Aktuality I/2020

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost to podání vysvětlení kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

NGO žádá kpt. Ing. Mariana Rochla o podání vysvětlení, proč stanovil nedobrovolnou hospitalizaci v BLÁZINCI až na začátek ledna 2020, když se o «umístění do ústavní péče, resp. blázince» mluví již cca 9 měsíců (od března 2019) ?

Aby mohl kpt. Ing. Marian Rochl «provést» NEDOBROVOLNOU HOSPITALIZACI musí nutně nastat stav, kdy pacient nekomunikuje, neorientuje se a nemá úsudek, a to pouze z medicínského hlediska.

Tzn., že musí nastat stav poruchy vědomí jako DELIRIUM, DELIRIUM TREMENS, AMOK (u tropických nemocí), SOPOR, SOMNOLENCE, KÓMA.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda kpt. Ing. Marian Rochl věděl, že tento stav nastane, ale ne dříve než začátkem ledna 2020, k provedení NEDOBROVOLNÉ HOSPITALIZACI V BLÁZINCI ?

NGO žádá o podání vysvětlení, zda při nezákonném zadržení ve dnech 6. - 7. června 2019 nedošlo na půdě Policie Hradec Králové k manipulaci se zdravotním stavem předsedkyně NGO, jako např. podání narkotik do stravy a vody, tzn, na základě otravy může dojít k narušení hospodaření organizmu s tekutinami, minerálními látkami a avitaminóze, nebo nedobrovolné držení předsedkyně NGO v zadržovací cele zamořenou infikovanými parazity, kdy může dojít k vyčerpání organizmu vysokými horečkami apod?

Podezření, že došlo ve dnech 6. - 7. června 2019 při zadržení k manipulaci se zdravotním stavem by dokazovaly následující skutečnosti :

1. Kpt. Ing. Marian Rochl byl již dne 26. srpna 2019 přesvědčen, že předsedkyně NGO ztratila zdravotní způsobilost k držení zbrojního průkazu a základě výzvy č.j. KRPS-234083-2/ČJ-2019-0104 IZ.

Když se předsedkyně NGO nedostavila k lékaři v systému veřejného zdravotního pojištění, byla ji udělena pokuta, č.j. MUKOLIN/OSCP/98880/19-havl ze dne 6. listopadu 2019.

Tzn. Že kpt. Ing. Marian Rochl byl již dne 26. srpna 2019 přesvědčen, že předsedkyni NGO se od 6. června 2019, zhoršil zdravotní stav natolik, že se již projevují nemoci jako např. systémové atrofie postihující centrální nervovou soustavu nebo demyelinizace centrální nervové soustavy apod.

A dále byl kpt. Ing. Marian Rochl přesvědčen, že stav deliria nebo kómatu vyvolaný např. minerálním rozvratem organizmu po otravě nebo vysoké horečce po infekci, nastane až na začátku ledna 2020 ( a nikoli dříve) k provedení nedobrovolné hospitalizaci do blázince.

Závěrem žádá NGO o podání vysvětlení, zda kpt. Ing. Marian Rochl nebo ostatní policisté ve dnech 6. - 7. června 2019 manipulovali se zdravotním stavem předsedkyně NGO v zadržení, tak že předpokládali stav deliria či kómatu na začátku ledna 2020 ?

Dále NGO žádá o podání vysvětlení, zda kpt. Ing. Marian Rochl provádí protizákonné zadržování předsedkyně NGO v rámci fiktivního trestního řízení bez důkazů, jen proto, aby mohl manipulovat se zdravotním stavem předsedkyně NGO s cílem následného deliria, kómatu s následkem smrti ?


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost to podání vysvětlení kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda kpt. Ing. Marian Rochl chce zavraždit předsedkyni NGO podáním smrtelné dávky léků ?

Kpt. Ing. Marian Rochl vyzval předsedkyni NGO k nástupu do BLÁZINCE a to bez jakéhokoliv kriminalistického důkazu jak k duševní poruše, opilosti a návykových látek, tak i k vlastnímu trestnímu stíhání které je takto fiktivní až falešné.

Kpt. Ing. Marian Rochl uvedl, že pokud se předsedkyně NGO nedostaví do BLÁZINCE dobrovolně, tak, že bude předvedena a bude jí udělena pokuta až 50 000 Kč.

Tzn. Že zřejmě přiběhne kpt. Jirásek (bez příkazu a bez nezúčastněné osoby) v doprovodu kpt. Ing. Michaely Hrenčínové (jako ženy) a budou zřejmě předsedkyni NGO vyhrožovat a nutit SAMOPALEM k nástupu do BLÁZINCE. 

Psychiatrické klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové je zaměřena na odvykací léčbu na psychoaktivních látkách a alkoholu a pouze u pacientů, kteří souhlasí s dobrovolnou hospitalizací.

Psychiatrické klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové NENÍ zařízena na pozorování v rámci trestního řízení.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda kpt. Ing. Marian Rochl má v úmyslu zavraždit předsedkyni NGO nedobrovolným podáním substituční terapie, jako léků METADON nebo BUTRENOFYN ve výši smrtelné dávky a využitím vedlejších účinků jako nekróza (odumření) jaterní tkáně a ÚTLUM DECHOVÉHO CENTRA ?

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu kpt. Ing. Mariana Rochla - Policie Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl vyzývá předsedkyni NGO k nástupu do BLÁZINCE, s tím, že pokud se nedostaví, tak bude předvedena ( tzn, bude VYHROŽOVÁNO ZASTŘELENÍM, v rámci použití donucovacích prostředků) a bude jí udělena pokuta až 50 000 Kč. 

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení Krajského soudu v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Krajský soud v Hradci Králové nařídil pozorovat předsedkyni NGO v BLÁZINCI, protože postup podle mezinárodních úmluv o lidských právech je nebezpečný pro společnost.