Aktuality I/2018

Nový případ

Řetězová reakce - JUDr. Alexandr Pumprla

Aktualizace případu

Řetězová reakce - JUDr. Petra Hnízdová

Aktualizace případu

 Řetězová reakce - JUDr. Lukáš Vodička

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státníno zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Lukáš Vodička. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státníno zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Pavel Hochmann.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

JUDr. Alexandr Pumprla. postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové trestní oznámení na JUDr. Lukáše Vodičku, který dle evidence Ministerstva spravedlnosti nepracuje na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Oddělení obecné kriminality - por. Mgr. Milan Strnad.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula stanovisko Města Chlumec nad Cidlinou.

Starosta Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil, kategoricky zamítl uplatnění nároku na náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu, a to bez jakéhokoliv odůvodnění.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství, že trestní oznámení na JUDr. Lukáše Vodičku, kterého ministerstvo spravedlnosti neeviduje jako státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství, že trestní oznámení na pplk. Ing. Jana Moravce, který přebírá řešení trestních oznámení od neexistujícího státního zástupce, postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Omluva k předvolání k podání vysvětlení

Byly podány žádosti o prošetření podezřelé až falešné dokumentace na Ministerstvo vnitra - podatelna Letná, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra - podatelna Centrotex.

Pplk. Ing. Jan Moravec ani plk. Ing. Luboš Lenfeld nemají zákonnou možnost vyřizovat trestní oznámení na státního zástupce JUDr. Lukáše Vodičku, který dle evidence ministerstva spravedlnosti nepracuje na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové.

Navíc ani není jasné, kde plk. Ing. Luboš Lenfeld vlastně pracuje, jestli v Hradci Králové nebo v Praze.

Dále v předvolání není ani uvedeno č.j. a jméno policisty ani jiné označení, kterého se věc týká.

Z těchto tato podezřelá až falešná korespondence nemá žádnou právní hodnotu.

Rozdělovník 

Dodejky 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO osobně

podala žádost o prošetření podezřelé

až falešné dokumentace

na Ministerstvo vnitra - centrální podatelnu Letná.

Human Rights Defense z.s. - NGO osobně

podala žádost o prošetření podezřelé

až falešné dokumentace

na Ministerstvo spravedlnosti

Human Rights Defense z.s. - NGO osobně

podala žádost o prošetření podezřelé

až falešné dokumentace

na Ministerstvo vnitra - podatelna Centrotex

Nový případ

Řetězová reakce

Plk. Ing. Luboš Lenfeld

Nový případ

Řetězová reakce

Plk. Mgr. Bc. Miroslav Adamčík

Nový případ

Řetězová reakce

JUD. Petra Hnízdová

Nový případ

Řetězová reakce

Plk. PhDr. Bc. Hana Preisová

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu ve věci uplatnění nároku na nemajetkovou škodu adresované Ing. Miroslavu Uchytilovi - starostovi města Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Nejvyššímu státnímu zastupitelství. 

NGO sděluje, že Nejvyššímu státnímu zastupitelství bylo, uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, náhradu nákladů na zastoupení a nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu, zasláno na vědomí z důvodu možného budoucího trestního řízení se starostou města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavem Uchytilem a popř. radními, v případě, že zamítnou oprávněné nároky, protože rozsudek mezinárodního soudu je následně způsobení škody velkého rozsahu ve třetím odstavci de facto každého paragrafu TZ týkající se specifikace trestného činu. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Případ Královéhradecká provozní a.s. byl předán k mezinárodnímu řízení a vyšetřování k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Podací lístek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Nový případ

Nejvyšší soud

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Trestné činy - Nadržování - § 366 TZ