Aktuality II/2018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na nedostatky por. Bc. Lenky Korčákové, Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, 1. oddělení obecné kriminality, Frýdek-Místek.

Za poškozeného občana podává NGO upozornění na nedostatky

por. Bc. Lenky Korčákové,

podle § 97 odst. 1 písm. a)

zákona o policii č. 273/2008 Sb.

NGO žádá o písemné vyrozumění o přijatých opatřeních podle § 97 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. Do datové schránky NGO.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana žádost o podání vysvětlení odboru vnitřní kontroly Frýdek-Místek.

NGO žádá o zaslání údajného podání, ke kontrole spisové dokumentace, zda nejednal někdo jménem klientky a bez jejího vědomí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku 

Doručenky 

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu k doplnění podání vydanou PČR - Odborem vnitřní kontroly Frýdek-Místek.

Nový případ

PČR - Odbor vnitřní kontroly Frýdek - Místek

Aktualizace

Frýdek-Místek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení přestupkové komisi města Chlumec nad Cidlinou - Ing. Ireně Pánkové.

NGO žádá o podání vysvětlení, pro poškozeného občana, plná moc viz. Příloha, v jakém stavu je řízení ve věci 6 T 53/2015-121 usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2014 (datum je uveden dle spisové dokumentace Okresního soudu v Hradci Králové), kdy věc byly postoupena Městskému úřadu v Chlumci nad Cidlinou jako orgánu příslušnému rozhodovat o přestupcích.

Doručenka

Nový případ

Chlumec nad Cidlinou

Oběť trestného činu

Přestupková komise

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení tajemníkovi Městského úřadu Chlumec nad Cidlinou Ing. Pavlu Školníkovi, MPA.

 NGO žádá o podání vysvětlení, zda vyřizování předmětné věci, byly tajemníkovi Městského úřadu Ing. Pavlu Školníkovi, MPA uloženo starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 110 odst. 4 písm. b).

Dále NGO žádá o podání vysvětlení, zda Ing. Pavel Školník, MPA ponese odpovědnost za vyřizování věci, konkrétně regresní úhrady podle zákona č. 82/98 Sb. a 89/2012 Sb.

Dle tvrzení starosty Ing. Miroslava Uchytila se bude jednat o vysokou částku, což Ing. Miroslav Uchytil uvedl na veřejném zasedání zastupitelstva dne 24. ledna 2018 na žádost zastupitele Ing. Miroslava Vacka.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Doručenky 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů ve věci trestního oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou- státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu ve věci trestního oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou- státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO vyjádření GIBS ve věci Frýdek-Místek - PČR - 1. oddělení obecné kriminality.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska zastupitelstva o trestní odpovědností zastupitelů jako úředních osob podle TZ.

Zastupitelé města Chlumec nad Cidlinou jsou si plně vědomi, že pokud územní plán přeložky silnice II/327 v dalším hlasování zastupitelstva nezruší, může být na jednotlivé zastupitele podáno trestní oznámení podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby, s tím, že takovému zastupiteli hrozí trest odnětí svobody až na 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci žádosti o podání vysvětlení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení na Národní centrálu proti organizovanému zločinu.

NGO žádá o podání vysvětlení jakou spisovou dokumentaci NCOZ prověřovala.

NGO nevytýká průtahy, ale podala trestní oznámení.

Dále NGO žádá o podání vysvětlení, zda NCOZ kontaktovala JUDr. Petru Hnízdovou - státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Dále NGO žádá, aby NCOZ předložil plné znění č.j. 1 ZT 146/2016.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku 

Detaily zpráv 

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala, pro poškozenou a oběť trestného činu, žádost o zrušení opatření.

Komisař por. Bc. Lenka Korčálová vydala opatření o přibrání znalce z odvětví psychiatrie podle § 105 odst. 1 trestního řádu s odkazem na ustanovení § 118 trestního řádu poškozenou oběť trestného činu p. A.M.

Podle trestního řádu § 105 odst. 1 a § 118 se znalecké posudky na stav duševního stavu mohou vyšetřovat pouze u svědků a obviněných.

Sama Policie České republiky v popisu a bližší specifikaci skutku uvádí, že p. A. M. je v pozici poškozené :

" podezřelý.... fyzicky napadl poškozenou A.M..........tak, že ji nejdříve shodil na zem a poté ji nekolikráte do celého těla několikráte kopnul a udeřil pěstí..."

Avšak Policie zcela účelově v předmětném opatření vynechala, že podezřelý poškozenou p. A. M. předtím chytil za krk zezadu a škrtil ji, což dokazuje lékařská zpráva, která uvádí poranění krční páteře. Takto je podezření, že PČR zcela účelově snižuje závažnost zranění poškozené oběti trestného činu.

NGO žádá pro poškozenou oběť trestného činu p. A. M. o zrušení opatření č.j. KRPT-64223-151/TČ-2017-070271-112 Policie České republiky, územního odboru Frýdek-Místek

ze dne 23. ledna 2018, protože je protizákonné.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu, zasláno dle rozdělovníku.

Detaily zpráv a doručenky 

Nový případ

PČR - 1. oddělení obecné kriminality 

Frýdek-Místek

Nový případ

Frýdek-Místek

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje :

Způsob jak vyřešila trestní oznámení, na paní Markétu Stojanovou, JUDr. Petra Hnízdová - státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje :

Oznámení o podezření z trestného činu :

§ 345 odst. 1, 2 a 3 písm. a), c), d) TZ.

Úmysl je prokázán profesní erudicí a svéprávností paní Markéty Stojanové - zdravotní personál LDN A Nový Bydžov.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje :

Upozornění na personální problémy LDN A Nový Bydžov Oblastní nemocnice Jičín a.s.

ze dne 26. května 2016.

Podle § 345 odst. 3 písm. c) TZ musela paní Markéta Stojanová (zdravotní personál) velmi dobře chápat, když křivě obviňovala právní zástupkyni před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Z toho následně vyplývá podezření, že konala zcela vědomě a podle § 345 odst. 3 písm. d) je podezření, že paní Markéta Stojanová chtěla zakrýt svůj vlastní trestný čin podávání jiných léků pacientce bez lékařské dokumentace.

Následky tohoto trestného činu křivého obvinění podle § 345 odst. 2 a 3 písm. a) způsobí značnou škodu, protože poškozená se svými znalostmi a schopnostmi právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, věc následně předá mezinárodnímu řízení a vyšetřování a výsledkem bude povinnost úhrady vysoké částky odškodnění na základě následného rozsudku mezinárodního soudu.

Nový případ

Nedobrovolná hospitalizace

Markéta Stojanová

Křivé obvinění

Aktualizace případu

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska zastupitelstva o trestní odpovědností zastupitelů jako úředních osob podle TZ.

Zastupitelé města Chlumec nad Cidlinou jsou si plně vědomi, že pokud územní plán přeložky silnice II/327 v dalším hlasování zastupitelstva nezruší, může být na jednotlivé zastupitele podáno trestní oznámení podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby, s tím, že takovému zastupiteli hrozí trest odnětí svobody až na 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci žádosti o podání vysvětlení.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou, státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 366 TZ - Nadržování - některé další formy trestné součinnosti.

NGO podává oznámení o podezření ze spáchání trestného činu okresní státní zástupkyní v Hradci Králové - JUDr. Petra Hnízdová

Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová úmyslně pomáhá podezřelým pachatelům trestné činnosti a umožňuje jim, aby unikly trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

e podezření, že se dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nepřekažení trestného činu - nečinností a průtahem v řízení č.j. 1 ZT 146/2016-6 ze dne 2. září 2016 a č.j. 1 ZT 146/2016-7 ze dne 1. června 2016 Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Je podezření, a hrozí nebezpečí, že paní Markéta Stojanová na LDN A v Novém Bydžově dál podává vybraným pacientům léky, které mohou zabíjet a vzhledem k profesní erudici - vraždit.

Je otázkou, zda paní Markéta Stojanová nemedikované léky podala matce poškozené o vlastní vůli, nebo zda existuje návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) tzv. Objednavatel vraždy.

Dále policisté Jindřich Rygl a Jan Strejček mohou ve jménu Obvodního oddělení policie v Novém Bydžově násilně napadat i ostatní občany.

Pokud existuje tzv. objednavatel vraždy, může působit dál a ohrožovat na životě i ostatní pacienty na LDN A v Novém Bydžově.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Doručenky 

Nový případ

JUDr. Petra Hnízdová - Nadržování

Aktualizace

JUDr. Petra Hnízdová

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Zápis ze řádného zasedání dne 31. ledna 2018 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska zastupitelstva o trestní odpovědností zastupitelů jako úředních osob podle TZ. 

Zastupitelé města Chlumec nad Cidlinou jsou si plně vědomi, že pokud územní plán přeložky silnice II/327 v dalším hlasování zastupitelstva nezruší, může být na jednotlivé zastupitele podáno trestní oznámení podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby, s tím, že takovému zastupiteli hrozí trest odnětí svobody až na 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci žádosti o podání vysvětlení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové -státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička.