Aktuality IX/2018

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Přeložka silnice II/327

č.j. : PS-20-21092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu v případu - Chlumec nad Cidlinou - přeložka silnice II/327.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - některé další formy trestné součinnosti - podněcování k trestnému činu podle § 364 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V kombinaci s § 117 (veřejné spáchání trestného činu) a 365 TZ (schvalování trestného činu), dále v kombinaci s § 329 TZ (zneužití pravomoci úřední osoby), § 127 TZ) úřední osoba) a § 24 odst. 1 písm. b) TZ ( návodce trestného činu).

Je podezření, že předseda majetkové komise Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Jiří Žabka dne 29. března 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva Chlumec nad Cidlinou svými výroky veřejně podněcoval zastupitelé města k jinému trestnímu činu - zneužití pravomoci úřední osoby - aby zastupitelé porušili zákon o obcích a jednali proti občanům města.

Ing. Jiří Žabka dne 29. března 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva do zvukového (pořízeného městem) a kamerového záznamu (pořízeného NGO) namluvil, že do budoucna očekává statut výkupu pozemků - de facto vyvlastňování - ve veřejném zájmu.

Ing. Jiří Žabka uváděl praktické případy, kdy sám provedl de facto vyvlastnění, když jednal za firmu, která ho zaměstnává a vyplácí mu za jeho činnost nadprůměrnou mzdu.

Je podezření, že ING. JIŘÍ ŽABKA PODNĚCOVAL PŘÍTOMNÉ ZASTUPITELE PŘED OČIMA POŠKOZENÝCH OBČANŮ (přítomní poškození občané za veřejnost), k vyvlastnění nemovitostí v zastavěné oblasti a k LIKVIDACI CELOŽIVOTNÍ PRÁCE A ÚSILÍ POŠKOZENÝCH OBČANŮ, jen proto, aby se město mohlo chlubit, že má o dva kruhové objezdy navíc.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF.

Vrchní státní zastupitelství v Praze doporučuje, aby NGO sama předal, k vyšetření 35 trestních oznámení v případu SZIF, předsedovi dozorčí rady SZIF Ing. Pavlu Kováčíkovi. 

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop

Přijetí úplatku od Ing. Aleše Sobela

č.j.:TO-OKTRR-02-25092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b)trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že státní zástupce Mgr. Martin Prokop si přijal úplatek, jako úřední osoba od Ing. Aleše Sobela (ředitel SZIF RO Hradec Králové), v úmyslu opatřit Ing. Alešovi Sobelovi značný prospěch, což je podezření, že konkrétně znamená zakrýt podezřelou činnost korupčního jednání na SZIF Hradec Králové ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že kdyby si státní zástupce Mgr. Martin Prokop a ředitel Ing. Aleš Sobel na SZIF Hradec Králové byli tak jistí, že je vše v pořádku, tak by souhlasili s hloubkovou kontrolou celého pracoviště.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o vykonaném dohledu v případu Nově Město nad Metují - Okresní státní zastupitelství Náchod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje k dalšímu řízení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové trestní oznámení na radní města Chlumec nad Cidlinou - Mgr. Vladan Kárník, Ing. Miroslav Uchytil, Ivo Kučera, PaedDr. Arnošt Vítek, Luboš Suchánek.


Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Nové Město nad Metují - oddělení vnitřních věcí.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Komise k projednávání přestupků Města Chlumec nad Cidlinou v případu - Oběť trestného činu.

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : TO-OKTRR-01-21092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martin Prokop se nechová jako státní zástupce, ale jako jasnovidec, když 35 trestních oznámení ani nezačne vyšetřovat ani nepostoupí k prošetření PČR, ale Mgr. Martin Prokop ihned jak se podívá pouze na trestní oznámení, tak ví, že se vlastně vůbec nic nestalo a ani nepotřebuje věc odůvodňovat.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

Citace z podání NGO ze dne 7. září 2018 :

"Otázky OSZ

Jakého konkrétního jednání se měla konkrétní osoba dopustit nebo jaké jednání měla opomenout

Jak bylo uvedeno ve výzvě - LAICKY VYJÁDŘENO-

na pracovišti Hradec králové SZIF někdo něco udělá protizákonně proti vlastníkům půdy a ve prospěch předchozího uživatele LPIS.

