské schůze NGO dne 7. září 2017

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu členské schůze NGO dne 5. září 2017

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Odškodňování za tzv. morální újmu


Průvodní dopis

Vzor žádosti o odškodnění za nemajetkovou újmu tzv. morální újmu neboli stres z nespravedlivého řízení.

V případě, že jsou porušovány zákony ze strany úředníka, veškeré negativní následky dopadají na poškozeného občana.

Občan není poškozen pouze v majetkové rovině, což je skutečná škoda a náklady řízení.

Občan je poškozen také velmi intenzivně v psychickém vnímání.

Seznam příloh :

Právní odůvodnění žádosti způsobené nezákonným rozhodnutím

Odůvodnění pro účel žádosti o náhradu nemajetkové újmy

Oficiální charakteristika šikany

Psychologická charakteristika oběti bezpráví

Psychologická charakteristika posttraumatických chorob

Psychologická charakteristika frustrace

Fyziologická charakteristika psychického stresu

Právní závěr

Aktualizace případu

neřešené lokální kriminality

v Chlumci nad Cidlinou

Orgány činné v trestním řízení dle vyrozumění GIBS mají v úmyslu věc nechat "usnout".

NGO dodává, že pokud mají orgány činné v trestním řízení v úmyslu věc pouze založit a ani nevyrozumívat, tak NGO si zatím zajišťuje důkazní materiál pro budoucí výplatu odškodnění pro poškozeného občana.

V obecné rovině NGO dále podotýká, že dozorující státní zástupce nebo vyšetřující policista, který je nečinný, si vyrábí proti sobě důkazní materiál pro podání trestního oznámení na podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ za což mu hrozí trest odnětí svobody 1 rok až 12 let.

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala právní anylýzu k vyrozumění GIBS.

Orgány činné v trestním řízení dle vyrozumění GIBS mají v úmyslu věc nechat "usnout".

NGO k tomuto postupu sděluje, že orgány činné v trestním řízení svojí nečinností má v úmyslu docílit psychologické reakce poškozeného občana obranného mechanizmu Já - regrese, racionalizace popř. přesun nebo účinků frustrace konstruktivních - rozhodnutí odstoupit od cíle nebo nekonstruktivních účinků frustrace např. únik.

K postupu orgánů činných v trestním řízení je nutno konstatovat, že poškození občané netrpí Alzheimerovou chorobou a nezapomínají pocity při bezpráví, které na nich bylo pácháno.

NGO dodává, že pokud mají orgány činné v trestním řízení v úmyslu věc pouze založit a ani nevyrozumívat, tak NGO si zatím zajišťuje důkazní materiál pro budoucí výplatu odškodnění pro poškozeného občana.

Což znamená, že čím déle bude věc Královéhradecká provozní a.s. neřešena, tím vyšší bude výše odškodnění.

V obecné rovině NGO dále podotýká, že dozorující státní zástupce nebo vyšetřující policista, který je nečinný, si vyrábí proti sobě důkazní materiál pro podání trestního oznámení na podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ za což mu hrozí trest odnětí svobody 1 rok až 12 let.

Z těchto důvodů je věc zaslána na vědomí dle rozdělovníku, z důvodu zajištění důkazního materiálu, že všichni o situaci věděli, nápravu nezjednali a proto si Česká republika následně nemůže stěžovat, že bude vyplácet odškodnění a stane se zdrojem negativní publicity při mezinárodním řízení.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení dodatových schránek

Doručenky do datových schránek

Aktualizace

Navrhované změny legislativy

Zákon č. 349/99 Sb.

o veřejném ochránci práv

Vzhledem k nabídce Kanceláře veřejného ochránce práv, zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislava Křečka, Human Rights Defense z.s. - NGO podá kompletní podnět po zvolení nového Parlamentu ČR (pozn. jako nadřízeného orgánu KVOP), současně s návrhem na změnu zákona ve věci Žívnostenského úřadu v Hradci Králové, zastoupeného Ing. Bc. Jiřím Bláhou.

NGO podání podnětu ke KVOP obecně nevyužívá jako hlavní prostředek nápravy a to z toho důvodu, že se jedná o jednostupňové řízení bez možnosti odvolání a bez možnosti postoupení na vyšší stupeň. Dále při šetření KVOP hrozí zmeškání lhůty podání správní žaloby k soudu o zrušení rozhodnutí správního orgánu (pozn. lhůta je 60 dnů).

