Aktuality IV/2018

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství Praha - východ.

Okresní státní zastupitelství Praha - východ postupuje trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu Okresnímu státnímu zastupitelství Hradec Králové ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu Okresnímu státnímu zastupitelství Praha - východ ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Alenu Veselou, DiS. na Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové ve věci podezření z trestného činu nadržování p. Janu Bruinsmovi.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Alenu Veselou, DiS. na Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové ve věci podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci oznámení podezření z trestné činnosti pro klienta Policii České republiky, Obvodnímu oddělení Chlumec nad Cidlinou a Městskému úřadu v Chlumci nad Cidlinou.

Doručenky

Nový případ

PČR OOP Chlumec nad Cidlinou

Aktualizace případu

Zneužití radních starostou

Aktualizace případu

Nadržování Markétě Stojanové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Petru Hnízdovou Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

Doručenka  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení - podezření  na dotační podvod - na Ing. Moniku Nebeskou, ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, Policii České republiky - oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Doručenka  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení - podezření na zneužití pravomoci úřední osoby - na p. Ilonu Langrovou Policii České republiky - oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Doručenka

Aktualizace

Chlumec nad Cidlinou

Přeložka silnice II/327

Zápis ze řádného zasedání dne 11. dubna 2018  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje

trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - způsobení úpadku Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání proti rozhodnutí SZIF RO Hradec Králové.

P. Ilona Langrová de facto právně potvrdila, že je podjatá, když vůči vlastníkům půdy odmítá postupovat podle správního řádu a proti dotčené firmě postupuje podle správního řádu.

P. Ilona Langrová porušila § 7 odst. 1 zákona č. 500/ 2004 Sb., kdy činí prokazatelně právní úkony ve prospěch Ing. Moniky Nebeské a postupuje proti vlastníkům půdy, což je současně podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle TZ- pozn. Trestní oznámení na p. Ilonu Langrovou bylo již podáno.

P. Ilona Langrová znovu potvrzuje podezření z podjatosti a podezření z úplatků, když demonstrativně jedná ve prospěch Ing. Moniky Nebeské, když provedla místní šetření bez účasti vlastníků půdy.

K výroku p. Ilony Langrové : "...Nebyly pořízeny detaily rostlin...".

Vzhledem ke skutečnému stavu p. Ilona Langrová znovu potvrzuje podezření z podjatosti a podezření z úplatků, když demonstrativně jedná ve prospěch Ing. Moniky Nebeské, protože p. Ilona Langrová nechtěla zdokumentovat hnijící řepku a dále není jasné zda je pěstováno obilí nebo heřmánek, ale při obou dvou možnostech je porost silně zaplevelený.

P. Ilona Langrová je oficiálně duševně zdravá podle OZ i podle TZ, a proto je podezření, že páchá trestnou činnost naprosto úmyslně.

Dále, kdyby bylo řádně hospodařeno, tak by na poli nebyla hnijící řepka a zaplevelené obilí.

SZIF je schopen posoudit, že potřebné množství hnojiv a chemického ošetření nebylo plodinám poskytnuto.

Pro názorné přirovnání je situace stejná jako u lidí.

Kdyby p. Ilona Langrová nedostávala najíst, tak by zhubla, trpěla podvýživou a zdravotními problémy.

Hnijící řepka je důkaz zdravotních problémů rostliny.

Kdyby se takto p. Ilona Langrová nedávala dostatek kvalitního krmiva např. vlastní kočce, tak by kočka také trpěla podvýživou, zdravotními problémy a mohla by i uhynout. Toto je následně vyhodnoceno jako týrání zvířat.

Podle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. § 1 písm. a) Účelem tohoto zákona je vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny.

Je podezření, že p. Ilona Langrová se podílí na ztrátě zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost.

Přílohy

Doručenky

Nový případ

SZIF

LPIS

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost pro klienta o odůvodnění odložení rozhodnutí předsedkyně přestupkové komise Ing. Ireny Pánkové.

Doručenky 

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu NGO  členské schůze ze dne 10. dubna 2018.

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Zneužití radních starostou

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelku FytAgro s.r.o - § 224 TZ - způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - je podezření, že pachatelka Ing. Monika Nebeská organizuje trestnou činnost za účelem a svého profesního postavení ( možná s obavou, že jinak by byla nezaměstnaná, protože je podezření, že si je vědoma svých schopností).

Současně je podezření, že obchodní holandský partner ZD Všestary p. Jan Bruinsma si obsazuje pracovní pozice ve "svých" firmách zaměstnanci, kteří bez rozmyslu plní jeho přání a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská byla již doplněním výpovědí ze dne 15. ledna 2018 upozorněna, že pokud sama vyvolala situaci a sdělila propachtovatelům, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou tak se propachtovatelé, v rámci obranné reakce, budou bránit podáváním odvetných trestních oznámení. Z postupu Ing. Moniky Nebeské je viditelné, že situaci sama vyvolala a je podezření, že jedná ve prospěch svého obchodního holandského partnera.

Ziskuchtivost a vyšší prospěch je prokázánn podezřením, že holanský obchodní partner ZD Všestary p. Jan Bruinsma zakládá firmy s oficiální poloviční rozhodovací účastí a ve skutečnosti obsadí toto místo "svým" zaměstnancem na pozici jednatele, který má managerské možnosti této firmě zajistit úpadek a takto p. Jan Bruinsma může následně majetek firmy "koupit",

Důkazem je i to, že ostatní firmy p. Jana Bruinsmy jsou ziskové a pouze tato firma má neúměrnou výši cizích zdrojů - nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o firmu podnikající v zemědělství, kde se propachtovává půda, tak je podezření, že při profesní podnikatelské erudici to p. Jan Bruinsma zajistil velmi uváženě, že si "založil" firmu s malým počtem propachtovatelů, kdy ke všem propachtovatelům má možnost osobního kontaktu bez jakékoliv nápadnosti.

Malý počet propachtovatelů následně může zajistit efekt jednoduché "koupě" zdevastované půdy, jejíž kvalitu následně zvedne za "jednoduše získané finance z účelových" cizích zdrojů této firmy.

Proto také p. Jan Bruinsma trvá na smluvní výpovědi a za zatím nechce uznat zákonnou výpověď podle zákona č. 89/2012 Sb. protože potřebuje čas na devastaci a znehodnocení půdy.

NGO p. Jan Bruinsmu zcela korektně informuje, že oznamovatelem trestních oznámení je NGO a nikoli propachtovatelé jako fyzické nebo právnické osoby.

NGO zajišťuje obranu vlastnických práv obecně a v tomto případě zajišťuje obranu vlastnických práv před devastací půdy pro všechny propachtovatele bez rozdílu.

NGO následně bude uplatňovat majetkovou na nemajetkovou škodu po obhospodařovateli.  

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Nový případ

Ing. Monika Nebeská - Způsobení úpadku

Informace pro sledovatele

Případ  SZIF - Dotační podvod
byl přesunut pod 

SZIF- ZD Všestary- 

Ing. Monika Nebeská - dotační podvod

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary se postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Trestní oznámení na Ilonu Langrovou - pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru v Hradci Králové se postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGo přijmula přípis PČR Frýdek-Místek.

Část stížnosti průtahů policejního orgánu se postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství ve Frýdku-Místku a druhá část stížnosti se postupuje odboru vnitřní kontroly KŘ PČR Moravskoslezského kraje.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu Ing. Alenou Veselou DiS.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Alena Veselá, DiS, úmyslně pomáhá podezřelému pachateli trestné činnosti panu Janu Bruinsmovi (holandskému podnikateli s trvalým pobytem v ČR, místopředseda představenstva ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.)a umožňuje mu, aby pokračoval v devastaci půdy( z hlediska zemědělského využití), s podezřením úmyslu ji následně zadarmo "koupit" a unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

Pokud by Ing. Alena Veselá DiS měla v úmyslu argumentovat potíži na pracovišti v případě neuposlechnutí ústního a nedokladovaného rozkazu Ing. Blankou Weisbauerovou, musí Ing. Alena Veselá DiS. uvážit, že je výhodnější změna zaměstnání, než o věci přemýšlet až 4-12 let ve vězeňské cele, protože Ing. Blanka Weisbauerová není schopná Ing. Aleně Veselé DiS. pomoct v trestním řízení.

Pokud by Ing. Alena Veselá DiS. měla v úmyslu argumentovat, že je v tíživé ekonomické situaci, a proto vzala od p. Jana Bruinsmy úplatek, musí Ing. Alena Veselá DiS uvážit, že o situaci potom může přemýšlet až 4-12 let ve vězeňské cele, protože p. Jan Bruinsma je "holandský podnikatel" a nikoliv zachránce české úřednice před trestním řízením.

Přílohy

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku 

Detaily zpráv 

Nový případ

SZIF

Ing. Alena Veselá DiS

Nadržování p. Jan Bruinsma

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu způsobení úpadku panem Janem Bruinsmou, místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary.

Je podezření, že pan Jan Bruinsma se vzhledem ke své profesní erudici snaží zdevastovat půdu (z hlediska zemědělského využití) místních vlastníků a pak ji následně zadarmo "koupit", což se mu nepovede, protože místní vlastníci půdy nejsou tak neschopní, aby jeho praktiky nerozpoznali a proto NGO doporučuje panu Janu Bruinsmovi, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe soudím ostatní."

Je podezření, že pachatel spáchal trestný čin jako člen organizované skupiny

Např. Je podezření na pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek, je Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva a ředitelka Zemědělského družstva Všestary, která je současně jednatelkou FytAgro s.r.o. a v jejíž moci je jednání s třetími stranami, zajišťování účetnictví a dotací.

Je podezření na dalšího pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek, je Ing. Petra Veinhauerová, člen představenstva a agronomka Zemědělského družstva Všestary. Je podezření, že Ing. Petra Veinhauerová pomáhá se zajišťováním ztráty kvality půdy účelovými agronomickými příkazy, které vedou k devastaci půdy z hlediska zemědělského využití.

Je podezření na další pomocníky trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření, že pachateli umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek v devastaci půdy z hlediska zemědělského využití, jsou konkrétní pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu, Regionálního odboru v Hradci Králové, kdy na p. Ilonu Langrovou a Ing. Alenu Veselou, Dis. Již bylo podáno trestní oznámení. V podávání trestních oznámení bude pokračováno. NGO současně bude uplatňovat nárok na majetkovou a nemajetkovou újmu.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Nový případ

Jan Bruinsma

Místopředseda představenstva

Zemědělského družstva Všestary

Informace pro sledovatele

Případ Ing. Monika Nebeská 

byl přesunut pod SZIF- ZD Všestary.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pracovnice SZIF RO Hradec Králové p. Ilona Langrová

 Je podezření, že se dopustila trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podstata podezření ze spáchání trestného činu p. Ilonou Langrovou je, protiprávní postup při správním řízení č.j. SZIF/2018/0241164, nejdříve způsobila průtahy v řízení a následně vydala rozhodnutí, kdy porušila především správní řád č. 500/2004 Sb.

Dále p. Ilona Langrová nijak nereagovala na maření součinnosti se správním orgánem Ing. Monikou Nebeskou, což bylo doloženo dnem 19. března 2018 osobně na SZIF RO Hradec Králové.

Dále p. Ilona Langrová nijak nezakročila v praktikách Ing. Moniky Nebeské, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou.

Podávání trestních oznámení je pouze obranná reakce proti praktikám Ing. Moniky Nebeské, které zřejmě bez rozmyslu převzala od svého obchodního holandského partnera p. Jana Bruinsmy.

Podle zákona č. 312/ 2002 Sb. O úřednících je p. Ilona Langrová povinna podle § 16 odst. 1 písm. d) plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.

Na základě výše uvedeného ustanovení zákona se p. Ilona Langrová nemůže vymlouvat na to, že pouze plnila příkaz Ing. Blanky Weisbauerové, pokud nemá p. Ilona Langrová písemný příkaz.

Pokud by p. Ilona Langrová měla v úmyslu argumentovat potíži na pracovišti v případě neuposlechnutí ústního a nezdokladovaného rozkazu Ing. Blankou Weisbauerovou, musí p. Ilona Langrová uvážit, že je výhodnější změna zaměstnání, než o věci přemýšlet až 12 let ve vězeňské cele, protože Ing. Blanka Weisbauerová není schopná p. Iloně Langrové pomoct v trestním řízení.

Přílohy :

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Nový případ

SZIF

RO Hradec Králové

Ilona Langrová

Aktualizace

SZIF

RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO
odeslala trestní oznámení na
Ing. Moniku Nebeskou,
jako fyzickou osobu.

Je podezření, že se dopustila trestného činu -

§ 212 TZ - dotační podvod.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská jako fyzická osob předkládá falešné až padělané pachtovní smlouvy na Státní zemědělský intervenční fond za účelem čerpání dotací a následného využití finanční částky pro svoji osobní spotřebu.

Dopisem ze dne 2. března 2018, prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy bylo Human Rights Defense z.s. jako právnické osobě sděleno, že se Ing. Monika Nebeská chce soudit s NGO ve věci pachtovních smluv (které však neexistují).

NGO současně žádá, aby Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba, předložila uváděné pachtovní smlouvy s nevládní neziskovou organizací Human Rights Defense z.s.

Podle § 42 TZ existují

přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaná ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravá ( § 26 a 27 TZ) ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary, která v tomto případě jedná jako fyzická osoba.

b) pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - ziskuchtivost je prokázána zajištěním vlastního finančního prospěchu má představu, že všichni ostatní jsou neznalí, neschopní a celkově méně zkušení než ona.

d) pachatel spáchal trestný čin využívaje nouze, tísně, bezbrannosti - Ing. Monika Nebeská chybuje v tom, že bez rozmyslu přejímá způsoby řízení převzaté od jejího holandského partnera.

Zaslání protiprávního dopisu prostřednictvím (méně schopného) advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, místním vlastníkům nemovitostí nemá odstrašující efekt (jak ing. Monice Nebeské zřejmě poradil pan Jan Bruinsma), ale naopak protiprávní dopis vyvolá u místních vlastníků půdy obrannou reakci. Na základě výše uvedených skutečností je podezření na tzv. návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ pana Jana Bruinsmu, který neuvážil, že protiprávní metody vůči místním propachtovatelům působí vytvářením dojmu, že je méně schopný businessman a jehož metody byly již v bývalé EU 10 a EU 15 odmítnuty.

Navíc pokud by měl pan Jan Bruinsma představu, že protiprávní dopis od advokáta zaslaný nevládní organizaci, která zastupuje spory před mezinárodními soudy a institucemi a tato organizace jedná celkem v 5 jazycích, by tuto nevládní organizaci nějak vystrašil, tak NGO panu Janu Bruinsmovi sděluje, že by se mohl dočkat toho, že již zahájený právní spor by mohl ve skutečnosti znamenat to, že by na základě následného rozsudku mezinárodního soudu mohl vyplácet odškodné a pro pana Jana Bruinsmu nebo jeho firmy a mohla by se situace stát likvidační.

K tomu NGO sděluje, že na základě mezinárodních úmluv o lidských právech se chová zásadně podle pravidla rovnosti.

Je podezření, že pan Jan Bruinsma se vzhledem ke své profesní erudici snaží zdevastovat půdu (z hlediska zemědělského využití) místních vlastníků a pak ji následně zadarmo "koupit", což se mu nepovede, protože místní vlastníci půdy nejsou tak neschopní, aby jeho praktiky nerozpoznali a proto NGO doporučuje panu Janu Bruinsmovi, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe soudím ostatní."

f) pachatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce - je podezření, že pachatel využívá svých znalostí a možnosti záměny postavení fyzické osoby za svou funkci statutárního zástupce právnické osoby

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Nový případ

SZIF

Dotační podvod

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Petru Hnízdovou.

e podezření, že dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová úmyslně pomáhá podezřelé pachatelce trestné činnosti paní Markétě Stojanové a umožňuje ji, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

Současně však JUDr Petra Hnízdová neumožňuje paní Markétě Stojanové, aby promluvila, zda nemedikované léky podala pacientce (matce právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku) sama o vlastní vůli a nebo byla o tuto "službu" požádána tzv. objednavatelem vraždy tzn. podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ návodcem trestného činu.

NGO navrhuje, aby Okresní státní zastupitelství navrhlo paní Markétě Stojanové možnost spolupracující osoby, což by značně pomohlo při policejním vyšetřování a pro paní Markétu Stojanovou je toto výhodné, protože by se ji ve výsledku snížil trest odnětí svobody za vlastní prokázanou trestnou činnost.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky 

Nový případ

Nadržování Markétě Stojanové

Aktualizace

JUDr. Petra Hnízdová

§ 366 TZ - Nadržování

paní Markétě Stojanové

Je podezření, že dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová úmyslně pomáhá podezřelé pachatelce trestné činnosti paní Markétě Stojanové a umožňuje ji, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení PČR Frýdek-Místek - 1 oddělení obecné kriminality.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pracovnice SZIF RO Hradec Králové Ing. Aleny Veselé, DiS.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podstata podezření ze spáchání trestného činu Ing. Alenou Veselou, DiS je, že při místním šetření dne 1. března 2018

a) porušila zákon č. 500/2004 Sb. Kdy odmítla pozvat na místní šetření vlastníky půdy

b) do úředního záznamu ze dne 1. března 2018 napsala, že je vše v pořádku

Ing. Alena Veselá DiS, při své profesní erudici a svém oficiálním duševním zdraví podle TZ, zcela záměrně nezdokumentovala skutečný stav, protože předpokládala, že bude manipulovat s podklady pro rozhodnutí a poškozovat vlastníky půdy.

Důkaz :

a) Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí ze dne 7. března 2018

b) Fotografie skutečného stavu plodin ze dne 28. března 2018 

c) Spisová dokumentace na SZIF RO Hradec Králové

Podstata problému spočívá v tom, že postupem Ing. Aleny Veselé, DiS, pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru Hradec Králové pokračuje devastace půdy.

Obilí je neduživé a silně zaplevelené. Řepka je podehnilá a porost silně zapáchá hnilobou, která pozemky značně zamořuje.

Je podezření, že pachatel spáchal trestný čin jako člen organizované skupiny

tzn. Loajalita páchání a zakrývání trestné činnosti profesně erudovaných a oficiálně duševně zdravých pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu.

Např. Pomocník trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, kdy je podezření jinému ostatním pracovníkům umožňuje páchání trestné činnosti vytvářením podmínek a odstraňováním překážek např. hlídáním při činu a utvrzováním v představě, že se nic nestane - je podezření na Ing. Blanku Weisbauerovou vedoucí SZIF RO Hradec Králové.

Podle pravidla právní zásady cui bono a cui prodest je podezření na existenci návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ. Konkrétně je podezření, že objednavatel je pan Jan Bruinsma- místopředseda představenstva ZD Všestary a zakladatele FytAgro s.r.o.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Doručenky

Nový případ

ZD Všestary

Fotodokumentace

stavu hospodaření ZD Všestary

Informace pro propachtovatele,

kteří propachtovávají půdu ZD Všestary

zastoupené :

ředitelka a předsedkyně představenstva

Ing. Monika Nebeská

místopředseda představenstva

Jan Bruinsma

Nový případ

Státní zemědělský intervenční fond

Regionální odbor Hradec Králové

Nový případ

Státní zemědělský intervenční fond

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu ve věci Frýdek-Místek.

Doručenka