Aktuality IX/2020

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Pánové posranci Rochl a Pumprla,

3 týdny po vraždě mojí matky jste mě bombasticky přepadli s kuklami, helmami, štíty a pistolemi.

Potom jste mě v zadržení vykládali jaký jsem zločinec, když chci pacht po firmě FytAgro s.r.o.

Ukradli jste notebook a to nepočítám, co všechno dalšího jste chtěli ukrást.

Notebook jste podle zákona měli vrátit max. Po 3 měsících, ale Vy jste normální zloději, když notebook ani po roce nevracíte.

Potom jste mně v zadržovací cele dali infikované parazity ve "vydezinfikované dece, "a pak jste pořád zkoumali jak je to s tou infekcí...

Čuráci Lašek s Pidramnem chtěli, abych souhlasila s tím, že jsem duševně nemocná, protože jsem podle zákona a paragrafu požadovala předložit důkazy o duševní poruše, opilosti a návykových látkách (předchozí léčení, krevní a dechové zkoušky z cca listopadu 2017, předchozí přestupkové či trestní řízení pro opilost a návykové látky).

Požadavek těchto důkazů smraďoch Pidrman jasně deklaruje za duševní nemoc, konkrétně "prasklou gramofonovou desku."

Nóó...Vy se budete odvolávat na to, že to po Vás chtěla bába Bradáčová.

Tak pánové posranci Rochl a Pumprla,

já Vám něco poradím.

Vezměte si kukly, helmy, štíty a pistole a 3 týdny po smrti matky Bradáčové ji odvezte jako zločince, vysvětlete posrané Bradáčové, že chtít mzdu po státním zastupitelství je zločin, ukradněte ji notebook, vysvlečte ji do naha a prohlédněte prdel. Dejte ji infikované parazity do cely...

Je to tak, že kdybyste na bábu Bradáčovou s pistolemi zaútočili 3 týdny po smrti její matky, tak si toho bába Bradáčová ani nevšimne.

Bába Bradáčová se totiž nemůže dočkat, až její maminka chcípne, protože bába Bradáčová nechce poslouchat pravdu, co jí maminka říká, že je nemožné autistické trdlo a neuživí se ani jako prostitutka.

Ale bába Bradáčová není vzorem společenské normy demokratické společnosti 21. století.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Paní Bradáčová,

docela by mě zajímalo, co Vy byste dělala, kdyby Vás pprap. Jindřich Rygl - Policie Nový Bydžov POTOUKL JAKO MĚ - na invaliditu, doživotně na invalidní vozík a nechat se obsluhovat pro zdravotní nesoběstačnost.

No je to tak :

za prvé - když by Vás podprápora tloukl do trvalé invalidity, tak byste si myslela, že jste na wellness masáži, protože Váš organizmus je tak narušený, že máte vymizelé rozpoznávací schopnosti a nepoznáte, co je tlučení do trvalé invalidity a co je wellness masáž

za druhé - máte tak narušený mozek, že fyzické násilí je pro Vás společenskou normou, což znamená :

a) jste oběť domácího násilí, protože Vás tatíček jako malou holčičku den denně třískal, protože s takovým hyperaktivním spratkem jako Vy to stejně jinak nešlo

b) jste pachatel domácího fyzického násilí, což je častým rysem u předchozích obětí a páchání násilí na druhým nejen, že Vám nepřipadá divné, ale naopak Vám připadá Vaše páchání násilí jako společenskou normou

za třetí - Vám by trvalá invalidita naprosto vyhovovala, ale zatím se Vám nepovedlo ji dosáhnout, protože jste dospělé dítě, kterému život dospělého a zodpovědného nevyhovuje a chtěla byste uniknout do dětského světa, s tím, aby kolem Vás všichni skákali

za čtvrté - máte ADHD v dospělosti, jste dospělý hyperaktivní spratek, který si vynucuje fyzickou likvidaci náhodných obětí (tzn. Umístění předsedkyně NGO do blázince a předepsání smrtelných dávek léků).

za páté - jste GAMBLER - což se nemusí nutně projevovat hraním na automatech, ale také pácháním trestné činnosti, protože vzrušení Vás uspokojuje

Jednoduše jste tak trochu dost vadná - je Vám dobře, když se Vám produkuje adrenalin, což ostatní normální vnímají jako nepříjemný pocit a dopaminu máte tak, že nepoznáte hranici mezi nebezpečím.

Stejně Vás budou muset strčit do blázince, protože jste nebezpečná pro společnost, odborně se tomu říká : umístění do ústavní péče z důvodu ochrany společnosti.

Klamete veřejnost tak, že požadujete, aby si veřejnost myslela, že když zavraždění předsedkyně NGO smrtelnými dávkami léků nařídí Vrchní státní zástupkyně (jako funkce), tak že se jedná o vrchol práva a spravedlnosti a vrchol lidských práv.

Ve skutečnosti s tím nařízením vraždy předsedkyně NGO smrtelnými dávkami léků v blázinci, JSTE TĚŽCE DUŠEVNĚ NEMOCNÝ JEDINEC, KTERÝ PATŘÍ DO ÚSTAVNÍ PÉČE POD DOHLED, PROTOŽE JSTE NEBEZPEČNÁ PRO SPOLEČNOST - DEMOKRATICKOU A V 21. STOLETÍ, MOŽNÁ V OTROKÁŘSKÉM ŘÁDU BY PŘI PÁCHÁNÍ NÁSILÍ NA TO NEPŘIŠLI, ŽE JSTE VADNÁ.

Zatím se Vám však dařilo dokonale klamat veřejnost Vaším natřásáním ve sdělovacích prostředcích, kde vždy prohodíte něco chytrého o právech obviněných a trestním procesním právu.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.  

Pane posranče Rochl,

je jasné, že tajné služby vraždu mají matky neobjednaly, protože tajné služby nejsou obsazeny blbcema jako Vy, a dobře chápou, že kdybych si myslela, že tajné služby mají na svědomí vraždu mojí matky, tak, že by to pro tajné služby bylo z různých důvodů značně nevýhodné a to není v jejich zájmu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Pane posranče Rochl,

dobře víte, že když jste mně zavraždili moji matku, tak, že Vám to nepomohlo a dneska se už klepete strachy, jak si budete chladit hlavu v base.

I když vraždu mojí matky má možná na svědomí bába Bradáčová, protože ta vždycky vyvádí jak pominutá.

Prozatímní důkaz vraždy je v tom, že na ohlášení tísňové linky 155, PČR zásadně nešetří a Fakultní nemocnice Hradec Králové odmítá uvést příčinu smrti, protože skutečná příčina smrti je velký průser pro Vás nebo bábu Bradáčovou, to je jedno.

Dalším důkazem, že jste moji matku zavraždili je, že když se o tom začne mluvit, tak všichni držíte hubu a ani se nepokoušíte obhajovat.

Pouze jste vymysleli, že mě zamáváte pistolemi před nosem a Hosák zajistí, že mě zavraždí léky Rivotril a Gerodorm, abych držela hubu.

Že se Vám nepovedla další vražda, to všichni víme a i když jste mě zdravotně podrazili, tak vyléčit se dá ledacos. PRO VAŠI INFORMACI.....OTRAVU LÉKY A POŠKOZENÍ ZDRAVÍ MÁM ZDRAVOTNÍMI TESTY ZDOKLADOVANÉ.

Jóó, Vy jste si mysleli, že mě budete trávit léky, s tím, že na to nepřijdu, jenže se Vám to nepovedlo.

Vzhledem k tomu, že jsem přežila, tak Vás v řádném procesu dostanu za mříže.

Správně byste měli jít už do vazby, protože Vaše vraždění je nebezpečné pro společnost.

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Přeložka silnice II/327

Připomínky proti územnímu plánu přeložky silnice II/327

Zásadní námitkou je, že stavební úřad již vydal stavební povolení a dovolil postavit jak chaty, tak i domy k trvalému pobytu a jakmile to poctiví občané udělali, postavili si nemovitosti a proinvestovali i několik miliónů na hypotéku se splácením do důchodu, tak jim najednou odbor územního plánování řekne, že jim nemovitosti zbourá, neví se ani jak škody nahradí a postaví zcela zbytečnou silnici.