Podle zákona o veřejném ochránci práv č. 349/99 Sb. § 5 odst. 2 KVOP odpovídá za výkon funkce Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Je nutno konstatovat, že KVOP může zahájit řízení s Živnostenským úřadem v Hradci Králové z vlastní iniciativy podle § 9 písm d) zákona o veřejném ochránci práv č. 349/99 Sb a to ihned.

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula sdělení vedoucího Živnostenského úřadu v Hradci Králové Ing. Bc. Jiřího Bláhy, že sdělení NGO založí do spisu.

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala upřesnění k přípisu Kanceláře veřejného ochránce práv.

NGO podání podnětu ke KVOP obecně nevyužívá jako hlavní prostředek nápravy a to z toho důvodu, že se jedná o jednostupňové řízení bez možnosti odvolání a bez možnosti postoupení na vyšší stupeň. Dále při šetření KVOP hrozí zmeškání lhůty podání správní žaloby k soudu o zrušení rozhodnutí správního orgánu (pozn. lhůta je 60 dnů).

Podle zákona o veřejném ochránci práv č. 349/99 Sb. § 5 odst. 2 KVOP odpovídá za výkon funkce Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Vzhledem k Vaší nabídce, Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projedná možnost podání podnětu ke KVOP po zvolení nového Parlamentu ČR (pozn. jako nadřízeného orgánu KVOP), současně s návrhem na změnu zákona.

Je nutno konstatovat, že KVOP může zahájit řízení s Živnostenským úřadem v Hradci Králové z vlastní iniciativy podle § 9 písm d) zákona o veřejném ochránci práv č. 349/99 Sb a to ihned.

Z těchto důvodů je věc zaslána na vědomí dle rozdělovníku, z důvodu zajištění důkazního materiálu , že všichni o situaci věděli, nápravu nezjednali a proto si Česká republika následně nemůže stěžovat, že bude vyplácet odškodnění a stane se zdrojem negativní publicity při mezinárodním řízení.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula vyjádření Generální inspekce bezpečnostních sborů.

GIBS souhlasí, že Nejvyšší státní zastupitelství se o podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. hodnověrným způsobem dozvědělo a může učinit opatření podle TZ.

GIBS  současně souhlasí,  že v současné době je věcně a místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové s tím, že právní úkony k rozkrytí podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. závisí na právní úvaze JUDr. Alexandra Pumprly.

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula vyjádření Kanceláře veřejného ochránce práv, že má zájem o prošetření ve věci Živnostenského úřadu v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala žádost o prošetření fyzické existence advokátní koncipientky Mgr. Hany Cejnkové.

Smyslem je prověřit, kdo podává neúplné až falešné elektronické platební příkazy na Okresní soud v Hradci Králové.

Za Královéhradeckou provozní a.s. je o podezřelé až trestné činnosti

informován člen představenstva

Ing. Miroslav Uchytil, který současně starostou města Chlumec nad Cidlinou.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - dokaldy o doručení do datových schránek

Nově - vzdělávání k lidským právům

Upozornění pro občany

Pokud mluvíte o osobou

(jako např. úředníkem, policistou

nebo zdravotní sestrou),

která se chová nestandartně, nelogicky, zachovávejte veškerá

vlastní bezpečnostní opatření,

protože takové chování může vyústit

v impulzivnost, agresivitu nebo násilí vůči vám.

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Trestné činy


Nový případ

Česká advokátní komora

Mgr. Hana Cejnková

Současně se jedná o související případ s Královéhradecká provozní a.s.

Aktualizace případu

neřešené lokální kriminality

v Chlumci nad Cidlinou

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS.

GIBS vyčká na konkrétní podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS.

GIBS vyčká na konkrétní podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření Ústavního soudu ČR.

Ústavní soud je přesvědčen, že tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti se netýká ústavních soudců. Ústavní soud problematiku nerozvíjel do podrobností, ale domnívá se, že tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti komentovala úroveň prvostupňových soudců.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Ústavního soudu ČR o odmítnutí ústavní stižnosti.

Fictio iuris Ústavní soud právně uvážil, že realizace změny legislativy je efektivnější prostřednictvím mezinárodního řízení, a proto Ústavní soud zcela vědomě (vzhledem ke své profesní erudici) postoupil k mezinárodnímu řízení a vyšetřování.