Aktuality III/2020

Aktualizace případu

Odškodnění - Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala průvodní dopis řediteli Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje k uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb. Pro právnickou osobu - nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970

NGO doporučuje řediteli Královéhradecké Policie, aby si přečetl přílohy, co kpt. Ing. Marian Rochl způsobil Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Jestli se bude případ dál « rozmazávat » tak se z věci stane tzv. « nekontrolovatelná spirálovitá zpětná vazba » a by se mohlo stát, že Fakultní nemocnice Hradec Králové ZBANKROTUJE kvůli kpt. Ing. Marianu Rochlovi.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala průvodní dopis řediteli Fakultní nemocnice Hradec Králové k uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb. Pro právnickou osobu - nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970

NGO sděluje řediteli Fakultní nemocnice Hradec Králové, že v příloze podává řádnou žádost o odškodnění za nedobrovolné držení ve zdravotnickém zařízení bez zdravotní indikace.

NGO konstatuje, že kdyby prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. dodržel zákon a předsedkyni NGO vůbec nehospitalizoval, nebo např. ještě týž den po 3 hodinách propustil domů, protože nebyla zdravotní indikace k pobytu na Psychiatrické klinice, TAK BY TATO ŽÁDOST O ODŠKODNĚNÍ NEVZNIKLA.

NGO upozorňuje, že prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. s kpt. Ing. Marianem Rochlem vytvořili nebezpečný precedent :

« Avšak Psychiatrická klinika Hradec Králové, pokud by trpěla dlouhodobě nízkou obsazeností, bez ohledu na to, že nebudou psychiatričtí pacienti, nebo psychiatričtí pacienti budou chodit jinam z důvodu nekvalitní péče, tak vzhledem k « přátelským službám », kpt. Ing. Marian Rochl může jednoduše zajistit obsazenost Psychiatrické kliniky Hradec Králové tak, že když k nedobrovolné hospitalizaci « nepotřebuje » důkazy, tak kpt. Ing. Marian Rochl klidně může vyjít na Ulrichovo náměstí v Hradci Králové a zastavit autobus MHD, a « komando » pod vedením kpt. Ing. Michaely Hrenčínové, občanům v autobusu zamává pistolemi před nosem, kdyby se někdo vzpíral, tak ho složí paralyzérem, a celý autobus lidí odvezou na Psychiatrickou kliniku Hradec Králové. Pro jistotu se každému ukradne telefon, aby se nikam nikdo nedovolal a nikdo z rodin nevěděl, kde jsou ostatní z rodiny. A kdyby se někdo náhodou vzpíral, tak se přikurtuje a napíchá injekcemi, protože

při příjmu na Psychiatrickou kliniku nezáleží na tom, zda občan prokazuje nebo neprokazuje zdravotní indikaci k nemocniční psychiatrické péči. »

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb. Pro právnickou osobu - nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. mělo být jednáno s Human Rights Defense z.s. a nebylo, protože Ing. Ladislava Kryžová, nevystupuje jako fyzická osoba, ale jako předsedkyně nevládní organizace, což Fakultní nemocnice Hradec Králové věděla.

Navíc předmětná trestní oznámení byla podána právnickou osobou Human Rights Defense z.s., což Fakultní nemocnice věděla, a nikoli Ing. Ladislavou Kryžovou jako fyzickou osobou.

Z právního hlediska, tato situace znamená, že je trestně stíhaná úplně jiná osoba.

Celkově je tato situace srovnatelná s filmem - Jáchyme, hoď ho do stroje - kdy zřízenci také vozili do blázince k p. Chocholouškovi úplně někoho jiného, a jak to potom dopadlo???

Pokud bez kriminalistických a lékařských důkazů kpt. Ing. Marian Rochl a prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., ve jménu Policie Hradec Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, strčí předsedkyni nevládní organizace do blázince, tak jde o jednoznačné poškození pověsti nevládní organizace a poškození jejího jména a to zvláště za situace, kdy server NGO má celkem 6 jazykových verzí a informace mohou sledovat jak občané Evropské unie v anglickém, německém a francouzském jazyku, tak i občané Spojených států amerických, což je dáno názvem organizace v americké angličtině a americkou příponou serveru a také informace mohou sledovat s oblibou občané východní Evropy v ruském a ukrajinském jazyku.

Jen pro srovnání, pokud by se o kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové veřejně mluvilo jako o duševně nemocném, opilci a narkomanovi, tak si toho nikdo nevšimne, protože kpt. Ing. Marian Rochl má možnosti jednoduše zneužít svoji moc a protizákonně vtrhnout do obydlí nevinných, zamávat jim před nosem pistolí (kdyby to nepomohlo tak nevinného a poškozeného občana složí paralyzérem nebo ho zastřelí, ve jménu Policie - a jako malý trucovitý postižený fakan si vynutí od nevinného prakticky cokoliv, protože nevinný jedná vždy podle limbických reakcí pudu sebezáchovy).

Dále pokud by se o přednostovi Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, prof. MUDr. Ladislavu Hosákovi, Ph.D. mluvilo jako o psychiatrickém pacientovi, ožralci a drogově závislém, tak pacient, který se psychicky zhroutil po ztrátě zaměstnání a následné protizákonné exekuci a nepovedla se mu sebevražda, tak takový pacient se nebude zabývat tím, jestli přednosta psychiatrické kliniky chlastá nebo si píchá drogy, ale tím co bude dělat, až mu skončí pobyt na psychiatrii a jak vyřeší pronásledování exekutorů a vymahačů nebankovních institucí.

Dále ekonomická existence nevládní organizace je závislá na kvalitní a profesionální práci prezentované na internetových stránkách, čímž je vytvářena její pověst.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení prof. MUDr. Ladislavu Hosákovi, Ph.D. - přednostovi Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Propouštěcí zpráva dokazuje, že došlo k porušení zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, § 38 odst. 1 písm. b).

S propouštěcí zprávou již nelze manipulovat.

Propouštěcí zpráva je důkazem, že šlo o násilné, nedobrovolné a protizákonné zadržení v zajetí (terminologie vojenské psychologie) a

ZBAVENÍ OSOBNÍ SVOBODY (terminologie trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Propouštěcí zpráva je důkazem o pokusu vystavit nepravdivý znalecký posudek.

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové, co způsobil Ing. Monice Nebeské - FytAgro s.r.o.

NGO sděluje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, že když předsedkyni NGO násilně strčil do blázince, tak tímto zajistil Ing. Monice Nebeské kontrolu účetnictví ve firmě FytAgro s.r.o. Finančním úřadem - konkrétně jak Ing. Monika Nebeská naúčtovala 4 541 000 Kč k 31.12.2018.

NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby pro Ing. Moniku Nebeskou pro jistotu zarezervoval pokoj na Psychiatrické klinice Hradec králové, protože, až se      Ing. Monika Nebeská začne rozpomínat, jak účtovala          4 541 000 Kč cizích zdrojů, tak může mít specifické psychické stavy - tzn. Nebezpečná sobě i okolí, že by potřebovala izolační pokoj č. 1 na oddělení A. Tento pokoj je vybaven i KURTY.

Aktualizace případu

ZD Všestary

Firma FytAgro s.r.o. má k 31.12.2018 stav cizích zdrojů v celkové výši 4 541 000 Kč.

Cizí zdroje jsou závazky z obchodních vztahů - závazky po lhůtě splatnosti.

Otázky pro Finanční úřad :

1. Na co jsou vystaveny faktury (závazky po lhůtě splatnosti - závazky z obchodních vztahů)?

2. Zda faktury za zboží nebo služby odpovídají účelu podnikání?

3. Kdo je věřitel?

Který věřitel při nezaplacených milionech ochotně dává další zboží nebo služby za další miliony?

Doplnění :

Pokud by jakákoliv firma přišla do banky ( myslí se tím, jako Komerční banka, Česká spořitelna apod.) a řekla :

" Půjčte mně na 3 roky 4 500 000 Kč, já z toho udělám účetně cizí zdroje, které jsou nevymahatelné," tak takové firmě banka nepůjčí.


Proto je podezření, že se jedná o věřitele, srovnatelného s nebankovním subjektem, který zřejmě ochotně "půjčuje" na účetní tvorbu cizích zdrojů, ze zištných důvodů.

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací je jednoznačné, že zemědělská výroba je v zásadě zisková a není možné, aby firma FytAgro s.r.o. neustále "produkovala" v průměru ročně 1 500 000 Kč cizích zdrojů- k 31. 12. 2018 celkem 4 541 000 Kč cizích zdrojů a pravděpodobně k 31.12.2020 se bude jednat o 7 500 000 Kč cizích zdrojů a pak tvrdila, že nemá na pacht, postupovala proti vlastníkům trestně právní cestou a bylo proti vlastníkům půdy realizováno fiktivní trestní stíhání bez důkazů a vlastníci půdy byly strkány do blázince, s tím, že požadavek smluvního pachtu (ze kterého se platí i daň nemovitostí) je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek.

Aktualizace případu 

Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO podala podnět k provedení kontroly z důvodu podezření krácení daně z příjmu právnickou osobou firmou FytAgro s.r.o. - IČO 046 76 190

Psychiatrická klinika zkoumala, zda skutečnost, že vlastník půdy požaduje řádný pacht podle smlouvy není výsledek duševní poruchy vlastníka půdy (norma psychiatrické kliniky je, že duševně zdravý člověk nesmí požadovat smluvní pacht).

Dále psychiatrická klinika zkoumala finanční situaci vlastníka půdy, protože si podle psychiatrické kliniky si vlastník půdy sám může za svoje finanční problémy, protože duševní porucha se projevuje tak, že vlastník půdy požaduje smluvní pacht a kdyby smluvní pacht byl zaplacen, tak by vlastník půdy měl závažné finanční problémy, pokud však smluvní pacht zaplacen nebude, tak podle psychiatrické kliniky nebude mít vlastník půdy finanční problémy, dokonce bude mít finanční nadhodnotu a ani nebude trpět duševní poruchou.

Popis pobytu na psychiatrické klinice se může zdát normálnímu pracovníkovi finančního úřadu nelogický, ale na psychiatrické klinice se těžko rozliší blázen od lékaře, a pokud by se pracovník finančního úřadu potřeboval něco dozvědět, je vždy lépe kontaktovat blázna na psychiatrické klinice, protože ten poskytne normální logickou a pravdivou odpověď.

Jen pro doplnění, psychiatrická klinika, pro řešení problému neplacení smluvního pachtovného firmou FytAgro s.r.o. potřebovala zjistit naprosto zásadní a klíčovou informaci a tou je, jak se vlastníkovi půdy líbilo v mateřské školce, když mu bylo 5 let, namísto toho, aby se zajistilo, že firma FytAgro s.r.o. zaplatí pacht, čímž by vlastník půdy mohl jednoduše zaplatit daň z nemovitosti.

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují 

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Aktualizace případu

Odškodnění - Zveřejňování -UOOU - NMNM

Human Rights Defense z.s. - NGO postoupila žádost o odškodnění v případu - Zveřejňování -UOOU - NMNM, Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přílohy

NGO podala za klienta, Ing. Zdeňka Hrnčíře, uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., viz. Příloha č. 1, Ministerstvu financí.

Ministerstvo financí sdělilo, že tuto žádost máme postoupit přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, s tím, že Ministerstvo financí není prostředník, viz. Příloha č. 2.

Tímto žádáme o vyřízení uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb.(pozn. lhůta pro podání žádosti je dodržena podle zákona č. 82/1998 Sb. )

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb. Ministerstvu financí v případu Nové Město nad Metují Oddělení dopravy a silničního hospodářství 

Přílohy

a) Podmínky nároku na odškodnění byly splněny.

Existence nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu je nezpochybnitelná - Město Nové Město nad Metují rozhodně nemá žádné právo na jakékoliv komentáře proti rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové.

Vznik škody a nemajetkové újmy je jednoznačně dán nezákonným postupem Města Nové Město nad Metují.

Příčinná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím a vznikem škody je dána již vlastním nezákonným řízením.

Náklady řízení byly řádně doloženy a úvahy, že některé náklady nejsou vynaloženy účelně je jen manévrem, jak neproplatit poškozenému občanovi náklady řízení, které již zaplatit na svoji obranu, s tím, že o vynaložených nákladech a zákonnosti obrany rozhoduje Krajský soud v Hradci Králové a následně Nejvyšší správní soud v Brně.

Charakter právních úkonů určuje ADVOKÁTNÍ TARIF a nikoli pracovník Ministerstva dopravy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost prof. MUDr. Ladislavu Hosákovi, Ph.D. přednostovi Psychiatrické kliniky Hradec Králové.

NGO žádá, aby soudní znalec prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., k výše uvedenému opatření, vystavil závěr, že znalecký posudek nelze sestavit pro neexistenci důkazů.

NGO upozorňuje, že je v zájmu soudního znalce, tento závěr vystavit, nebo s ním bude zacházeno na základě pravidla rovnosti jako se soudními znalci doc. MUDr. Janem Laškem, CSc. a doc. MUDr. Vladimírem Pidrmanem, Ph.D.

NGO dodává, že za vystavení nepravdivého znaleckého posudku je trestní sazba až 8 let vězení pro znalce podle §350 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva dopravy v případu Odškodnění Oddělení dopravy a silničního hospodářství Nové Město nad Metují.

Ministerstvo dopravy vydává právní názor, že žádost o odškodnění bude řešit Ministerstvo financí.