Jako občan bych chtěl, aby odbor územního plánování odpověděl na otázku, zda, když v rámci územního plánu budou zbourány domy k trvalému pobytu, tak zda lidi budou vyhozeny na ulici, aby dělali bezdomovce, nebo jak se situace bude řešit???

Jako občan nepřijímám odpověď, že se zabere pouze zahrada a silnice půjde pod okny, protože každou pravidelnou aktualizací územního plánu se přeložka silnice II/327 posunuje a jednou jde silnice přes mě a podruhé přes souseda.

Proto jako občan žádám, aby se územní plán znovu projednal na zastupitelstvu Města a zastupitelé, kteří podporují tento územní plán byli veřejně uvedeni v zápisu zastupitelstva a tito konkrétní zastupitelé odůvodnili podle zákona svůj postoj k bourání nemovitostí i k trvalému pobytu občanů a vyhazování poctivých občanů na ulici jako bezdomovce.

Jako občan žádám veřejné prohlášení starosty Ing. Miroslava Uchytila k této otázce.

I stavební zákon vyjadřuje, že porušení pravidel územního plánování vede k LIKVIDACI CELOŽIVOTNÍ PRÁCI A ÚSILÍ OBČANŮ, JEJICH RODIN PO GENERACE.

Aktualizace

Mimořádné opatření

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

FUNKČNOST SYSTÉMU - JAK LEGÁLNĚ PROHLÁSIT NEVINNÉHO ZA DUŠEVNĚ NEMOCNÉHO BEZ KRIMINALISTICKÝCH DŮKAZŮ.

Z dosavadní spisové dokumentace je patrný investigační závěr, jak se legálně prohlašují nevinní duševně nemocnými bez kriminalistických důkazů.

1. Postup začíná fyzickou převahou. Oběť se přepadne a namíří se na ní minimálně 2 pistole a paralyzér a začne se ji vyhrožovat, že bude zastřelena, když nepůjde do blázince.

2. Oběť z důvodu pudu sebezáchovy, který je přednostní, půjde do blázince i když si uvědomuje, že ji tam může čekat smrt podáním léků. Oběť tímto krokem za prvé odvrátí okamžitou smrt zastřelením, a za druhé oddálí smrt a tím, že se pokusí smrti zabránit.

3. V blázinci oběť řekne : "nejsou důvody pro hospitalizaci," a přijímací psychiatr tuto větu ihned odborně vyhodnotí jako paranoidně perzekuční bludy a vážnou psychiatrickou nemoc.

Na psychiatrické klinice Hradec Králové přednosta prof. MUDr. LadislavHosák, Ph.D nařídí podávání smrtelných dávek léků Rivotril a Gerodorm v nejvyšších dávkách ( 8 tablet a 2 injekce) bez zdravotní indikace. Pozn. Pro zdravého člověka, který léky nepotřebuje je smrtelná dávka již 2-3 tablety.

Vedlejším účinkem léku Rivotril je sebevražda, vedlejším účinkem léku Gerodorm jsou bludy, léky Gerodorm i Rivotril jsou vysoce návykové a psychickou i fyzickou závislostí.

4. Tato skutečnost se rozhodně nesdělí oběti, ale léky jsou podávány v jídle a čaji.

Injekce jsou píchány v noci pod silnými léky na spaní.

Oběť ani neví, že ji byly aplikovány injekce.

5. Počká se alespoň 14 dnů, aby v organizmu byla dostatečná kumulace hladiny léků.

6. Potom se oběť klidně propustí a vydá se jí propouštěcí zpráva pro praktického lékaře, že oběť je propuštěna bez medikace a rozhodně se neinformuje praktický lékař, že byly podány smrtelné dávky léků a že je nutné zdravotní stav sledovat.

7. S konečným závěrem o oficiální diagnostice vážné duševní se vyčká alespoň 2 měsíce, aby nastal plný projev vedlejších účinků a abstinenčního syndromu.

Pozn. Násilné držení na Psychiatrické klinice ve dnech od 10. ledna do 24. ledna 2020.

Vydání usnesení Okresního státního zastupitelství o diagnostice vážné duševní poruchy s bludy dne 31. března 2020 a doručení nastává přibližně kolem 7. dubna 2020, což je až za 2,5 měsíce od propuštění.

8. Normálně při skutečné diagnostice by státní zástupce reagoval okamžitě a ihned 24. ledna 2020 by jednal.

Při podvodné diagnostice však státní zástupce vyčkával celé 2,5 měsíce na projev podání léků o kterých oběť nevěděla.

9. Reálně státní zástupce čeká na stav :

a) oběť může spáchat sebevraždu, což je důvod nařídit umístění do ústavní péče z důvodu nebezpečnosti sobě a okolí a podávat další léky na fyzickou likvidaci oběti.

Tímto krokem si státní zástupce zajistí kriminalistický důkaz zdravotní indikace pro trestní řízení, že oběť je nebezpečná sobě a okolí a takto ji chce právně zbavit svobody a umístit do ústavní péče a podávat další i smrtelné dávky léků.

b) oběť může trpět nevysvětlitelnými stavy jako noční můry a bludy, což je důvod nařídit umístění do ústavní péče z důvodu nebezpečnosti sobě a okolí a podávat další léky na fyzickou likvidaci oběti.

Tímto krokem si státní zástupce zajistí kriminalistický důkaz zdravotní indikace pro trestní řízení, že oběť je dušeně nemocná a trpí vážnou duševní poruchou s bludy a takto ji chce právně zbavit svobody a umístit do ústavní péče a podávat další i smrtelné dávky léků.

c) při jiných potížích, jako například dechových, bude oběť vyšetřena a následně krevními testy může být legálně obviněna, že je pod vlivem vysoce návykových látek bez lékařského předpisu, které v oficiální dokumentaci nebyly uvedeny.

Tímto krokem si státní zástupce zajistí kriminalistický důkaz zdravotní indikace pro trestní řízení, že oběť je pod vlivem návykových látek a takto ji chce právně zbavit svobody a umístit do ústavní péče za účelem odvykací léčby a podávat další i smrtelné dávky léků.

d) v případě smrti oběti by došlo na určení příčiny smrti, která by byla určena jako předávkování návykovými látkami bez lékařského předpisu.

Tímto krokem si státní zástupce zajistí kriminalistický důkaz zdravotní indikace pro trestní řízení, že oběť se předávkovala návykovými látkami bez lékařského předpisu.

Oběť však ani neví, že násilně a bez vlastní vůle a vědomí snědla vysoké dávky návykových léků.

d) čeká se na odvoz záchrannou službou, která geograficky odveze oběť právě opětně na Psychiatrickou kliniku v Hradci Králové ke skutečnému útočníkovi, aby ji fyzicky dolikvidoval.

Takto je zdokumentován postup státního zastupitelství k legální diagnostice vážné duševní poruchy bez kriminalistických důkazů a zdravotní indikace.

Státní zástupce tomuto postupu odborně říká : " umístění do ústavní péče za účelem vyšetření duševního stavu."

V řádném procesu bude tento postup státního zástupce a ostatních právně hodnocen jako pokus o vraždu a těžké ublížení na zdraví - dokonaný trestný čin, kromě doprovodných trestných činů, jako zbavení osobní svobody, zneužití pravomoci úřední osoby, křivé obviněn, pomluva, že oběť je duševně nemocná...a pod vlivem návykových látek...jako dokonané trestné činy.

Vzhledem k tomu, že se na případu podílelo více osob ( státní zástupci, policisté, soudci, lékaři, soudní znalci), tak se podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. věc bude v řádném procesu řešit jako organizovaná trestná činnost a vzhledem k tomu, že je do věci "zapletena" i Vrchní státní zástupkyně, jako podezřelá organizátorka, protože vše bylo pod právním dohledem JUDr. Lenky Bradáčové, PhD., tak to může mít i politický dopad, protože se jedná o nevládní organizaci, která jedná zásadně podle mezinárodních úmluv o lidských právech a informuje veřejnost v 6 jazykových verzích, což by pro Českou republiku mohlo mít i negativní politicko - mezinárodní dopad.


Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Přeložka silnice II/327

Připomínky proti územnímu plánu přeložky silnice II/327

Jako občan bych chtěl, aby odbor územního plánování odpověděl na otázku, zda, když v rámci územního plánu budou zbourány domy k trvalému pobytu, tak zda lidi budou vyhozeny na ulici, aby dělali bezdomovce, nebo jak se situace bude řešit???

Jako občan nepřijímám odpověď, že se zabere pouze zahrada a silnice půjde pod okny, protože každou pravidelnou aktualizací územního plánu se přeložka silnice II/327 posunuje a jednou jde silnice přes mě a podruhé přes souseda.

Dále se jako občan chci zeptat, jestli při tomto precedentu odbor územního plánování zpracuje územní plán tak, že by silnice přeložky silnice II/327 šla například přes RADNICI nebo přes DŮM STAROSTY ( v dnešní mobilní době se nejedná o výraznou vzdálenost)???

Dále, zda je starosta Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil ochoten naplánovat v rámci územního plánování silnici přes radnici a svůj dům k trvalému pobytu???

Jako občan žádám veřejné prohlášení

starosty Ing. Miroslava Uchytila k této otázce.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Jestliže státní zástupce nemůže svoji oběť právně odrovnat, protože ji nic nedokáže, tak začne s psychologickým působením, že jeho oběť smrdí a hlavně to zapíše do oficiální dokumentace.

Státní zástupce začne podle zákonitostí psychologie očekávat, že to oběti vadí a psychologicky tlačí na svoji oběť, aby se stáhla a nijak se nebránila, čímž si prakticky státní zástupce může se svojí obětí dělat co chce, protože je to oběti nepříjemné o sobě číst v oficiální dokumentaci, že smrdí.

NGO použila jako svoji obranu prakticky stejný postup a využila usnesení státního zástupce o trestní neodpovědnosti a vážné duševní poruše s bludy.

Zdravotně je to nedokazatelné, ale právní hodnotu to má.

NGO zjistila a dokázala, že právní způsob obrany nemá žádný výsledek, protože neplatí logický a právní argument.

JUDr. Alexandrovi Pumprlovi je absolutně U PRDELE, když se o něm napíše, že podle čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR ohrožuje demokratický právní stát.

Ale když se o JUDr. Alexandru Pumprlovi detailně popíše, jaké má množství a kvalitu hoven, tak bude ve stejné pozici, do jaké dostával svoje oběti.

NGO bude podle stanov a jednacího řádu NGO dále pokračovat v investigaci a zjistí, jak JUDr. Alexandr Pumprla bude reagovat na skutečnost, že bude vystaven stejným praktikám, jaké používal na svoje oběti.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Pane posranče Rochl,

s těma píčovinama co děláte, že si vybíráte jako rukojmí 85-letého vdovce, AKORÁT KOPETE HROMADNÝ HROB I PRO OSTATNÍ.

Funkčnost systému, že notář používá policejní praktiky, že bude po někom střílet, je v tom, že v podstatě notáře vydíráte, protože jste ho někdy vytáhl z jeho trestného činu a on je Vám teď zavázán.

Nemusí se nutně jednat o trestný čin v souvislosti v notářstvím, stačí, aby při dopravní nehodě zavinil ublížení na zdraví nebo smrt, Vy ho z toho jako vyšetřovatel vytáhnete, no a teď to používáte jako systém vydírání (k psaní dopisů, že se po někom bude střílet). 

V řádném procesu to dopadne tak, že se věc vyšetří a notář půjde za vyděračské dopisy do basy a za předchozí trestný čin také a Vy k tomu budete mít ještě další trestný čin, že jste notáře vytáhl z trestného činu a poškodil jiného.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Paní Bradáčová,

je zdokladované, že jsem Vás několikráte žádala, abyste zajistila řádný proces a nestrkala mně do blázince.

Vy jste však vůbec nereagovala a napsala jste mně, že patřím do blázince.

POD VAŠÍM PRÁVNÍM DOHLEDEM MNĚ BYLY MEDIKOVÁNY SMRTELNÉ KOMBINACE LÉKŮ RIVOTRIL A GERODORM.

VEDLEJŠÍM ÚČINKEM LÉKU RIVOTRIL JE SEBEVRAŽDA A VEDLEJŠÍM ÚČINKEM LÉKU GERODORM JSOU BLUDY.

TAKŽE TO BUDE TAK, ŽE VÁS JAKO VRCHNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI V ŘÁDNÉM PROCESU PROŽENU ZA TRESTNÝ ČIN VRAŽDY A TĚŽKÉHO UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ JAKO ORGANIZÁTORA TRESTNÉHO ČINU PODLE § 24 ODST. 1 PÍSM. A) TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB.

Paní Bradáčová,

jako právnička stojíte za úplné hovno, protože kdybyste o právu něco věděla, tak byste se ve vlastním zájmu nenamočila do takového průseru.

A pro Vás to bude životní průser.

Do teď jste měla velmi jednoduchý život a vystačila jste si při řešení všeho se smradlavou píčou.

Ale tyto časy skončily, protože u mě jste narazila.

Dobře víte, že za tohle všechno Vás čeká to, že si budete 20 let chladit píču v báni, aby Vám tak nesmrděla.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.  

Pánové posranci Rochl a Pumprla,

Vy jste dělali píčoviny a mysleli jste si, že jste absolutně beztrestní, protože jste vyšetřovatel a státní zástupce.

Ale podívejte se na to tak, že MUDr. David Rath je dnes již skutečně a definitivně ve vězení na 7 let a možná se mu to prodlouží na 9,5 let (když nezaplatí).

MUDr. David Rath je exposlanec a exministr zdravotnictví a rozhodně nikoho nezavíral do blázince, nikomu nepředepisoval smrtelné dávky léků, nikoho nepronásledovat protizákonnými dopisy, jednoduše MUDr. David Rath nevraždil a je ve vězení na 7 let.

Vy jste pouhý vyšetřovatel a státní zástupce, vraždíte a protože se Vám to nepovedlo, tak jste vymysleli, že zase po nás budete střílet (ale odborně tomu říkáte předvedení za účelem vyjádření se k nějakému soupisu, který je dávno vyřešen).

Podle precedentu MUDr. Davida Ratha je to tak, že jestli po nás zase chcete střílet, tzn., že nás chcete zavraždit, tak Vám hrozí už výjimečný trest (tj. 20 - 30 let nebo doživotí, propadnutí majetku). Protože už teď Vám reálně hrozí tak přibližně 15 let, jedná se také o množství trestných činů.

Pro bábu Bradáčovou, jako organizátorku to platí také, ale ona spíše skončí na doživotí na psychiatrii, protože se v trestním řízení zjistí, že je duševně nemocná autistka, protože nerozeznala nebezpečí fiktivního trestního stíhání bez důkazů a navíc, až ji budou v poutech odvádět, tak se stejně psychicky zhroutí a místo do zadržovací cely ji stejně budou muset odvést na psychiatrii.

Celkově je to tak, že nejvíc škodí slaboši.

Vyřiďte to Hosákovi, co ho čeká.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Zase jsme dostali dopis, že posranec Rochl chce zase střílet po 85-letém vdovci a předsedkyni NGO.

Pozn. Předvedení notářem v rámci řízení o dědictví ve skutečnosti znamená střelbu, protože když se uvede právní argument, že na předvedení nemá notář právo, tak to nepomůže a začne Rochl střílet.

K tomu zastáváme stanovisko, že jako diplomaté chápeme, že tajným službám vyhovuje současný stav - udělat trochu ostudy české justici pro jejich další cíle.

Ale pokud však tajné služby nechají zástupce NGO ve fyzickém až smrtelném ohrožení příliš dlouho, tak NGO začne korigovat svoje postoje k tajným službám, což už by se mohlo pro tajné služby stát z různých důvodů nevýhodné.