Aktuality IX/2019

Aktualizace případu

ZD Všestary

Ing. Monika Nebeská

Aktualizace případu

Křivé obvinění

Postoupení případu Křivé obvinění v části -

Státní zemědělský intervenční fond - před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku

Stížnost  

Přílohy   

Je dokázáno, že případ Křivé obvinění je - FIKTIVNÍ TRESTNÍ STÍHÁNÍ BEZ DŮKAZŮ -

dosažené s pomocí protizákonných psychologických metod :

GASLIGHTING

KYBERSTALKING

Aktualizace případu

Státní zemědělský intervenční fond

Postoupení případu

před Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Stížnost 

Přílohy 

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO v případu Křivé obvinění
ve dnech 17. - 19. září 2019

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze - rozhodla o následném uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou újmu a nákladů a výdajů řízení pro PRÁVNICKOU OSOBU - nevládní organizaci Human Rights Defense z.s.- IČO 018 01 970.

Je třeba upozornit na to, že nemajetková újma postihuje i právnickou osobu. Z povahy právnických osob vyplývá, že nemajetková újma těmto osobám vzniká zásahem do jinak definovaných hodnot, či složek nemajetkové povahy.

« V případech obchodních společností je při určování výše přiměřeného zadostiučinění třeba přihlížet k faktorům, jako je pověst společnosti (company reputation), nejistota v plánování a rozhodování (uncertainty in decision-planning), rozvrat v řízení společnosti (disruption in the management of the company) a konečně též i úzkost a potíže způsobené členům vedení společnosti (the anxiety and inconvenience caused to the members of the management team). »

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO v případu Křivé obvinění

ve dnech 10. - 12. září 2019

Podezření na kyberstalking

Stalking zahrnuje i jednání, které zasahuje do osobnostních práv poškozených osob, což bude projednáno na samostatném zasedání.

Typickým projevem kyberstalkingu je snaha opakovaně kontaktovat poškozeného, a to za pomocí ICT technologie.

V tomto případě je prostředkem kyberstalkingu DATOVÁ SCHRÁNKA, jako prostředek elektronické komunikace s orgány veřejné moci, kterou nelze změnit jako např. E-mail.

Stalker se do značné míry v konverzaci snaží demonstrovat sílu a dává najevo nejrůznější výhrůžky, jako např. umístění předsedkyně NGO do BLÁZINCE na pozorování, protože postupuje podle mezinárodních úmluv o lidských právech.

Ojedinělými nejsou ani výhrůžky fyzickým násilím, či dokonce smrtí, jako např. Pokud se předsedkyně NGO nebude dobrovolně souhlasit s protizákonným trestním řízením bez důkazů, tak bude průběžně předváděna a pokud se protizákonnému předvádění nepodrobí, tak může být i zastřelena v rámci donucovacích prostředků.

Aktualizace případu Křivé obvinění v ostatních jazykových verzích

Anglická jazyková verze

Bullying of NGO

Ruská jazyková verze

Дедовщина НПО

Německá jazyková verze

Die Schikane der NGO

Francouzská jazyková verze

La tracasserie de l'ONG

Ukrajinská jazyková verze

Дідівщина НВО

Informace o zveřejnění problematiky

GASLIGHTING

Jedná se o formu psychické manipulace jak znejistit oběť trestného činu ve vlastním konání a nevyšetřit skutečný trestný čin a namísto toho pokusit se dostat oběť trestného činu do blázince.

V anglické jazykové verzi

V ruské jazykové verzi

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Opatření hesla k počítačovému systému

§ 231 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat.

§ 231 odst. 1

Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává

a) zařízení nebo jeho součást, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému, nebo jeho částí nebo

b) počítačové heslo, přístupový kód, data,postup s pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému

bude potrestán odnětím svobody na 2 léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti

§ 231 odst 2

Odnětím svobody až na 3 léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán

a) spáchá - li trestný čin jako člen organizované skupiny

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

§ 231 odst. 3

Odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let bude pachatel potrestán, získá-li pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu


Opakované zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Lukáš Vodička se vyjádřil :

Policejní orgán má povinnost rozhodnout o pozorování předsedkyně NGO ve zdravotnickém ústavu (pozn. resp. BLÁZINCI).

Opakované zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové  v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla se vyjádřil :

Zda Vaše (pozn. předsedkyně nevládní organizace) "výtvory" ze serveru v NGO prostoru potom jsou výsledkem duševní poruchy?

Toto je předmětem znaleckého zkoumání znalců psychiatrů.

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO v případu Křivé obvinění
ve dnech 2. - 5. září 2019

Na základě důkazního materiálu je jednoznačné, že neprobíhá klasické trestní řízení podle trestního řádu č. 141/1961 Sb., ale tzv. GASLIGHTING

Opakované zveřejnění a upozornění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci pro Vrchní státní zástupkyni v Praze v případu Křivé obvinění.  

Na příkaz Okresního státního zástupce JUDr. Alexandra Pumprly, byl zabaven notebook předsedkyně NGO.

Tímto právním krokem se JUDr. Alexandr. Pumprla se dostal ( pozn. S pomocí IT technika) ke všem přístupovým údajům do datových schránek.

NGO proto upozorňuje, že pokud zjistí šíření podezřelé korespondence jménem NGO, kterou nezpracovala, bude automaticky podezřelým a zodpovědným pachatelem JUDr. Alexandr Pumprla.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Je podezření, že korespondence por. Mgr. Pavla Mühlsteina je příliš nápadná jako zavádějící datové zprávy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění na výzvu Obvodního soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.

Soud může pokračovat v samotném řízení po meritorní stránce věci dle přílohy : 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k doplnění Obvodního soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.