Při zneužití pravomoci dojde k tomu, že někdo někoho začne chránit( nadržování) a ponechá někoho pokračovat v činnosti(nepřekažení TČ), přitom někdo na jiného začne vydávat stanoviska(přisvojení pravomoci úřadu), také slíbí někomu vliv (nepřímé úplatkářství) nebo přijme úplatek. Všem situace vyhovuje dokud není odezva, protože z toho všichni mají zisk. Forma účastenství je pro koho se činnost na SZIF dělá, tzn. pole v exekuci by získal p. Jan Bruinsma (nikoli p. Langrová)."

Pokračování citace z podání NGO ze dne 7. září 2018 :

"ODBORNOST VYŠETŘOVÁNÍ

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Okresní státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb.

...

NGO žádá, aby podle výše uvedené právní úpravy Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo předsedovi Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčíkovi.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení."

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Tím, že Mgr. Martin Prokop rezolutně odmítl postoupit věc k odborné hloubkové kontrole, porušil principy ústavního pořádku ČR.

Současně je podezření, že si Mgr. Martin Prokop přivydělává přijímáním úplatků za zasílání protiprávní korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutil jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop přijímá úplatky ředitele Regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Aleše Sobela.

Cui bono, cui prodest - na pracovišti pod vedením Ing. Aleše Sobela je podezření na korupční činnost ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

Aktualizace případů

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička 

Rozvracení republiky

č.j. ZP-VSZ-06-19092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odelslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení - JUDr. Lukáš Vodička- podezření z TČ rozvracení republiky.

Doručenky

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupkyně, ale jako tisková mluvčí JUDr. Lukáše Vodičky.

JUDr. Miluše Redlová napsala, že bylo odpovězeno a že je vše v pořádku.

NGO poukazuje na právní skutečnost, že odpovídat se musí podle zákona a nikoli podle vlastní smyšlené dedukce.

Hlavní právní fakt je ten, že JUDr. Miluše Redlová napíše, že je vše v pořádku, aniž by se na cokoliv JUDr. Lukáše Vodičky zeptala - resp. JUDr. Lukáš Vodička nebyl vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris ( právní domněnka).

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ (trestného činu).

Současně je podezření, že si JUDr. Lukáš Vodička přivydělává přijímáním úplatků od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, který byl v souvisejících trestních oznámeních označen jako podezřelý z návodce TČ, resp. Objednavatel TČ jako celku (protože je solventní podplatit TČ jako celek) za zasílání korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutila jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :
Por. Ing. Miroslav Jaroš
Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské
Nadržování Ing. Monice Nebeské
Nadržování p. Iloně Langrové
Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Mgr. Martin Prokop odložil 35 trestních oznámení aniž by je prošetřil.
Citace z textu :

Oznamovatel trvá na řešení všech podaných trestných oznámení, přičemž jednak navrhuje, aby tato byla spojena do jednoho společného řízení a dále, aby tato byla postoupena předsedovi dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčikovi jako podnět k provedení hloubkové kontroly na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové.

Pokračování :

státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové konstatuje, že z žádného z těchto podání ani z množství informací v těchto obsažených se nepodávají a ani ne vyplývají žádné skutečnosti zakládající podezření ze spáchání trestného činu upraveného právním řádem České republiky. Vzhledem k této skutečnosti nebudou z podnětu žádného z uvedených podání - trestních oznámení zahájeny ani činěny další úkony a nebude konáno další šetření.Shora pod č. 1) až č. 35) uvedená trestní oznámení jakož i je doplňující podání ze dne 7. 9. 2018 proto státní zástupce bez dalšího opatření odkládá.

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Aktualizace případů

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop - Rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - Veřejné schvalování TČ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš  

Nadržování Iloně Langrové

č.j. : ZP-OKT-114-18092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenky

Ing. Monika Nebeská začala řešit soukromoprávní vztah trestněprávní cestou jako první dnem 2. ledna 2018. Následně Ing. Monika Nebeská pokračovala prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy v březnu 2018, který odeslal dopis na adresu nevládní organizace Human Rights Defense z.s. - dále jen HRD. Tyto skutečnosti dokazuje spisová dokumentace i předmětné vyrozumění.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, která řeší výpověď pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele tím způsobem, že proti němu začne používat právní prostředky trestního práva.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, což je také součástí spisové dokumentace.

Na hraně zákona jedná Ing. Monika Nebeská a nikoli HRD.

