Aktuality II/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje věc trestního oznámení na JUDr. Alexandra Pumprlu v podezření rozvracení ústavního pořádku ČR, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje věc trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše v podezření rozvracení ústavního pořádku ČR, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Městu Nové Město nad Metují.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 10. 2016, č. j. KUKHK-32058/DS/2016-3-Ma, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 1. 2018, č. j. 30 A 169/2016 - 104.

Kasační stížnost se zamítá -v Brně dne 31. ledna 2019, JUDr. Karel Šimka v. r. předseda senátu.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Náchodě v případu Nové Město nad Metují.

Okresní státní zástupce v Náchodě postupuje Policii ČR žádost o přezkoumání způsobené škody.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje rozhodnutí Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství odmítá vydat půdu vlastníkům a podporuje firmy ZD Všestary a FytAgro s.r.o. ve svých obchodních praktikách porušování smluvních a zákonných povinností v pachtovním vztahu. 

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění námitek na Ministerstvo zemědělství.

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO - anglické sekce


Zápis ze zasedání

sekce TOP management NGO - anglické sekce

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na JUDr. Alexandra Pumprlu - podezření z rozvracení republiky - Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení - podezření z trestného činu, že Ing. Monika Nebeská - ZD Všestary, podplatila por. Ing. Miroslava Jaroše-PČR Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského úřadu Nové Město nad Metují o dokazování listinou.

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

Zápis ze řádného zasedání dne 13. února 2019 

Doporučení č. 3/2019

sekce TOP management NGO

ze dne 13. února 2019

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Aktualizace případu

Nedobrovolná hospitalizace

Zápis ze řádného zasedání dne 12. února 2019

Doporučení č. 2/2019

sekce TOP management NGO

ze dne 12. února 2019

Zápis ze řádného zasedání dne 11. února 2019

Doporučení č. 1/2019

sekce TOP management NGO

ze dne 11. února 2019

č.j. : OD-RM-41-11022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Pokud se však zjistí, že por. Ing. Miroslav Jaroš nepřijal úplatek, překvalifikuje se trestní oznámení na podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby nebo rozvracení ústavního zřízení (což je s výrazně vyšší trestní sazbou). 

č.j. : OD-SZIF-164-11022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

 Trestní oznámení (pozn. i předcházející) byly podány na základě právní skutečnosti, že došlo k porušení zákonnosti a ústavního pořádku ČR a základním porušování zákonných a smluvních povinností v obchodní praxi.

Vzhledem k tomu, že komisař PČR por. Ing. Miroslav Jaroš uložil větší počet trestních oznámení, lze z tohoto jevu dovozovat, že v případě, že por. Ing. Miroslav Jaroš netrpí duševní poruchou a v době rozhodování o uložení trestních oznámení ovládal své jednání a byl schopen rozpoznat protiprávnost, lze dovozovat fictio iuris právní domněnku, že je podezření, že mohl přijmout úplatek, aby si vynahradil případné svoje trestní stíhání i případný následný výkon trestu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové. 

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala dostatečnou omluvu na výzvu k podání vysvětlení ve věci SZIF Náchod v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení KŘ Policie ČR Hradec Králové oddělení hospodářské kriminality ve věci SZIF Náchod v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis PČR Hradec Králové v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality postupuje stížnost na por. Ing. Miroslava Jaroše Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Aktualizace případu

Vrchní státní zastupitelství v Praze

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Nový případ

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové

JUDr. Alexandr Pumprla

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Rada Města 2014-2018 - řetězová reakce

č.j. : TO-SZIF-LB-159-06022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že se dopustila trestného činu -- přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová je oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A je podezření, že se JUDr. Lenka Bradáčová demonstrativně přiklání na stranu porušování vlastnických práv podle českého právního řádu a mezinárodních úmluv ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Z právního postupu Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové lze dovodit podezření fictio iuris právní domněnku, že přijala úplatek od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, jako ekonomickou výhodu za případný postih za podezření protiprávního až trestního jednání, protože 16 ha neohrozí v dalším podnikání ani firmu FytAgro s.r.o. ani ZD Všestary a těchto 16 ha není důležitých ani pro JUDr. Lenku Bradáčovou, aby se případně vystavovala postihu za podezření na trestnou činnost podezřelé organizované korupční skupiny a následného možného výkonu trestu.

č.j. : TO-RM-AP-37-04022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu - JUDr. Alexandr Pumprla - okresní státní zástupce v Hradci Králové v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Dále NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízeníve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro Okresního státního zástupce JUDr. Alexandra Pumprlu, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání vyšetření podezření korupční činnosti na Radě Města Chlumec nad Cidlinou je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU Okresním státním zástupcem JUDr. Alexandrem Pumprlou a šikana a vydírání a útisk poškozených občanů města a ochrana Ing. Ivy Uchytilové (vedoucí odboru OSMI Města Chlumec nad Cidlinou), která nedodržuje základní povinnosti podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Je podezření, že JUDr. Alexandr Pumprla podporuje činnost konkrétních radních Města Chlumec nad Cidlinou a vedoucí OSMI Ing. Ivy Uchytilové , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality v případu - SZIF- Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality postupuje stížnost na por. In. Miroslava Jaroše Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek-zveřejňování.

Por. Bc. Lenka Korčáková - PČR Frýdek-Místek nemá plnou moc pro zastupování p. Jiřího Marka před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše - podezření z trestného činu rozvracení republiky - Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Rada Města - řetězová reakce.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vyzývá k doplnění trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše v části - přijetí úplatku.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula příps Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše v případu- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Vrchní státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Rada Města - řetězová reakce.

JUDr. Alexandr Pumprla - Okresní státní zástupce v Hradci Králové zamítl stížnost na por. Ing. Miroslava Jaroše- PČR oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové.

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Rada Města  - řetězová reakce

č.j. : TO-RM-MJ-33-28012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Oznámení na podezření ze spáchání trestného činu por. Ing. Miroslavem Jarošem, komisařem oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o podezřelé korupční aktivitě na Městě Chlumec nad Cidlinou, avšak demonstrativně odmítá věc řešit.

Podle pravidla právní zásady cui bono a cui prodest je podezření na existenci návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ. Konkrétně je podezření, že objednavatel je Ing. Miroslav Uchytil - starosta Města Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality postupuje stížnost na por. In. Miroslava Jaroše Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Aktualizace případu

ZD Všestary

Ing. Monika Nebeská

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : TO-SZIF-MN-155-308012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Ing. Monika Nebeská - jednatelka FytAgro s.r.o., předsedkyně představenstva a ředitelka ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a jednatelka FytAgro s.r.o.

Je podezření, že se dopustila trestného činu- podplacení -- § 332 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - komisaře Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Podle Jednacího řádu NGO čl. 9 - za účelem shromažďování důkazů o porušování lidských práv NGO postupuje investigativně.

Což znamená, že princip postupu Ing. Moniky Nebeské jako fictio iuris právní domněnky a cui bono cui prodest, komu je to dobré a komu to prospěje je následující :

Je podezření, že firma typu ŠMEJD uzavře s vlastníkem půdy smlouvu, která nijak nevybočuje z právní praxe, avšak ihned po podpisu firma ŠMEJD přestane plnit smluvní podmínky.

V okamžiku, kdy se vlastník půdy resp. obchodní partner, ozve s nesouhlasem, Ing. Monika Nebeská na tuto skutečnost reaguje tak, že proti vlastníkovi půdy začne postupovat trestněprávní cestou a "objedná" si advokáta, který vlastníkovi půdy nebo jeho zástupci napíše, že se ing. Monika Nebeská s vlastníkem půdy bude soudit a kolik ho to bude stát.

Je podezření, že podstata postupu Ing. Moniky Nebeské spočívá v tom, že postupuje podle § 42 odst. d) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., kdy je podezření, že Ing. Monika Nebeská se snaží využívat nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti vlastníků půdy.

Nebo je podezření, že Ing. Monika Nebeská ostatní obchodní partnery považuje za neschopné a negramotné.

Vysvětlení pro občany a další vlastníky půdy :

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská při postupu proti vlastníkovi půdy se snaží o to, aby se vlastník půdy dostal do vězení ( i když protiprávně) a tak nemohl "rozhodovat" o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská je schopna vlastníka půdy dostat do vězení s pomocí podezřelé organizované korupční skupiny, kde je podezření, že do této podezřelé organizované korupční skupiny patří i por. Ing. Miroslav Jaroš, podle jeho policejních postupů.

Dále je podezření na druhý způsob : Pokud by advokát JUDr. Jiří Kovanda využil § 42 odst. d) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., jako nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti vlastníků půdy a zahájil by protiprávní soudní řízení proti vlastníkovi půdy a ve prospěch Ing. Moniky Nebeské, s tím, že by byla poškozena její pověst v případě výpovědi smlouvy, tak by to mohlo vést k efektu, že s podezřením na organizovanou korupční skupinu, by advokát JUDr. Jiří Kovanda mohl docílit situace, kdy by Ing. Monice Nebeské bylo přiznáno nepřiměřeně vysoké odškodnění, které by nemohl vlastník půdy zaplatit, a vzhledem k tomu, že i protiprávní odškodněné může být vymáháno exekučně, může takto ing. Monika Nebeská konkrétního vlastníka půdy ekonomicky naprosto zlikvidovat a ještě se dostat k jeho majetku ( resp. nejen pouze k polím, ale k celému majetku).

Podle § 42 písm. o) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. se jedná o podezření na organizovanou skupinu na podezření systematického jednání s cílem porušování vlastnických práv podle českého právního řádu, ústavního pořádku ČR a mezinárodních úmluv ve smyslu neoprávněného užívání cizího vlastnictví až protiprávního vyvlastnění či konfiskace ve prospěch některých zemědělských firem, které nedodržují základní smluvní a zákonné povinnosti podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. :

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. - vrchní státní zástupkyně v Praze

JUDr. Miluše Redlová - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze

JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci králové

Mgr. Martin Prokop - státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové

por. Ing. Miroslav Jaroš- komisař oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje

Za státní zemědělský intervenční fond :

Ing. Aleš Sobel - ředitel SZIF RO Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser - právník SZIF RO Hradec Králové

p. Ilona Langrová - pracovnice SZIF Hradec Králové

Ing. Alena Veselá, DiS - pracovnice SZIF Hradec Králové

Za ZD Všestary :

p. Jan Bruinsma - holandský podnikatel, hlavní manager a místopředseda představenstva

Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva

Ing. Petra Veinhauerová - agronomka a členka představenstva

č.j. : OD-SZIF-154-30012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality Náchod ve věci trestních oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - předsedkyni představenstva a ředitelku ZD Všestary a Ing. Petra Havelku - pracovník Státního zemědělského intervenčního fondu Náchod.

NGO symetricky poučuje komisaře por. Bc. Michala Nováka, že s ním bude jednat na základě pravidla rovnosti a bez jakékoliv diskriminace, což znamená, že v případě jakéhokoliv protizákonného postupu může dopadnout jako por. Ing. Miroslav Jaroš - PČR Hradec Králové a nebo jako Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, PhD., viz přílohy.