Aktuality IV/2020

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Křivé obvinění

Jak by řešil vyšetřoval kpt. Ing. Marian Rochl, kdyby se po 2 měsících ( případně i dříve) předsedkyně NGO vrátila do domu svého otce a našla nezabezpečený dům, zvířata chcíplé hlady a mrtvé hnijící rozkládající se tělo svého otce???

Pozn. Bylo prokázána protizákonnost držení v blázinci a protizákonnost trestního stíhání.

Takže budeme pokračovat :

Volat záchranáře, to by bylo asi pozdě.

Takže se zavolá Policie a obvodní oddělení v Chlumci nad Cidlinou řekne, že to stejně musí řešit kriminálka.

Takže zavolají opětně kpt. Ing. Mariana Rochla.

Teď jde o to, co by vlastně kpt. Ing. Marian Rochl udělal, jako policista - vyšetřovatel???

Kpt. Ing. Marian Rochl dne 10. ledna 2020 vedl zadržení tak, že nikdo nevěděl, že kpt. Ing. Marian Rochl nechal samotného bez pomoci s projevy mozkové mrtvice (existuje kriminalistický důkaz) otce předsedkyně NGO a nikdo nevěděl, že předsedkyně NGO je strčena v blázinci a byl po dobu zadržení protizákonně ukraden telefon předsedkyně NGO, kde byly zmeškané hovory a nikdo telefonicky nemohl zjistit, co se vlastně stalo.

Pane Rochl,
kdybyste měl vyšetřovat, kdo by zavinil, že by otec předsedkyně NGO chcípl bez pomoci na mozkovou mrtvici v době, kdy jste protizákonně strčil předsedkyni NGO do blázince a přišel jste již k mrtvému hnijícímu rozkládajícímu se tělu???

Pane Rochl,

koho byste obvinil a z jakého trestného činu???

Nebo byste vinu svalil na prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D???

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pane Rochl,

Vy jste v diplomacii absolutně nevzdělavatelný.

Vůbec ničemu nerozumíte.

Paní Bradáčová ve skutečnosti potřebuje náš server funkční tak jak je, pro udržování určité politiky lidských práv, resp. bezpráví, aby si sledovaleté řekli : "Vidíte, ono nemá cenu se vůbec bránit, ještě mě Rochl zavraždí, když něco řeknu."

Aktualizace případu

Odškodnění - Křivé obvinění

Informace o zveřejnění

Uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb. pro UŽIVATELKU PŮDNÍHO BLOKU ID LPIS 79599 podle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. jako zemědělské podnikání ( z hlediska odškodnění pro právnickou osobu)

Z právního hlediska není rozdíl, zda UŽIVATELKA PŮDNÍHO BLOKU ID LPIS byla násilně držena psychopatem ve sklepě nebo psychiatrem v blázinci, ale pozice psychiatra je přitěžující okolnost.

UŽIVATELKA PŮDNÍHO BLOKU ID LPIS 79599 podle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. Jako zemědělské podnikání ( z hlediska odškodnění pro právnickou osobu).

Podle zákona o zemědělství má uživatel půdního bloku zákonné povinnosti ze zacházením s půdním blokem ve vztahu i ke státu - SZIF- i k ochraně zemědělského půdního fondu, jako ochrany krajiny a orné půdy jako přírodního bohatství podle ústavy - COŽ SE NEDÁ DĚLAT Z BLÁZINCE

S propouštěcí zprávou již nelze manipulovat.

Propouštěcí zpráva je důkazem, že šlo o násilné, nedobrovolné a protizákonné zadržení v zajetí (terminologie vojenské psychologie) a ZBAVENÍ OSOBNÍ SVOBODY (terminologie trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Právní úprava :

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

§ 170 Zbavení osobní svobody

odst. 2 Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody bude potrestán odnětím svobody na 5 až 12 let

a) spáchá-li čin jako člen organizované skupiny

c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví

e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro jiného značný prospěch

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Křivé obvinění.

Dne 10. ledna 2020 byla násilně, nedobrovolně a protizákonně umístěna do blázince předsedkyně NGO, tak, že kpt. Ing. Marian Rochl běhal s "komandem,"ve složení pprap. Josef Lokvenc, por. Ing. Tomáš Plhoň, kpt. Ing. Michaela Hrenčínová, por. Mgr. Šárka Filipská a další, se zbraněmi a paralyzérem po obydlí a v poutech odtáhli předsedkyni NGO násilně a protizákonně do blázince.

NGO má doklad (kriminalistický důkaz), že prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. A kpt. Ing. Marian Rochl a "komando" nechali bez pomoci otce předsedkyně NGO, který měl projevy mozkové mrtvice.

Když se předsedkyně NGO zeptala prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D., prostřednictvím MUDr. Marie Martincové, zda v případě, že její otec bude doma ležet mrtvý, tak jestli prof. MUDr. Ladislav Hosáh, Ph.D. milostivě dovolí zařídit pohřeb nebo jestli ji bude dál držet, tak jako psychiatr vymyslel, že předsedkyni NGO bude nadále držet v blázinci až 2 měsíce, rozhodně ji neumožní přístup k telefonu a počká až otec předsedkyně NGO chcípne bez pomoci na mozkovou mrtvici, aby "vyřešil" situaci pro kpt. Ing. Mariana Rochla.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pane Rochl,

když na mě jdete s tím, že mám vážnou duševní poruchu s bludy, tak budete muset dokázat na magnetické rezonanci, že mám změněnou stavbu mozku (viz. Níže - medicínsko- právní analýza), což nedokážete.

Je to tak, že se budete muset zeptat Vašich schizofrenních hlasů«TAJNÝCH SLUŽEB»viz. Příloha, co teď, když jsem Vám to s navijákem NEsežrala.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pane Rochl, ve skutečnosti nejde o to, co si myslím já nebo Vy, ale jde o to, že lidi, co případ sledují na internetu, si budou myslet, že byste neměl tu právní sílu se chovat jako bandita bez pravidel, kdybyste neměl podporu nebo krytí z vrchu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Zatím skutečně Vrchní státní zástupkyně skutečně nekoná dozor, viz. Příloha, ale tímto kpt. Ing. Marianu Rochlovi dává JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. POUZE NEPSANOU PRAVOMOC « UDRŽOVAT URČITÝ STAV LIDSKÝCH PRÁV » a nikoli předsedkyni NGO posílat drzé dopisy, že je slepá, hluchá, blbá, mlátí sebou o zem při epilepsii a plazí se po čtyřech, protože je úplně chromá dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., mávat jí pistolí před nosem, tahat jí v poutech do blázince, ničit její zdravotní stav v blázinci přidáváním něčeho do čaje nebo jídla (máme kriminalistický důkaz - nezávislé vyšetření o zhoršení zdravotního stavu po propuštění z blázince a i stav před blázincem).

Jestli si kpt. Ing. Marian Rochl myslel, že z jeho dopisu bude mít předsedkyně NGO psychosomatický průjem, tak nebyl, ale dostane žádost o odškodnění a musí se Policie s nemocnicí dohodnout, kdo co dobrovolně zaplatí, nebo jestli chce «ROZMAZÁVAT » věc dokazováním v trestním řízení, nebo se nějak musí dohodnout s Vrchním státním zastupitelstvím, proč tomu blázinci nezabránilo.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby si promyslel, co bude vlastně dělat, protože se nejspíš stane NEUŽITEČNÝ pro svého "zadavatele a ochránce", pro kterého dělá fiktivní trestní stíhání s FANTASMAGORICKÝMI FABULACEMI, že chtít smluvní pacht po zemědělské firmě je buď zločin nebo výsledek duševní poruchy, opilosti i a návykových látek a takové lidi se musí strčit do blázince. 

Aktualizace případu

Por. Bc. Pavel Podlucký

Aktualizace případu

Nedobrovolná hospitalizace

Aktualizace případu

Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení prof. MUDr. Ladislavu Hosákovi, Ph.D. v případu Křivé obvinění a Nedobrovolná hospitalizace.

NGO žádá v rámci trestního řízení o vydání psychiatrického stanoviska prof. MUDr. Ladislavem Hosákem, Ph.D, zda si jako psychiatr myslí, že vyšetřovatel Policie Hradec Králové Bc. Pavel Podlucký (viz. Příloha) se bude ve svém soukromém životě chovat stejně jako v profesním životě?

Tzn. Jestli v případě, že dcera vyšetřovatele bude napadena a těžce zraněna policisty Nový Bydžov, tak vyšetřovatel Bc. Pavel Podlucký svojí dceru, namísto toho, aby ihned zajistil ošetření záchranáři, tak ji strčí do zadržovací cely, bude se na ní chodit dívat, jak bezvládně leží na studených dlaždičkách v poutech a obviní ji ze dvou trestných činů....následně "nějak zajistí" výměnu MRI a CT snímků ve dvou nemocnicích...a takto zajistí, že se dcera vyšetřovatele může zůstat doživotním invalidou a potom vyšetřovatel svoji dceru s pomocí kpt. Ing. Mariana Rochla strčí do blázince, kde ji psychiatr prof. MUDr. Ladislav Hosák ochotně násilně hospitalizuje a vysvětlí dceři vyšetřovatele, že tento stav má trpět a nemá nic dělat?

Dále NGO žádá o stanovisko psychiatra, zda se prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. takto zachová k vlastní dceři, když by byla těžce zraněna?


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu por. Bc. Pavla Podluckého v případu Nedobrovolná hospitalizace.