Dále je podezření, že ZA HRANOU ZÁKONA JEDNAJÍ KONKRÉTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI PČR A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, KDYŽ SYSTEMATICKY ZAMÍTAJÍ PODÁNÍ POŠKOZENÉHO A TÍMTO ZPŮSOBEM PODPORUJÍ POKRAČOVÁNÍ POSTUPŮ ING. MONIKY NEBESKÉ, KTERÁ OFICIÁLNĚ JEDNÁ ZA HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMU A ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY, KTERÉ JE SPOLEČNÍKEM FYTAGRO S.R.O.

JE PODEZŘENÍ, ŽE VNĚJŠÍ POZOROVATEL SE MŮŽE DOMNÍVAT, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA SVÝM POSTUPEM SYSTEMATICKY PODPORUJÍ VÝŠE UVEDENOU SITUACI.

Ministerstvo zemědělství potvrdilo protizákonnost postupu p. Ilony Langrové - SZIF Hradec Králové. Na základě tohoto právního faktu, PČR měla přikázat ukončení pachtovních smluv a tím by bylo řízení skončeno.

Tímto by si por. Ing. Miroslav Jaroš a JUDr. Lukáš Vodička nemuseli stěžovat na podávání trestních oznámení.

JESTLIŽE ZÁKONODÁRNÉ ORGÁNY URČILY, ŽE NAPŘ. ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY A DALŠÍ JSOU TRESTNÉ ČINY, TAK JUDR. LUKÁŠ VODIČKA NEMŮŽE MÍT OPOVÁŽLIVOST TVRDIT, ŽE TRESTNÝ ČIN JE SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAH.

Por. Ing. Miroslav Jaroš i JUDr. Lukáš Vodička a další si nemohou stěžovat na ochranu osobnosti, protože státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová (VSZ Praha) zajišťuje, že jsou absolutně nevinní a celkově situace na funkci policistů a státních zástupců nemá žádný vliv, protože mzdu pobírají dál.

NGO UPOZORŇUJE, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA PLNĚ VYUŽÍVAJÍ SVÉHO PRÁVA PODLE ČL.17 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Č ,2/ 1993 SB - SVOBODA PROJEVU

NGO NIJAK NEBRÁNÍ JUDR. LUKÁŠI VODIČKOVI VE VYJADŘOVÁNÍ JEHO NÁZORU.

JUDR. LUKÁŠ VODIČKA BY MĚL PODĚKOVAT NGO, ŽE JEHO NÁZORY ZDARMA ZVEŘEJŇUJE, PROTOŽE SERVER SE MUSÍ PLATIT.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení - JUDr. Lukáš Vodička- podezření z TČ rozvracení republiky.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Případy

SZIF - trestní oznámení SZIF Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop - podezření z TČ rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - podezření z veřejného schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z nadržování Iloně Langrové - SZIF Hradec Králové

č.j. ZP-LV-27-16092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáš Vodička se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupce, ale jako tiskový mluvčí por. Ing. Miroslava Jaroše.

JUDr. Lukáš Vodička napsal co mohl nebo nemohl por. Ing. Miroslav Jaroš udělat aniž by se por. Ing. Miroslava Jaroše zeptal - resp. por. Ing. Miroslav Jaroš nebyl ani vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris.

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ.

Případ por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské vychází ze skutečnosti, že v trestním oznámení a následně v protokolu podání vysvětlení oznamovatelem, bylo výslovně doloženo, že v případu Ing. Monika Nebeská se v případu podezření z dotačního podvodu sama prezentovala jako fyzická osoba a nikoli jako jednatelka FytAgro s.r.o.

Přestože NGO uváděla v předchozí korespondenci, že je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti, tak NGO nepředpokládá, že i při limitovaných schopnostech by por. Ing. Miroslav Jaroš porušoval zákon ve svůj neprospěch a zadarmo jako by to bylo např. u podezření z nepřímého úplatkářství (slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské), a proto NGO zvolila podezření z trestného činu přijetí úplatku, s podezřením, že by si por. Ing. Miroslav Jaroš vyvážil případnou škodu vlastního trestního stíhání např. penězi.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství ve věci státního zástupce Okresního státního zastupitelství Hradec Králové Mgr. Martina Prokopa.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Nepřímé úplatkářství

NEODBORNOST POR. ING. MIROSLAVA JAROŠE

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství ve věci státního zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové JUDr. Lukáše Vodičky. 

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Městského úřadu Nové Město nad Metují - oddělení vnitřních věcí.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje akceptační dopis Ústavního soudu v případu Frýdek-Místek.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyřízení stížnosti ředitelem KŘ PČR Moravskoslezského kraje pl. Mgr. Tomášem Kuželem v případu Frýdek-Místek.

Nová záložka

Rada Města Chlumec nad Cidlinou

RM - PČR - korespondence

č.j. : OV-19-05092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala :

Odpověď na výzvu k podání vysvětlení

Žádost o proplacení nákladů spojených s podáváním vysvětlení

Dostatečná omluva k předvolání k podání vysvětlení

NGO k výše uvedenému doplňuje, že podle Etického kodexu Policie České republiky :

Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je
a)prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi.

NGO upřesňuje, že PČR má zákonnou povinnost spolupracovat a nikoli zbytečně zatěžovat.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se svými limitovanými schopnostmi zbytečně zatěžuje finanční rozpočet PČR.

NGO v příloze zasílá ještě jednou požadovaný dokument.

Závěrem NGO odkazuje na vyjádření předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, který uvádí, že do budoucna se občan státní správy nebude doprošovat, ale zástupci státní správy budou služebníčky.

Citace ze stanoviska JUDr. Pavla Rychetského :

"... stále trvá jakési mentální zatížení úředníka na každém stupni, že on je vrchnost, a že ten, kdo od něj cokoli požaduje, tak ne že by na to měl právo, ale musí se toho doprošovat."

NGO ke stanovisku předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského konstatuje, že má vysokou odbornou právní hodnotu a že úředníci a analogicky i por. Ing. Miroslav Jaroš toto stanovisko nemůže nijak zpochybňovat a do budoucna ho úředníci analogicky i por. Ing. Miroslav Jaroš bude muset dodržovat a úředníci a analogicky i por. Ing. Miroslav Jaroš se nebude moci vymlouvat na své nediagnostikované psychické onemocnění.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení ve věci trestních oznámení na radní Města Chlumec nad Cidlinou.

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Okresní státní zastupitelství Náchod

Ústavní stížnost

č.j. : US-ZH-30-06092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu Nové Město nad Metují - Okresní státní zastupitelství v Náchodě.

Ústava ČR čl. 1 odst.
Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka

Tzn. Povinnost dodržovat zákony, pozn. podle § 2 odst. 2 Občanského zákoníku - zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce, nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

Což znamená, že ani Okresní státní zástupce se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

Podle § 2 odst. 1 Občanského zákoníku každé ustanovení práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec.

Což znamená, že zvláště Okresní státní zástupce má zákonnou povinnost jednat podle Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Podle § 2 odst. 3 Občanského zákoníku výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

K tomu je nutno konstatovat, že protiprávní usnesení Okresního státního zastupitelství v Náchodě je podle Občanského zákoníku v rozporu s dobrými mravy.

Podle § 3 odst. 1 Občanského zákoníku právo chrání důstojnost člověka.

Podle Občanského zákoníku protiprávní řízení před Policií ČR a Okresním státním zastupitelstvím Náchodě je nedůstojné pro pro poškozeného občana.

Podle § 3 odst. 2 písm. c) nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

Podle Občanského zákoníku, pokud by chtěl tvrdit Okresní státní zástupce, že je neschopný, tak nesmí těžit ze své neschopnosti k újmě druhých, což znamená, že pokud neumí udělat usnesení v souladu se zákonem, musí si hledat zaměstnání v chráněné dílně a platit tzv. regresní úhradu podle zákona 82/98 Sb.

Podle § 4 odst. 1 Občanského zákoníku se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností a že to každý může od ní v právním styku očekávat.

Obecně společnost očekává i od Okresního státního zástupce, že bude minimálně průměrné inteligence a podle toho bude vydávat rozhodnutí v souladu se zákonem.

Podle § 5 odst. 1 Občanského zákoníku kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Obecně společnost očekává, že Okresní státní zástupce je schopen jednat podle platných zákonů a pokud by takto Okresní státní zástupce nebyl schopen jednat, jde to k jeho tíži jako např. Placení regresní úhrady a účastí na následném vnitrostátním a mezinárodním řízení a to za stejných podmínek jako poškozený občan.

Podle § 6 odst. 2 Občanského zákoníku nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu. Nikdo nesmí ani těžit z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

Obecně společnost očekává i od státních zástupců, že si za své protiprávní usnesení ponesou odpovědnost a to jak tzv. Regresní úhrady odškodnění podle zákona 82/98 Sb. Tak účastí na následném mezinárodním řízení podle čl. 36 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, tak i trestní odpovědnosti jako např. Zneužití pravomoci úřední osoby podle trestního zákona.

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Odbor správní - oddělení vnitřních věcí

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

Zveřejňování

č.j. OV-SZIF-111-07092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenky

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Okresní státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb.

NGO žádá, aby podle výše uvedené právní úpravy Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo předsedovi Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčíkovi.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

NGO zdůrazňuje, že pro řešení předmětné problematiky por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti a nemůže mít opovážlivost se srovnávat ve znalostech zemědělské problematiky předsedovi Dozorčí rady SZIF.

č.j. OST-ZH-29-06092018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala omluvu na Městský úřad Nové Město nad Metují - odbor správní, oddělení vnitřních věcí.

Doručenky

Poškozený se nemůže na jednání náležitě připravit, protože chybí podmínky řízení.

PČR nevydáním kopie spisové dokumentace a úředního záznamu podání vysvětlení poškozeného porušila čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je podle čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu.

Bc. Milan Smrco na výše uvedené zareagoval tak, že do předvolání ze dne 24. srpna 2018 uvedl: "Správní orgán nemůže nijak hodnotit, zda a proč nebyla Policií ČR Ing. Hrnčířovi poskytnuta kopie ze spisu, případně nebyla vydána kopie úředního záznamu o podání vysvětlení."

NGO upozorňuje Bc. Milana Smrco, že jeho zákonnou povinností je hodnotit skutečný stav věci podle správního řádu č. 500/2004 Sb., což je skutečnost, že Ing. Zdeněk Hrnčíř nemá podmínky, aby se na jednání náležitě připravil a Bc. Milan Smrco se pro účely přestupkového řízení nemusí zabývat protizákonným postupem PČR.

Postup PČR , což je současně svědecká výpověď Ing. Zdeňka Hrnčíře :

Ing. Zdeněk Hrnčíř na PČR jsem do protokolu uvedl, že cena přesahuje

5 000 Kč, cenový rozpočet na opravu sloupů je dle rozpočtu stavebních prací znatelně přesahuje částku 5 000,- Kč, jak je uvedeno v protokolu.

Policista uváděl, že si SOUKROMNĚ (??) zjišťoval cenu po telefonu (??), uvedl, že cena nepřesahuje 4 500 Kč.

Ing. Zdeněk Hrnčíř hned namítal, že žádný tento FAKT není zaznamenán v protokolu a doložen do spisu.

NGO k tomu konstatuje, že je zde viditelný fakt potřeby kontrolního kamerového (zvuko-obrazového) a zvukového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, popř. přestupku, aby byla vyloučena manipulace se spisovou dokumentací.

Poškozený dále doplňuje, že nenastaly nové skutečnosti a stejně by zopakoval skutečnosti ve spisové dokumentaci, na kterých trvá a nebude je nijak měnit.

Navíc výpovědí na účelové otázky v přestupkovém řízení po zmanipulovaném předchozím řízení před PČR by se Ing. Zdeněk Hrnčíř mohl vystavit skutečnosti, že na účelovou otázku odpoví po pravdě, ale již předchozí postup dokázal, že by teoreticky mohl odpovědět nepravdu, a proto Ing, Zdeněk Hrnčíř využívá svého práva nevypovídat.

č.j. OST-FMZ-55-10092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Doručenky

NGO plně odkazuje na svůj předchozí text ze dne 30. srpna 2018.

NGO svůj text nebude nijak měnit.

NGO pouze doplňuje, že por. Bc. Lekna Korčáková - PČR Frýdek-Místek, plně využívá svého práva podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. - svoboda projevu.

NGO nijak nebrání por. Bc. Lence Korčákové - PČR- Frýdek-Místek ve vyjadřování jejího názoru, že vražda ve stadiu pokusu není trestný čin.

NGO pouze podala opravné prostředky ve prospěch zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku Místku, protože NGO trvá na právní skutečnosti, že vražda ve stadiu pokusu je trestný čin podle trestního zákoníku 40/2009 Sb.

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Okresní státní zastupitelství Náchod

Č.j. : ZP-ZH-28-04092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Okresního státního zastupitelství Náchod.

Okresní státní zástupce Mgr. Vladimír Štěpánek zamítl poškozeného občana ve správním řízení.

Předchozí spisová dokumentace dokazuje, že skutek se stal, avšak okresní státní zástupce nepovažuje skutek za trestný čin.

Porušení povinnosti při správním řízení, Ing. Milošem Skalským - vedoucím odboru výstavby a regionálního rozvoje, jako manipulace se spisovou dokumentací, nečinnost, nevyrozumívání jeho osoby, nereagování na jeho podání a nerespektování nařízení nadřízených orgánů je porušením zásady spravedlivého procesu čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu podle čl. 10 Ústavy ČR, protože výše uvedenou činností Ing. Miloše Skalského dochází k vydávání protizákonného rozhodnutí.

K úvahám Okresního státního zástupce Mgr. Vladimíra Štěpánka, že občané soukromo-právní vztahy čím dál více řeší prostřednictvím trestního řízení, NGO konstatuje, že pokud zákonodárné orgány ČR určily, že zneužití pravomoci je trestný čin, tak Okresní státní zástupce Mgr. Vladimír Štěpánek nemá žádné zákonné právo uvažovat, že by se předmětná věc měla řešit jinak, než trestním řízením.

K argumentům Mgr. Vladimíra Štěpánka, že např. Krajský úřad Královéhradeckého kraje odepsal a de facto vyjádřil, ať si poškozený nestěžuje, i když byl odepsán protizákonný text, NGO Mgr. Vladimíra Štěpánka upozorňuje, že se takto automaticky stává podezřelým spolupachatelem s Ing. Milošem Skalským.

NGO tento stav vyhodnocuje jako podezření na veřejné schvalování trestného činu podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Okresní státní zástupce Mgr. Vladimír Štěpánek veřejně "vychvaluje", Ing. Miloše Skalského, že porušení povinnosti při správním řízení, Ing. Milošem Skalským - vedoucím odboru výstavby a regionálního rozvoje, jako manipulace se spisovou dokumentací, porušování stavebního zákona, maření výkonu úředních rozhodnutí, opakující se nečinnost, nevyrozumívání jeho osoby, nereagování na jeho podání a nerespektování nařízení nadřízených orgánů je porušením zásady spravedlivého procesu čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu podle čl. 10 Ústavy ČR, je standardním a zákonným postupem úředníka.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na radního města Chlumec nad Cidlinou p. Luboše Suchánka Krajskému ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství Hradec Králové.

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové postupuje věc trestního oznámení rozvracení republiky na JUDr. Lukáše Vodičku Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D. ve věci trestního oznámení na GIBS na por. Ing. Miroslava Jaroše, policistka "O..." a policista XY.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Nově

Žádosti - změny legislativy - 1. část

č.j. : ZL-KSZ-01-04092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Jak státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Luká Vodička uvádí, jedná se skutečně o sérii podání.

Hlavní příčinou je právní skutečnost :

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, pokud si JUDr. Lukáš Vodička stěžuje na větší počet podání, tak má zákonnou možnost postoupit věc Nejvyššímu státnímu zástupci k vyhodnocení a přijetí opatření.

NGO kritizuje JUDr. Lukáše Vodičku, že neustále a kategoricky a bez odůvodnění zamítal podání NGO, aniž by vyzval k upřesnění návrhu NGO.

Nová záložka

Konkrétní návrhy změn legislativy

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Právní úprava:

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.

Čl. 9 odst. 2 - Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

Čl. 9 odst. 3 - Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Čl. 10 Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Součástí českého právního řádu je podle čl. 10 Ústavy České republiky také Evropská úmluva o lidských právech Rady Evropy, Listina základních práv a svobod Evropské unie a Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů.

Aktualizace případu

Rada Města Chlumec nad Cidlinou

PaedDr. Arnošt Vítek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestného oznámení ze zneužití pravomoci úřední osoby 1. místostarostou města Chlumec nad Cidlinou PaedDr. Arnoštem Vítkem.

Nový případ

Rada Města Chlumec nad Cidlinou

Luboš Suchánek

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. : TO-LS-16-03092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

p. Luboš Suchánek

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 :

"...NGO bude reagovat podáním následných opravných prostředků směřujícím k dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv - konkrétně radních Města Chlumec nad Cidlinou, kteří se konkrétního zasedání rady města účastnili a nevznesli námitku proti skutečnosti, že rada města nemá zákonné oprávnění rozhodovat v předmětné věci - uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody s příslušenstvím."

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Čl. 2

Odst. 1 Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

Odst. 2 - Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Čl. 3

Odst. 1 - Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu

Odst. 3 -Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

§ 2 odst. 1

Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec.