Aktuality mimořádné

Oznámení

VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KTERÁ JE NÁSLEDKEM POKRAČUJÍCÍCH PROVOKACÍ, FYZICKÝCH, PRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH ÚTOKŮ TAJNÝCH SLUŽEB NA NGO.

Byla dočasně znepřístupněna celá

UKRAJINSKÁ JAZYKOVÁ VERZE

serveru NGO

Повідомлення

ВРАХОВУЮЧИ НЕГАЛЬНУ СЛУЧАЙ НЕПРЕРИМНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ, ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НАПАДКІВ СПЕЦСЛУЖБ  НА НBО. 

ЦІЛУ УКРАЇНСКУ МОВНУ ВЕРСІЮ СЕРВЕРА НBО ВИКОРИСТАНО НА ЧАС.


Oznámení


VZHLEDEM  K MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KTERÁ JE NÁSLEDKEM POKRAČUJÍCÍCH PROVOKACÍ, FYZICKÝCH, PRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH ÚTOKŮ TAJNÝCH SLUŽEB NA NGO.


BYLA DOČASNĚ ZNEPŘÍSTUPNĚNA CELÁ ČESKÁ JAZYKOVÁ VERZE SERVERU NGO.Dočasně znepřístupněno

Vrchní státní zastupitelství v Praze
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Informace

Vzhledem k tomu, že tajné služby, prostřednictvím JUDr. Alexandra Pumprly, pokračují v PROVOKACÍCH, FYZICKÝCH, PRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH ÚTOCÍCH na předsedkyni NGO

NGO rozhodla ve zrychleném řízení o urychlení znepřístupnění serveru, aby se profesionální právní texty staly nepoužitelné pro cíle tajných služeb, s tím, že přednostně budou znepřístupňovány všechny záložky týkající se zanedbání zdravotní péče, Fakultní nemocnice Hradec Králové, JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. - vrchní státní zástupkyně a JUDr. Alexandra Pumprly - vedoucího státního zástupce.

Na základě výše uvedených informací 
NGO přednostně znepřístupňuje záložky :

NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE - FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE - OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE -   JUDR. ALEXANDR PUMPRLA 


Dočasně znepřístupněno

Aktuality 2018 - německá jazyková verze

Zeitweise nicht verfügbar

Aktualitäten 2018 

Dočasně znepřístupněno

Aktuality 2018 - francouzská jazyková verze

Temporairement désactivé

Actualités 2018 

Informace pro sledovatele

Dochází 

k postupnému znepřístupňování serveru NGO

Odůvodnění :

1. Znepřístupněný server NGO se stane neužitečným pro posledního objednavatele v řadě (tajné služby) fyzického a právního stalkingu na NGO. 

NGO deklaruje že nebude pokračovat ve své činnosti za současných stávajících podmínek.

2.NGO přistoupila na veškeré požadavky JUDr. Alexandra Pumprly :

a) NGO souhlasí s tvrzením JUDr. Alexandra Pumprly, že profesionální právní práce celkem v 6 jazycích je výsledkem vážné duševní poruchy s bludy.

b) Předsedkyně NGO se v současné době dobrovolně ambulantně léčí na psychiatrii u prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. a podstupuje ambulantně psychoterapii u jeho dcery PhDr. Kristýny Hosákové, Ph.D.

c) Předsedkyně NGO nepracuje a doma si čte časopisy a sleduje filmy.

d) NGO postupně znepřístupňuje profesionální právní práci ve všech jazykových verzích výměnou za to, že předsedkyně NGO nebude nucena jíst smrtelné dávky léků v ústavním ochranném léčení.


NGO rozhodla o

DOČASNÉM ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ

případu Křivé obvinění

Aktuality 2020

Aktuality 2019

všech cizojazyčných verzích

Anglická jazyková verze


Ruská jazyková verze


Německá jazyková verze


Francouzská jazyková verze


Ukrajinská jazyková verze

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 25. září 2020

s platností 28. září 2020 

 1. NGO vyhodnotila vývoj případu Křivé obvinění.

2. Tajné služby prostřednictvím státního zastupitelství právně a fyzicky útočí na NGO.

3. Tajné služby sledují cíl, že se NGO musí bránit.

4. Tajné služby veřejné profesionální texty právní obrany NGO zneužívají pro své politické cíle.


5. NGO přijala následující opatření :


a) NGO se přestane bránit.

b) Předsedkyně NGO souhlasí s tvrzením státního zastupitelství, že je vážně duševně nemocná a že se bude léčit na psychiatrii ambulantně.

c) Předsedkyně NGO plně vyhovuje požadavkům státního zastupitelství, že úplně přestane pracovat a bude si doma sledovat filmy a číst časopisy.

d) NGO dočasně znepřístupňuje případ Křivé obvinění všech cizojazyčných verzích.

e) Státní zastupitelství souhlasí, že pokud bude případ znepřístupněn na internetu, tak státní zastupitelství nebude nutit předsedkyni NGO, aby jedla smrtelné dávky léků Rivotril a Gerodorm.

f) NGO vyhodnotila, že postupné znepřístupnění všech případů je nejlepším možným způsobem obrany.

g) Metodika právní obrany je duševním vlastnictvím NGO a nikoli tajných služeb.


NGO rozhodla o 

DOČASNÉM ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ 

záložek :

  • Křivé obvinění

  • Křivé obvinění - 2. část

  • Křivé obvinění - investigace

  • Odškodnění - Křivé obvinění

  • Aktuality III/2019 až IX/2020

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 16. září 2020

s platností 21. září 2020 11:30 SELČ

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze přehodnotila vývoj případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ a posoudila ve vzájemných souvislostech vývoj případu po přijetí MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ.

NGO vyhodnotila, že tajným službám vyhovuje funkční server NGO jak ve stavu profesionální právní obrany, tak ve stavu znehodnoceného serveru, který se stal právním bulvárem.

NGO vyhodnotila, že tajné služby zneužívají informace se serveru NGO pro své cíle.

NGO již několikráte sdělila tajným službám, že pokud budou odkládat právní ukončení případu Křivé obvinění ve prospěch NGO, tzn. bezpodmínečnou kapitulaci, tak že NGO zkoriguje svůj postoj k tajným službám.

Případ KŘIVÉ OBVINĚNÍ je v současné době prakticky ukončený, protože ani Policie ani Státní zastupitelství neprokázalo trestný čin ani vážnou duševní poruchu s bludy a případ je ve fázi řízení o odškodnění.

Dále JUDr. Alexandr Pumprla zahájil trestní stíhání předsedkyně NGO, že napadla hlídku Policie v Novém Bydžově dne 16. května 2016, ale chybí zásadní důkaz - rozsudek, který není po 4 letech a ani nebude.

Pozn. Ve skutečnosti byla napadena hlídkou Policie předsedkyně NGO a utrpěla těžké zranění, kdy ji lékaři předpovídali trvalou invaliditu na invalidním vozíku.

Dále je otázkou, jak by fyzicky slabší žena mohla potlouct 3 policejní vycvičené gorily???

Tvrzení JUDr. Alexandra Pumprla, že chtít smluvní pacht po firmě FytAgro s.r.o. je zločin je srovnatelné s tvrzením, že chtít mzdu po zaměstnavateli je zločin, tak to by byla ve věznicích celá aktivní část obyvatelstva a to je několik miliónů, což je v praxi neproveditelné, protože kdyby byli všichni vězněni, protože chtěli smluvní mzdu za svoji práci, tak by chyběli dozorci ve věznici.

Co se týče případu Zveřejňování, Úřad pro ochranu osobních údajů vyhověl NGO plně v jejich prospěch a tvrzení, že NGO případ vyhrála, ale je jí udělena pokuta, která slouží pouze k účelům, že se NGO musí bránit a profesionální veřejná obrana je tajnými službami zneužívána k jejich mediálním cílům.

JUDr. Alexandr Pumprla není schopen předsedkyni NGO zdravotně dokázat, že je vážně duševně nemocná s bludy již 4,5 roku, protože není schopen zajistit magnetickou rezonanci mozku, která by prokazovala změněný mozek ve smyslu zničeného nervového systému.

JUDr. Alexandr Pumprla není schopen oblbovat ani podvodnou magnetickou rezonancí, protože předsedkyně NGO skutečné důkazy má.

Případ KŘIVÉ OBVINĚNÍ je v současné době ve fázi KONEČNÉ INVESTIGACE a vzhledem k dosavadnímu postupu tajných služeb bude NGO poskytovat tyto informace zatím pouze jako PLACENOU SLUŽBU.

NGO je právnickou osobou s vlastní suverenitou s možností svobodného rozhodnutí s jakým jiným subjektem, českým nebo zahraničním, uzavře dohodu o spolupráci, kde budou přesně vymezeny přesné práva a povinnosti smluvních stran včetně ceny služeb, které NGO poskytne.

NGO rozhodně není a nikdy nebude otrokem tajných služeb, které by měly v úmyslu si s NGO manipulovat pro své cíle, bez ohledu na zájmy, ochotu a možnosti NGO i jejich členů.

Dle NGO si tajné služby dosud manipulovaly s NGO s výsledky, že tajné služby měli nefinanční zisky z prezentace politiky bezpráví.

Tajné svých cílů dosáhly velmi jednoduše, tak že jednoduše na NGO zaútočily právně i fyzicky a NGO byla v situaci kdy se musela bránit, a tímto způsobem NGO "zajistila veřejnou komedii" s politikou bezpráví, a to ještě zadarmo a na náklady NGO.

Ze spisové dokumentace vyplývá, že JUDr. Alexandr Pumprla i kpt. Ing. Marian Rochl nikdy neměli v úmyslu vyšetřovat a již od samého počátku měli v úmyslu předsedkyni NGO "prohnat" stalkingem k dobrovolnému souhlasu, že je vážně duševně nemocná s bludy.

Nejdřív si "chudáci", kteří podali trestní oznámení stěžovali, jak jim vadí, co se o nich píše a teď když předsedkyně NGO je oficiálně vážně duševně nemocná s bludy, není trestně odpovědná a může si dělat co chce a podle JUDr. Alexandra Pumprly nemusí dodržovat žádné právní ani morální normy, tak už nikomu nic nevadí.

Je zde otázkou, co by se stalo, kdyby ihned na začátku řízení v březnu2019 předsedkyně NGO řekla : "Ano souhlasím, jsem duševně nemocná, opilá atd. Zajdu na psychiatrii, vyzvednu léky z lékárny (pozn. které však nemusím jíst)...Případ je vyřešen."

...Předsedkyně NGO by se vyhnula rok a půl trvajícím právním a fyzickým útokům a tajné služby by asi měly po celé politice bezpráví...

Předsedkyně NGO se však bránila a tak "zajistila" tajným službám nefinanční zisk - veřejnou prezentaci politiky bezpráví.

Další otázkou je, když při současném pravomocném tvrzení JUDr. Alexandra Pumprly, že předsedkyně NGO není trestně odpovědná, jak by vlastně JUDr. Alexandr Pumprla reagoval, kdyby předsedkyně NGO přišla na státní zastupitelství, zmlátila by JUDr. Alexandra Pumprlu do trvalé invalidity nebo smrti, a protože není pravomocně trestně odpovědná a má oficiálně vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti, tak si to vlastně může dovolit, pokud by to však fyzicky zvládla???

NGO se v současné době, postupem tajných služeb, cítí značně poškozená, a proto rozhodla o korekci přístupu k tajným službám.

Na základě výše uvedených skutečností NGO rozhodla o DOČASNÉM ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ záložek :

  • Křivé obvinění

  • Křivé obvinění - 2. část

  • Křivé obvinění - investigace

  • Odškodnění - Křivé obvinění

  • Aktuality III/2019 až IX/2020

Předsedkyně NGO přijala předsednictví s tím, že se bude zabýval právní problematikou lidských práv na mezinárodní úrovni a nikoli, že bude předmětem stalkingu na objednávku tajných služeb a nadále nenechá zneužívat sebe ani NGO pro cíle tajných služeb, že mezinárodní úmluvy o lidských právech jsou výsledkem duševní poruchy, opilosti a návykových látek, kterým tato veřejná internetová přestřelka vyhovuje.

Předsedkyně NGO se rozhodně nadále nebude zabývat obranou proti banditizmu, kdy v postavení banditů jsou tajné služby.

NGO rozhodla, že nadále nebude diskreditovat mezinárodní úmluvy o lidských právech ani v rámci právní obrany.

Tajné služby musí nadále při svém postupu lépe vyhodnotit svoji potenciální oběť.

Tajné služby si nadále musí vybírat takové oběti, kterým nebude vadit, že se o nich veřejně v trestních spisech dlouhodobě mluví jako o vážně duševně nemocných pitomcích s bludy (tajné služby těchto obětí moc nenajdou).

Nebo si tajné služby musí vybírat takové oběti, které nejsou schopny rozpoznat a identifikovat posledního objednavatele v řadě a upnou se na variantu zkorumpovaného režimu (v tomto případě tajné služby mají potenciál najít vhodné oběti).

Kpt. Ing. Marian Rochl a JUDr. Alexandr Pumprla nejsou tak hloupí, aby neznali co je a co není s souladu s právním řádem a co je a co není trestné, ale pouze se z liknavosti (dnes mohou sami liknavost hodnotit jako vlastní hloupost) nechali zneužít Vrchní státní zástupkyní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D., která z nich na přání tajných služeb "vyrobila" levné mediální oběti, kterým hrozí trest odnětí svobody bez ohledu na, zda nadále bude případ veřejný či neveřejný.

Kpt. Ing. Marianu Rochlovi a JUDr. Alexandrovi Pumprlovi nezbude nic jiného než, že se stanou spolupracujícími osobami a začnou vypovídat a funkčnosti celého procesu fiktivního trestního stíhání na objednávku, protože pro řádnou investigaci pro účely tajných služeb nestačí pouze zpracování procesu ze strany NGO, ale je nutné zpracovat investigační proces ze strany zástupců Policie a Státního zastupitelství.

Kpt. Ing. Marian Rochl, JUDr. Alexandr Pumprla a ostatní včetně prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. jsou značně znevýhodněny, protože jejich současné způsoby jako právní a fyzický stalking, jehož součástí je i podávání smrtelných dávek léků, by toleroval možná pouze otrokářský řád ( a možná ani ne). 

Kpt. Ing. Marian Rochl, JUDr. Alexandr Pumprla a ostatní včetně prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. se musí smířit s tím, že žijí v demokratické společnosti 21. století, ve které je právní i fyzický stalking protizákonný s následkem trestu odnětí svobody.

METODIKA PRÁVNÍ OBRANY A KONEČNÉ ZÁVĚRY INVESTIGACE PŘÍPADU KŘIVÉ OBVINĚNÍ JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM NGO HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S., KTERÁ MÁ PLNOU SUVERENITU SE ROZHODNOUT ZDA A ZA JAKÝCH PODMÍNEK TYTO INFORMACE PRODÁ NEBO UVEDE NA VEŘEJNOST.